Start

Finns det en Regissör för våra liv?

Hur skulle våra liv och vår verksamhet ha sett ut, om inte Olle Jonasson fört samman Harry och Olle Carlsson på Café Rival en vårdag 1990 på Söder? Ingen anade då att det ur deras möte och samarbete på behandlingshemmet Noor skulle välla upp två andliga strömmar som enligt forskare och biskopar vitaliserat många kyrkor – och inte minst gudstjänstlivet.

År 1992 tog Harry initiativet till sinnesrogudstjänsterna som på femton år spred sig till 150 kyrkor i landet – från Arvidsjaur till Ystad. Kort därefter inbjöd Olle Carlsson till de välbesökta och älskade mässorna i Allhelgonakyrkan, Katarina kyrka och numera också Kontempel. I båda rörelserna fyller sökare och icke-kyrkligt aktiva bänkarna. Det är den personliga, erfarenhetsbaserade andligheten – sänd på brustenhetens våglängd – som attraherar.

Mycket tacksam, men villrådig, lämnade Harry Sinnesro-arenan efter 30 år. Då händer något på Iona-nätverkets vintermöte, när Hans-Erik Lindström håller föredrag om pilgrimsrörelsen. Plötsligt växer bilden fram av två folk som vandrar sida vid sida på den öppna slätten under de kosmiska valven. Hos både Sinnesrofolket och Pilgrimsfolket delar sökare, oroade, tolvstegare och kyrkligt aktiva sina liv och erfarenheter vid lägerelden. Det är med den visionen för ögonen Sången om livet – pilgrimsfolket och jordens framtid skrevs.

Vi lever mitt i ett fossildrivet samhälle på högvarv som förnekar konsekvenserna av vårt missbruk – precis som alkoholister gör. Därför behöver vi alla ”avgiftas” och komma ner i varv. Det sker hos Pilgrimsfolket. Ingen alkoholist hade blivit nykter på Noor om inte behandlingsteamet kommit igenom förnekelsens pansar och kunnat ta itu med rädslan, sorgen, skulden och skammen som fjättrade honom eller henne vid missbruket. Hos Sinnesrofolket säger man som det är. Där släpper förnekelsen sitt grepp, hoppets stjärnor tänds och tillfrisknandet kan börja – en dag i taget. Tillsammans tillhör båda folken framtidsfolket som hittat den rösade leden ut ur dimma och töcken till ett rimligare liv och en friskare jord.

Läs gärna vad Stefan Edman och Pär Holmgren skriver om fossilberoendet längre ner på sidan. Allra längst ner finns den för Norden unika Resursbanken + 20 Reportage, dialoger och visioner från de 30 åren.

Ett urval recensioner och intervjuer:

Kyrkpressen når utan jämförelse flest hushåll i Svensk-Finland. När Harrys resor dit ebbat ut håller tidningarna kontakten vid liv. Vasabladet var först att recensera hans nya bok Sången om livet och ytterligare ett par recensioner därifrån dyker upp under hösten. Nu finns också den stringenta intervjun i Kyrkpressen som lyfter fram en av bokens viktigaste teser.
Klicka här för att läsa intervjun!

 

Efter studier på Betelseminariet i Bromma och vid ett teologiskt seminarium i Schweiz har Leif Olin varit pastor, lärare och en av pionjärerna för tolvstegsbaserad missbruksvård i Svenskfinland. Han är känd för sitt handfasta engagemang för flyktingar. Leif laddar energi ute i naturen, är fågelskådare och leder med sin hustru Catarina pilgrimsvandringar i Israel. Flera av bilderna på våra hemsidor är tagna av Leif. Hans recension publicerades först i Vasabladet och nu i Sändaren (klicka på bild i marginalen).

Med jämna mellanrum publicerar vi texter som speglar Sången om livet. Först ut är Birger Thureson, journalist och författare till ett tjugotal böcker. Han har varit chefredaktör för Evangelii Härold och Norra Västerbotten, ledarskribent på Västerbottenskuriren och medarbetare i olika funktioner på tidningen Dagen. Klicka på hans recension i marginalen!

