Start

En bok, en vision – snart klar!

I den nya serien Dialog och Vision (nedan) speglas boken av kända miljö- och pilgrimsprofiler.

Två existentiella böcker startade en rörelse bland sökare och kyrkfolk i Norden, som berörde tiotusentals människor. Nu kommer uppföljaren – en folkbok med samma språkliga våglängd och helhetssyn, men i dialog med vår tids existentiella och ekologiska utmaningar.

Den hämtar inspiration från bibelns och vår tids profeter, folkrörelser och pilgrimsfolket. Bibelns stora berättelse är grunden för vår kultur och våra värderingar, men den måste befrias från kyrklig och västerländsk instängdhet. Om de tusenåriga texterna läses under de höga kosmiska valv, där de en gång föddes – då har de en förunderlig resonans även hos moderna sökare och pilgrimer.

Böckerna spreds i 140.000 ex och tände lägereldar för dialogmöten runt hela Norden.

Sången om livet speglar drömmen om en större pilgrimsrörelse, där vi delar våra liv och var vi hittat källsprången, som ger oss kraft att vandra vidare. När en ung tjej satte sig med en skylt utanför Riksdagshuset utlöstes en global rörelse – precis som när Rosa Parks vägrade lämna sin plats i bussen i Montgomery och när folkrörelserna föddes i Norden.

Ta gärna snabbspåret in i visionen genom Förordet och avsnittet Pilgrimer i den kosmiska katedralen. Du är inte ensam – vid årsskiftet hade hemsidan över 42.000 besök: www.djupareliv.se  Ett tecken i tiden är  Vadstena Pilgrimcentrums största satsning under året – vandringen från Vadstena genom Europa till klimatmötet i Glasgow. Läs mer

VISION 2021 – när demokratin firar 100 år

Demokratin föddes när folkrörelserna kämpade sida vid sida och betalade priset – för frihet, rättvisa och allas rösträtt. Idag är utmaningen minst lika stor och meningsfull, när planetens hälsa och våra barns framtid lagts i våra händer. Orosmolnen skrämmer förvisso, men våra resurser att lösa problemen har aldrig varit större än nu.

Men att släppa taget om paradigmet som fört oss in i återvändsgränden och öppna oss för ett nytt, det är en omskakande erfarenhet. Därför behöver vi – precis som tolvstegsfolket och folkrörelserna – värmen och kraften i en gemenskap. Enligt Martin Luther King var frihetssångerna rörelsens ”själ”, när de marscherade och förändrade historien. Det var likadant när våra folkrörelser marscherade, diskuterade och svetsades samman i sina sånger.

Det är sent på jorden – men inte för sent!

När världens politiker svikit satte Greta Thunberg i sitt sommarprogram hoppet till ”folket” och folkliga rörelser – här tillsammans med Preachers For Future på Mynttorget.

Det är dags för den folkliga rörelse Greta Thunberg hoppas på. Även vi hyser en förhoppning att det ska lysa i många fönster, då Folkets Hus, församlingshem och missionshus förvandlas till visionshus för omställning, demokrati och mänsklig värdighet – precis som när folkrörelserna utmejslade vår demokrati.
Lyckligtvis finns den nödvändiga kompetensen inom flera yrken och rörelser i de flesta samhällen och församlingar i Norden. Vi ger våra bidrag till den processen genom några böcker, Reportagen, Resursbanken och serien Dialog och Vision (se nedan).

Klimatkrisen är en existentiell kris

Björn Wiman, kulturredaktör på DN, skriver: För mig har klimatkrisen blivit en existentiell kris … Man är ömsom livrädd, ömsom förbannad, ömsom bedövad av sorg. Liksom under tidigare omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande (Sent på jorden, sid 12).

Sången om livet står i dialog med vår tids existentiella frågor och profetröster, men lyssnar också till rösterna i de tusenåriga texter, som ligger till grund för vår kultur och våra värderingar. I den nya serien Dialog och Vision ger eldsjälar sitt bidrag till ett andligt uppvaknande i vår tid.

Dialog, reportage och visioner

Pär Holmgren.
Läs mer.

Karin Olofsdotter.
Läs mer.

Stefan Edman.
Läs mer.

Hans-Erik Lindström.
Läs mer.

Rickard Borgenback. Läs mer.

Sven Gösta Holst.
Läs mer.