Pilgrimsliv i visionshusen – hösten 2021

Det är sent på jorden, men inte för sent. Det är bråttom, men inte kört. Det har aldrig varit så meningsfullt att kavla upp ärmarna som nu – när framtida generationers livsöde lagts i våra händer. Det är i historiens mörkaste stunder, när människor fått nog, som reformationer, andliga uppvaknanden och folkrörelser fötts och förändrat historiens gång.

Därför samlas alltfler i en växande profetisk pilgrimsrörelse för ett rimligare liv och en friskare jord. De fördjupar sina andliga rötter och deltar i en folklig mobilisering – genom lokala pilgrimsvandringar, temakvällar och existentiella studiegrupper. Här är några verktyg:

Grundkurs i andlighet – teologi för livet

Kursen publicerades första gången i boken Vägen hem och resan vidare (2003). Genast drogs jag in i två synnerligen meningsfulla aktiviteter:

* Ett studieförbund kallade mig till sitt högkvarter och berättade att de skulle byta namn till Bilda. De påstod att helhetssynen i boken uttryckte deras nya målsättning. De ville att jag skulle tala vid sex regionkonferenser i samband med namnbytet. Efterfrågan bara växte och det blev hela tretton – från Luleå till Helsingborg.

 

 

* Samma höst började Grundkurs-kvällar i Stockholm City med femtio fasta deltagare som jag ledde. Vi var jämt fördelade från kyrkan, tolvstegsrörelsen och alternativ andlighet. Det är något av det bästa och lärorikaste jag fick vara med om i Brommadialogen. Vi började med fika och gemenskap kl 18.30, mitt föredrag kl 19.00, tre fasta grupper 19.30-20.30, då hade jag en öppen grupp där även tillfälliga besökare kunde delta. Kvällarna avslutades med en gemensam Sinnesroandakt i kyrkan (ca 15 min).

Den nya Grundkursen – ämnen och upplägg:

Boken finns på www.djupareliv.se

Sången om livet och Pilgrimsguide för livsresan (www.djupareliv.se) är grundböcker. Den första boken är berättande (narrativ teologi), den senare ger teologi för livet i ett nötskal. Alla uppmuntras dessutom att berikas av någon av kursens närmaste släktingar (se bild nedan). Idealet är om man på orten erbjuder grupper om flera av verktygen – antingen parallellt eller efter varandra.

Man kan tända ett ljus och följa kursen i sin ensamhet på tider som passar. Ännu mer berikande är att delta i en samtalsgrupp kring existentiella frågor på hemorten och få dela andras erfarenheter. En kyrka eller annan arrangör kan erbjuda temakvällar med föredrag och efterföljande öppet samtal. Eller kanske både föredrag och samtalsgrupp(er) samma kväll – som modellen ovan.

Här på hemsidan publiceras texter om de olika ämnena, som kan användas enskilt, av föredragshållare eller som intro till studiegrupper utan föredrag. Den första (Andlighetens ABC) publiceras den 15 september på www.djupareliv.se. Redan nu finns en kort presentation av de fyra första så att höstens planering kan starta (klicka på rubrikerna). En kortare variant av kursen är att utesluta profeterna – de är värda en egen kurs senare.

* Andlighetens ABC – om livet och brustenheten

* Exodus – om uppbrott och vägen hem 

* Profeterna – när allt står på spel 

* Profeterna – efter katastrofen, när allt ligger i spillror 

* Jesus profetiska alternativrörelse 

* Guds glödande patos – en passionshistoria 

* Sången om livet och jordens framtid

 

Klicka på bilden för att se större bilder på böckerna.

 

Släktträff vid lägerelden – där vägarna möts

Sången om livet skildrar pilgrimsfolket genom tiderna som ett löfte för vår egen utsatta tid – en alternativrörelse för ett rimligare liv och en friskare jord. Boken aktualiserar den stora berättelsen som format vår kultur och våra värderingar, men som håller på att raderas ut, nu när dess helhetssyn, profetiska andlighet och trotsiga hopp behövs som aldrig förr.  

Pilgrimsguide för livsresan ger oss verktygen att tillsammans återerövra helhetssynen, skärpa tidsanalysen och hitta källsprången, som utlöst andliga uppvaknanden och radikala befrielserörelser i historien. Efter fyrtio år i dialogens tjänst talar författaren in i olika existentiella språkvärldar.

* Pilgrimsvisionen utgår från och bygger vidare på Hans-Erik Lindströms viktiga bok Pilgrimens sju nyckelord. Inte minst avsnittet om Andlighet (sid 69-76) visar på släktskapet mellan våra böcker.

* Klimatet har seglat upp som en av vår tids viktigaste och mest ödesmättade framtidsfrågor, inte minst bland de unga. Stefan Edman har en imponerande kunskap och en utsökt pedagogisk talang när han tar upp de 150 mest aktuella frågorna i sin bok Bråttom men inte kört – frågor och svar om klimatet. Framför allt lyckas han med balansgången mellan fakta om krisens allvar och hoppfulla trender i vår egen tid.

Klicka på bilden för att se en större bild.

* Martin Lönnebo är en pilgrimssjäl med ett hjärta för miljön och allt levande. Han skapade Frälsarkransen när han blev strandsatt på en grekisk ö. Den lilla boken med sin vardagsnära andlighet, humor och mystik har sedan dess berikat den nordiska pilgrimsrörelsen.

* Pär Friberg och Magnus Myrberg fullföljer Lönnebos vision i Hållbar vandring med Frälsarkransen. Boken är färdkost för pilgrimsvandrare på väg genom Europa till klimatmötet i Glasgow. Den innehåller böner och reflektionsfrågor för alla som ansluter till pilgrimsfolket som enskilda eller i grupper – när höstmörkret nu faller över Norden.

* Vi bevittnar en strid ström av meditationsböcker, många för årets alla dagar. Märkligt nog nämns nästan aldrig de dagliga reflektioner som ligger närmast pilgrimsfolket. I dessa speglas hur förnekelsen släpper sitt grepp, hur hoppets låga tänds och hur tillfrisknandet börjar. Ett dygn i taget finns på Propius och Dagliga reflexionerwww.aa.se I Sinnesrobönen finns den formel vi alla så väl behöver – så att vi inte förlyfter oss på de stora utmaningarna vår värld står inför.

Läs gärna om tolvstegspilgrimerna och dialogerna med Hans-Erik Lindström, Stefan Edman/Pär Holmgren, Pär Friberg/Martin Lönnebo och Rickard Borgenback, ny ledare i Vadstena (längre ner på sidan).

Klicka på bilden för att se en större version.

Drömmen om ett profetiskt pilgrimsfolk

När pandemin tog sitt struptag på världen gick Harry som högriskpatient in i isoleringen i radhuset i Barkarby. Han återvände till sin ursprungsarena – att skriva en hoppets och livets teologi för vanligt folk. Shalom Jord och Vägen hem på åttiotalet satte ju igång allt han fått vara med om sedan dess. Efter två års intensivt arbete är Sången om livet klar – med samma andlighet för vår tids brännande existentiella och ekologiska utmaningar.

Det är en stor glädje att Votum förlag och Pilgrimscentrum i Vadstena ger ut  och aktualiserar pilgrimsvisionen tillsammans. Det har varit värt all möda när boken nu får inspirera pilgrimsvandrare på väg genom Europa till klimatmötet i Glasgow. Det är ju där vår generation i hög grad avgör om även kommande generationer ska få njuta av samma brusande liv på planeten som vi fått göra.

När missionshusen blir visionshus

När restriktionerna nu lättar är det dags att alla kavlar upp ärmarna och engagerar sig på olika sätt – inte minst genom lokala pilgrimsvandringar, temakvällar och höstens studiearbete. När höstmörkret faller är det en förhoppning att det lyser i många fönster i Folkets Hus, församlingshem och missionshus som blivit visionshus – för omställning, demokrati och mänsklig värdighet.

 

 

Det är fantastiskt att Brobygge/Bilda kommit till skott så snabbt och redan gett ut Karin Olofsdotters Samtalsguide. Mer info: www.brobygge.se

Den 15 september publiceras också Pilgrimsguide för livsresan (gratis på www.djupareliv.se) . Vad den innehåller beskrivs närmare inom kort här på hemsidan.