Våren 2019 öppnade portalen om vad som händer i Sverige och Norden. Det har fått en dramatisk effekt på hemsidan – ca 500-750 nya besökare varje månad! Här är inslagen:

* Rickard Borgenback: Min livsresa till Pilgrimscentrum. Läs mer…
* Pär Holmgren: Dialog och Vision i Europas smältdegel. Läs mer…
* Stefan Edman: Dialog med Harry Månsus. Läs mer…
* Karin Olofsdotter – pastor, pilgrimsledare och ekoteolog. Läs mer…
* Sven-Gösta Holst – visionär och strateg i Brommadialogen
. Läs mer…
* Hans-Erik Lindström och pilgrimsrörelsen. Läs mer…
* Brobygge i klimatkrisens tid. Läs mer…
* God Jord – fröet till en ny Jesusrörelse? Läs mer…
Roder – om vi vill hålla kursen i livet. Läs mer…
* Ingvar Ruud: Min samiska resa – från skam till stolthet. Läs mer…
Gerard Willemsen: Samerna kan berika oss. Läs mer…
* Frälsningsarmén anfaller på två fronter. Läs mer...
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…
* Andrum Brynäs firar 20 år. Läs mer…
* Sinnesrogudstjänstens “Mekka” i Gävle. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Vårdklockan – hoppets fyrbåk i Visby. Läs mer…

Resursbank:

Vi är glada att de tre blåa ingångarna nu är unika resurser i Norden, även om vi har långt kvar till vår förebild: www.hindsfoot.org. Tyvärr är de lila ingångarna inte och up-to-date, men de “uppgraderas” nu kontinuerligt med dialogerna och reportagen (se ovan). Klicka på den ruta som intresserar, så öppnar sig Resursbankens valv!

          

Pilgrimsfolket – en profetisk alternativrörelse

Vi lever i en tid när allt ska bli effektivare, snabbare och ekonomiskt lönsamt. Det är lätt att ryckas med och börja tro att livets processer kan speedas upp. Men skär vi oss i fingret eller får ett sår i själen tar läkningen lika lång tid som på stenåldern. Det är en illusion att människor kan må bra i ett samhälle och på en jord som mår allt sämre.

Utan profetisk helhetssyn kan diakoni, själavård, retreater och pilgrimsvandringar ”kidnappas” och bli smörjmedel så att maskineriet inte gnisslar så illa – genom att ta hand om offren utan att säga något om den utveckling, som slår ut alltfler och som tagit ett struptag på skapelsen.

Andlighet och diakoni

Det känns betryggande att den pilgrimsideolog, som var med och sjösatte skutan, och den nya ledare som nu står vid rodret navigerar efter ett sjökort, där andlig fördjupning och profetisk diakoni går hand i hand. Att bådas livskamrater är diakoner borgar för att de inte ens vid köksbordet kan glömma de utsatta.

Hans-Erik Lindström, pilgrimsideolog

Men ingen orkar engagera sig för samhällets och planetens sår, om det inte finns platser där vi kan vila och läka våra egna sår. Under pilgrimsvandringar och retreater möts vi utifrån olika behov på livsresan. Vid lägerelden delar vi våra erfarenheter och var vi hittat källsprången, som ger oss kraft att vandra vidare. Det är så vi bygger en värld av fred, hållbarhet och demokrati – också i ett mångkulturellt samhälle.

Vi tackar Hans-Erik Lindström och Rickard Borgenback för att vi får dela deras erfarenheter och visioner! Läs mer.

 

Rickard Borgenback och hemmet i Norrland

Dialog och vision:

Harry Månsus:

Från de djupa skogarna till Pilgrimscentrum i Vadstena

När jag läser Rickard Borgenbacks gripande livsberättelse slår det mig hur många författare och andliga ledare som laddats vid de norrländska älvarna, sjöarna och milsvida skogarna. Jag tänker speciellt på den pilgrimssjäl, som fick sin djupa ton vid Storkågeträsk, biskop Martin Lönnebo, som nådde djupt in i det svenska folket och lämnade avtryck på både sökare och kyrkan.

Vad jag vet har jag aldrig haft ett samtal med Rickard Borgenback, som nu är ny ledare för Pilgrimscentrum i Vadstena. Men när jag läser hans berättelse inser jag att våra livsvägar vindlat sig nära varandra – som älvarna i Norrland – på färden genom samma landskap och mot samma kust. Därför känns det stort att få gå in i dialogen och förmedla visionen till fler.

Sinnesrofolket och pilgrimsfolket vandrar sida vid sida

Rickard och Helena Borgenback – precis som Martin Lönnebo – präglades av den lågkyrkliga väckelsetradition, där hjärta talade till hjärta. Jag har vuxit upp i samma mylla på andra sidan Bottenviken. Det är inte de som sluter sig samman i inre fromhet och renodlar arvet, som bevarar dynamiken bäst. I stället är det de pilgrimer och brobyggare, som vågar bryta upp och möta en ny tids vilda längtan och inre nöd.