Fossilberoende, förnekelse och ”avgiftning”

Vi lever i berusningens tid, när allt ska bli effektivare, lönsammare och snabbare. Men det är en illusion att människor kan må bra i ett överhettat fossildrivet samhälle och på en jord som mår allt sämre. Därför behövs en profetisk motkultur och en ny folkrörelse som genomskådar lögnen och åter börjar respektera livets långsamma processer. Ett bra sätt att ”avgiftas” är att ge sig ut på en pilgrimsvandring i den vackra nordiska naturen, att åter gripas av förundran och tacksamhet för ett liv som är större.

Utan en profetisk tidsanalys och helhetssyn kan diakoni, själavård, retreater och pilgrimsvandringar kidnappas och bli smörjmedel så att maskineriet inte gnisslar så illa – genom att ta hand om offren utan att säga något om den utveckling, som slår ut allt fler och som tagit ett struptag på hela skapelsen. Därför behövs en total mobilisering av ett folk med samma mod och beslutsamhet som när våra folkrörelser föddes och ställde om Sverige och gav oss vår dyrköpta demokrati för hundra år sedan.

Vem kan rädda världen från fossilberoendet?

Idag står alla ideologier, terapier och religioner inför sitt eldprov: Vem har helhetssynen, kraften och hoppet som kan leda till besinning och verklig förändring? Bokens bidrag är att lyfta fram det andliga arv, som befriat världen från slaveriet och miljoner från missbruk. Parallellerna mellan drogberoende och fossilberoende sägs vara ett unikt bidrag – ja, några menar att hela boken borde handla om det! Några röster:

Stefan Edman tillsammans med barnbarnen i hallonsnåren.

* Ditt patos värmer när jag fördjupar mig i Sången om livet och upptäcker ditt mångåriga arbete i missbruksbehandling. Det gör att du ser den existentiella dimensionen i klimatarbetet tydligare än många av oss andra. Alltså: Bristen på livsmening och andlighet som många försöker döva med en ytlig, nästan berusande konsumism – vilket i sin tur utarmar planeten.

En träffsäker och oumbärlig analys, Harry, baserad på de insikter du skaffat dig under alla år av samtal med människor i utsatthet. Jag menar att detta är ditt unika bidrag till klimat- och meningsdebatten på 2020-talet. Det är en stor utmaning eftersom denna dimension saknas nästan helt i den politiska debatten. Läs mer 

Pär Holmgren tillsammans med Alice Bah Kuhnke i Bryssel – Europas smältdegel.

* Klimatfrågan har under de senaste åren av allt fler upplevts som en existentiell fråga. Därför blir jag inspirerad av att läsa Harry Månsus text om vårt fossilberoende, och vad vi i klimatfrågan kan lära oss från ”tolvstegsfolket”. Det finns många likheter när det gäller beroende, missbruk, förnekelse – och inte minst att missbruket påverkar vänner och familjemedlemmar, både nu och i framtiden.

Det finns även likheter när det gäller vägen ut från beroendet. Vi behöver gemensamt ett uppvaknande, en djupare insikt om den ekologiska kris vi befinner oss i och en stor förändring när det gäller värderingar. Det räcker inte med att vi försöker göra rätt saker, så ofta som möjligt. Det viktiga är att vi helt slutar med att göra fel saker. Läs mer

Från de djupa skogarna till Pilgrimscentrum i Vadstena

Rickard Borgenback

När jag läser Rickard Borgenbacks gripande livsberättelse slår det mig hur många författare och andliga ledare som laddats vid de norrländska älvarna, sjöarna och milsvida skogarna. Jag tänker speciellt på den pilgrimssjäl, som fick sin djupa ton vid Storkågeträsk, biskop Martin Lönnebo, som nådde djupt in i det svenska folket och lämnade avtryck på både sökare och kyrkan.

Rickard och Helena Borgenback – precis som Martin Lönnebo – präglades av den lågkyrkliga väckelsetradition, där hjärta talade till hjärta. Det är inte de som sluter sig samman i inre fromhet och renodlar arvet, som bevarar dynamiken bäst. I stället är det de pilgrimer och brobyggare, som vågar bryta upp och möta en ny tids vilda längtan och inre nöd.

Birgitta från Finsta i Roslagen följde sin heta längtan och vågade bryta upp. Utan moderna kommunikationer tog hon sig längs pilgrimslederna till Trondheim, Santiago de Compostela, Assisi, Rom och Jerusalem. Idag strålar pilgrimer från olika färdvägar samman vid hennes klosterkyrka i Vadstena. Vid porten välkomnas de av Rickard Borgenback och ett team, som har egna rika erfarenheter från många pilgrimsstråk. Här är deras berättelse. Läs mer

Andlighet och profetisk diakoni

Hans-Erik Lindström, pilgrimsideolog

Det känns betryggande att den pilgrimsideolog, som var med och sjösatte skutan, och den nya ledare som nu står vid rodret navigerar efter ett sjökort, där andlig fördjupning och profetisk diakoni går hand i hand. Att bådas livskamrater är diakoner borgar för att de inte ens vid köksbordet kan glömma de utsatta.

Vi tackar Hans-Erik Lindström och Rickard Borgenback för att vi får dela deras erfarenheter och visioner! Läs mer.

Biskop Martin Lönnebo skapade den populära Frälsarkransen. Foto: Emanuel Eriksson, Vadstena. Boken om Frälsarkransen och hållbarhet har nyligen kommit ut.

Vandra hållbart med Frälsarkransen

Jag minns hur våra hjärtan brann för fred och framtid när vi möttes och slipade texter i Pärs och Katarinas lilla lägenhet mitt emot Filadelfiakyrkan. Då var de studenter och jag deras lärare på Betelseminariet i Bromma. Ingen anade att båda skulle bli präster i Svenska kyrkan och Pär välkänd pilgrimsledare och ideolog.

För Pär är djurens rättigheter en viktig fråga. Här tillsammans med Sammie – en gatuhund från Rumänien

Nu har Pär och Magnus Myrberg kommit med en angelägen bok som de arbetat med i tre år. De har låtit texterna växa fram under ett flertal pilgrimsvandringar. Det är skapelseteologi i det lilla bokformatet som man lätt kan ta med på vandringar – ensam eller i grupp. Där finns böner, bibeltexter, psalmer, ordning för andakt och mässa/nattvardsgudstjänst.

Några känner Pär Friberg genom debattartiklar i bland annat Kyrkans Tidning, Aftonbladet och Göteborgsposten om klimat, hälsa och djuretik – frågor som han brinner för idag. Under sin tid i Sofia kyrka tog han initiativet till de uppmärksammade gudstjänsterna för husdjur i Vita Bergen. Varje morgon tar han en längre pilgrimsrunda med Sammie – en gatuhund från Rumänien.

Idag är Pär kyrkoherde i Daga församling, Gnesta kommun, i Sörmland. Även här har församlingen startat upp ett pilgrimsarbete och några kommer att delta i Pilgrim´s Walk for Future till klimatmötet i Glasgow. Först följer Pärs text, sedan Harrys recension och sist ett personligt brev av biskop Martin Lönnebo om Frälsarkransen. Läs mer.

Demokrati byggs underifrån

Foto: Caroline Andersson

Jag mötte Vibeke Olsson när hon studerade till pastor på Betelseminariet. Jag var ny i Sverige och visste inte ens att hon redan då var känd för sina ungdomsböcker om nazismen och kriget.

En gång blev jag rejält överraskad över hennes stringenta frågor om romarriket. Förklaringen kom med den uppmärksammade romanserien om romarriket på Bonniers förlag.

Vi möttes också under hennes tid som pastor i Elimkyrkan på Östermalm. Hon inbjöd mig till programkvällar, bland annat en dialog med Stanley Sjöberg om förhållandet mellan den karismatiska och sociala väckelsen.

Vi möttes också i den aktiva freds- och miljögruppen på seminariet, som tidningarna skrev om. Vårt Manifest spreds som bilaga i tidskriften Nytt Liv till tusentals ungdomar. Vibeke och Harry längst till vänster.

Sedan kom hennes sju romaner om Bricken och framväxten av våra folkrörelser och demokratin. Det finns en inlevelse och ett patos i dessa böcker, som berör många läsare idag – mitt i en tid av tystnad kring det förpliktande arvet.