Birgitta från Finsta i Roslagen följde sin heta längtan och vågade bryta upp. Utan moderna kommunikationer tog hon sig längs pilgrimslederna till Trondheim, Santiago de Compostela, Assisi, Rom och Jerusalem. Idag strålar pilgrimer från olika färdvägar samman vid hennes klosterkyrka i Vadstena. Vid porten välkomnas de av Rickard Borgenback och ett team, som har egna rika erfarenheter från många pilgrimsstråk. Här är deras berättelse. Läs mer

DOKUMENTATION 2015-2020

Höstkonferensen 2019 – då arvet gavs vidare

Åter fylldes Stora Salen i Eugeniakyrkan till bristningsgränsen, när påvens kardinal Arborelius och biskop (emeritus) Laila R. Dahl från Norge höll föredrag. Efteråt talade ”veteranerna” pater Rainer Carls och Harry Månsus och på eftermiddagen nästa generation – bland andra Anna Ardin (profetisk diakoni) och Johannes Widlund (God Jord).

Konferensen fortsatte på lördag i Sundbyberg, då Frälsningsarmén och Celebrate Recovery stod för programmet. Då gav Harry ”arvet” vidare efter 30 år på tolvstegsarenan. Han mötte de Tolv Stegen på Noor (1990), inbjöd till de första Sinnesrogudstjänsterna i Bromma (1992) och höll föredrag om Stegens ursprung och kraft i otaliga kyrkor, bland tolvstegsfolket och vid professionella konferenser runtom i Norden. Även hans OH-bilder ”från stenåldern” gavs vidare. Bild 2-5 har använts i AA, 10-12 vid behandlingskonferenser och 13-14 i kyrkor. Läs mer

Ett stort tack till pater Carls, Sofia Rosshagen och Katolskt Forum!

Djupare Liv startade i Trefaldighetskyrkan på Östermalm, som kort därefter såldes. Då fick arbetet ett nytt hem i S:ta Eugeniakyrkan vid Kungsträdgården – med fantastiska konferenslokaler och ett Café. Att konferenserna blev så välbesökta och uppskattade berodde i hög grad på Sofia Rosshagen, eldsjäl och programansvarig på Katolskt Forum. Att de fick substans och andligt djup berodde i hög grad på samarbetet med nestorn för ignatiansk andlighet – pater Rainer Carls. Vi tackar dem för deras insatser och minnesbilder hur vårt samarbete började och kom att utvecklas Läs mer

Klicka här för att se programmet!

 

Behandlingshemmet Noor i Knivsta

Sinnesrogudstjänsterna spred sig från Bromma till Sverige och Norden. Den ursprungliga impulsen var att Olle Carlsson anställde Harry Månsus som kollega på behandlingshemmet Noor 1990. Årets konferens avslutas med en dialogdag i Katarina kyrka om vad deras tolvstegsinspirerade modeller kan tillföra kyrkan och sökare. Klicka här för att se affischen.

 

En höjdpunkt i Eugeniakyrkan (2015)

Andreas Carlgren, pater Rainer Carls och Mia Andersson längs Ignatiusleden i norra Spanien. De talade i Eugeniakyrkan och har skrivit var sitt kapitel i botten som hade release.

Stora salen blev välfylld av nunnor, jesuiter, präster, pastorer, diakoner, lekmän och tolvstegare i en salig blandning. Men det blev också ett historiskt ”släktmöte”, då AA-veteraner åter satt sida vid sida med eldsjälar från Initiative of Change (tidigare Oxfordgruppen/MRA).  AA har ju sitt ursprung i Oxfordgruppen men lämnade rörelsen för snart 80 år sedan. Release för vår bok Vägar till befrielse.

Boken skildrar andliga strömningar (Oxfordgrupper, tolv steg och ignatiansk andlighet) som fått människor i djupa kriser att hitta sig själva och slå ut i en oväntad blomning. Pionjärerna för dessa andliga vägar kunde spegla sin vandring genom snålblåst, dimma och töcken så att miljoner kunnat följa deras ”rösade leder” mot en ny frihet och ett nytt liv.

Bokens författare (pater Rainer Carls, Harry Månsus, Ninna Edgardh, Andreas Carlgren, Torbjörn Freij, m fl) skildrar dessa rörelser och den sällsamma befruktningen dem emellan i en djup tilltro att de fortfarande besitter lyskraften och befrielsen för utsatta människor i vår tid.

 

 

Celebrate Recovery – tolv steg + Jesu bergspredikan

Även i år har Torbjörn och Ann-Cathine Freij deltagit i CR:s världskonferens i Saddleback Church i det soliga Kalifornien. De skildrar recoveryarbetet i Eugeniakyrkan (21/10).

Djupare Liv inbjöd 2011 ett CR-team till Sverige. Senare utsågs journalisten Torbjörn Freij till ”språkrör” och ansvarig för Sverige-arbetet. På förvånansvärt kort tid har makarna Freij lyckats översätta och publicera flera viktiga arbetshäften och grundboken till svenska. Citat från CR:s hemsida:

Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden (“hurts, hang-ups & habits”). Det kombinerar 12-stegsprogrammet med Bibeln – inte minst Saligprisningarna i Jesu bergspredikan. 2,5 miljoner människor har redan gått igenom programmet Nu har ledarhandledningen kommit på svenska (www.celebraterecovery.se).