Vi är många som år efter år berörts av Vibekes krönikor i tidningen Sändaren. För mig har de varit en skarp tidsanalys och en livsfläkt, som hållit glöden vid liv i en kylslagen tid. Därför är det med stor tacksamhet vi nu publicerar hennes nyskrivna text om demokratins glödande arv. Se också intervjun som så fint speglar ett författarskap och demokratins födelse för 100 år sedan. Läs mer

 

 

Dialog och Vision – Björn Wiedel:

Jag höll på att avsluta mitt manus när en recension dyker upp i tidningen Sändaren som får pulsen att gå upp i varv. Det tycks finnas en djup släktskap mellan mitt färdiga manus och några grundackord i Björn Wiedels nya bok. Det beror på att Björn tidigt befruktats av Matthew Fox´s ”skapelse-andlighet” (Creation Spirituality), inkarnerat den i vår nordiska kontext och integrerat den i sin pedagogik och teologi.

Jag kastar mig över boken och inser att den är väldigt gedigen och mångsidig. Det känns verkligen som ett testamente. Vi är i samma ålder och även min bok, som tagit två år att skriva, är mitt bibelteologiska testamente. Här finns inget utrymme att spegla hela boken. Därför har jag bett Björn sammanfatta några grundteser. Först kommer Björns egen text Dialog och Vision och berättelsen om hans mångsidiga pedagogiska livsgärning under fyrtio år. Sedan följer min text som ger bakgrunden och smakprov från Björns bok Läs mer

 

Dialog, reportage och visioner

Pär Holmgren.
Läs mer.

Karin Olofsdotter.
Läs mer.

Stefan Edman.
Läs mer.

Hans-Erik Lindström.
Läs mer.

Rickard Borgenback. Läs mer.

Sven Gösta Holst.
Läs mer.

Lena Bergström. Läs mer

Björn Wiedel.  Läs mer

Vibeke Olsson. Läs mer.

Pär   Friberg.
Läs mer

Lyckligtvis finns den nödvändiga kompetensen inom flera yrken och rörelser i de flesta samhällen och församlingar i Norden. Vi ger våra bidrag till den processen genom några böcker, Reportagen, Resursbanken och serien Dialog och Vision:

* Lena Bergström: En dröm om förvandlade liv och en förvandlad värld. Läs mer…
* Björn Wiedel: Dialog och Vision. Läs mer…
* Vibeke Olsson: Demokratin byggdes underifrån. Läs mer…
* Rickard Borgenback: Min livsresa till Pilgrimscentrum. Läs mer… 
* Pär Holmgren: Dialog och Vision i Europas smältdegel. Läs mer…
* Stefan Edman: Dialog med Harry Månsus. Läs mer…
* Karin Olofsdotter – pastor, pilgrimsledare och ekoteolog. Läs mer…
* Sven-Gösta Holst – visionär och strateg i Brommadialogen
. Läs mer…
* Hans-Erik Lindström och pilgrimsrörelsen. Läs mer…
* Brobygge i klimatkrisens tid. Läs mer…
* God Jord – fröet till en ny Jesusrörelse? Läs mer…
Roder – om vi vill hålla kursen i livet. Läs mer…
* Ingvar Ruud: Min samiska resa – från skam till stolthet. Läs mer…
Gerard Willemsen: Samerna kan berika oss. Läs mer…
* Frälsningsarmén anfaller på två fronter. Läs mer...
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…
* Andrum Brynäs firar 20 år. Läs mer…
* Sinnesrogudstjänstens “Mekka” i Gävle. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Vårdklockan – hoppets fyrbåk i Visby. Läs mer…

Höstkonferensen 2019 – då arvet gavs vidare

Åter fylldes Stora Salen i Eugeniakyrkan till bristningsgränsen, när påvens kardinal Arborelius och biskop (emeritus) Laila R. Dahl från Norge höll föredrag. Efteråt talade ”veteranerna” pater Rainer Carls och Harry Månsus och på eftermiddagen nästa generation – bland andra Anna Ardin (profetisk diakoni) och Johannes Widlund (God Jord).

Arenabyte – efter 30 år

Vid konferensen 2019 lämnade Harry Månsus över arvet efter 30 år på tolvstegsarenan. Han mötte Stegen på behandlingshemmet Noor (1990), inbjöd till de första Sinnesrogudstjänsterna i Bromma (1992) och har sedan dess hållit otaliga föredrag om Stegens ursprung och kraft i kyrkor, i AA och vid  konferenser för professionella  Även hans ”stenålders” OH-bilder gavs vidare – bild 2-5 användes i AA, 10-12 vid behandlingskonferenser och 13-14 i kyrkor. Läs mer

Pilotgruppen tolvstegs-pilgrimerna

Hans sista initiativ på arenan var pilotgruppen som började sitt arbete med en veckas pilgrimsvandring i Årefjällen (augusti 2020). Tolvstegs-pilgrimerna söker beröringspunkter mellan pilgrimens sju nyckelord och de tolv stegens andlighet. Vandringarna fortsatte en lördag i månaden i Stockholms omnejd. Hösten 2021 planerar gruppen att inbjuda till öppna samlingar och vandringar. Du kan komma i kontakt med gruppen genom att skriva: Till tolvstegspilgrimerna (info@djupareliv.se)

Arvet bevaras i Resursbanken och två böcker

       

Djupare Livs Resursbank är ensam i sitt slag i Norden, men ligger långt efter sin förebild: www.hindsfoot.org Om du klickar på den ruta som intresserar dig mest öppnas Resursbankens valv! Boken Guds verkstad är större skildrar nätverk och andliga källflöden för en ny generation brobyggare mellan kyrka, sinnesro, recovery och planetens helande (gratis på nätet: www.djupareliv.se) Harrys text finns också i Vägar till befrielse (red Andreas Carlgren och Torbjörn Freij).

Idag förvaltar Brobygge dialogens idéarv under Lena Bergströms ledning (www.brobygge.se). Hon presenterar sin vision i serien Dialog och Vision längre ner här på startsidan (först Brobygge i klimatkrisens tid och senare En dröm …).

 

 

Dialogen bygger broar

Det var spännande att se vart Lena Bergström, kyrkoledare i Norrland, skulle leda Brobygge (tidigare: Brommadialogen) när hon antog utmaningen. Det överraskade många att hon på fredagarna satte sig med Greta Thunberg och andra klimataktivister på Mynttorget. Här är hennes motivering:

Jag vill leva med öronen öppna för de samtal som pågår i tiden. Var hörs det existentiella ropet? Var gör människor andliga erfarenheter idag? Hur kan Brobygge bidra till mötesplatser där tro får växa? Här har min roll blivit att själv vara en brobyggare, att söka mig ut … Kanske ser jag den viktigaste vägen framåt för Brobygge och kyrkan att inte alltid vara inbjudare utan vara på plats där människor redan möts.

Från vänster: Jennie Högberg, (grön) präst i Svenska Kyrkan, Greta Thunberg och Lena Bergström, ledare för Brobygge och pastor i Equmeniakyrkan.

Redan i förordet till min nya bok ser man att Lenas uppbrott och skeendet på Mynttorget inspirerat till drömmen om en större folklig rörelse – pilgrimsfolket. I sommar vandrar också Lena en vecka med Annika Spalde i Pilgrim´s Walk For Future från Vadstena genom Europa till klimatmötet i Glasgow. Hennes eget reportage finns på annan plats. Läs mer

 

Ett stort tack till pater Carls, Sofia Rosshagen och Katolskt Forum!

Djupare Liv startade i Trefaldighetskyrkan på Östermalm, som kort därefter såldes. Då fick arbetet ett nytt hem i S:ta Eugeniakyrkan vid Kungsträdgården – med fantastiska konferenslokaler och ett Café. Att konferenserna blev så välbesökta och uppskattade berodde i hög grad på Sofia Rosshagen, eldsjäl och programansvarig på Katolskt Forum. Att de fick substans och andligt djup berodde i hög grad på samarbetet med nestorn för ignatiansk andlighet – pater Rainer Carls. Vi tackar dem för deras insatser och minnesbilder hur vårt samarbete började och kom att utvecklas Läs mer