Start

Samtalsguide till Sången om livet redan ute!

Mycket påpassligt har Brobygge och Studieförbundet Bilda gett ut en samtalsguide när Sången om livet lämnade tryckeriet. Precis som boken aktualiserar nu Pilgrimsmarschen genom Europa till klimatmötet i Glasgow vår tids viktigaste fråga. När restriktionerna lättar är det angeläget att vi alla engagerar oss på olika sätt – inte minst genom höstens studiearbete. Det är pilgrimsteologen Karin Olofsdotter som hållit i pennan. Samtalsguiden kan laddas ner gratis här.

Biskop Martin Lönnebo skapade den populära Frälsarkransen. Foto: Emanuel Eriksson, Vadstena. Boken om Frälsarkransen och hållbarhet har nyligen kommit ut.

Jag minns hur våra hjärtan brann för fred och framtid när vi möttes och slipade texter i Pärs och Katarinas lilla lägenhet mitt emot Filadelfiakyrkan. Då var de studenter och jag deras lärare på Betelseminariet i Bromma. Ingen anade att båda skulle bli präster i Svenska kyrkan och Pär välkänd pilgrimsledare och ideolog.

Vandra hållbart med Frälsarkransen

För Pär är djurens rättigheter en viktig fråga. Här tillsammans med Sammie – en gatuhund från Rumänien

Nu har Pär och Magnus Myrberg kommit med en angelägen bok som de arbetat med i tre år. De har låtit texterna växa fram under ett flertal pilgrimsvandringar. Det är skapelseteologi i det lilla bokformatet som man lätt kan ta med på vandringar – ensam eller i grupp. Där finns böner, bibeltexter, psalmer, ordning för andakt och mässa/nattvardsgudstjänst.

Några känner Pär Friberg genom debattartiklar i bland annat Kyrkans Tidning, Aftonbladet och Göteborgsposten om klimat, hälsa och djuretik – frågor som han brinner för idag. Under sin tid i Sofia kyrka tog han initiativet till de uppmärksammade gudstjänsterna för husdjur i Vita Bergen. Varje morgon tar han en längre pilgrimsrunda med Sammie – en gatuhund från Rumänien.

Idag är Pär kyrkoherde i Daga församling, Gnesta kommun, i Sörmland. Även här har församlingen startat upp ett pilgrimsarbete och några kommer att delta i Pilgrim´s Walk for Future till klimatmötet i Glasgow. Först följer Pärs text, sedan Harrys recension och sist ett personligt brev av biskop Martin Lönnebo om Frälsarkransen. Läs mer.

Pilotgruppen tolvstegs-pilgrimerna

Böckerna Anonyma Alkoholister och Pilgrimens sju nyckelord ligger som grund – med bibeln som referens.

Gruppen började sitt arbete med en veckas pilgrimsvandring i Årefjällen i augusti 2020. De söker beröringspunkter mellan pilgrimsrörelsens sju nyckelord och de tolv stegens andlighet för att se hur de kan berika varandra. De reflekterar vanligtvis över ett nyckelord i taget, men ibland går de under tystnad. En höjdpunkt var pilgrimsgudstjänsten vid Åre gamla kyrka – ute på kyrkogården i strålande kvällssol.

Pilgrimsvandringarna fortsatte under vintern en lördag i månaden – på Kärsön nära Drottningholms slott och söder om Stockholm. Pilotgruppen består av fyra till sex medlemmar med förankring i tolvstegsrörelsen, i församlingar och i sinnesrogudstjänster. Ett par deltar dessutom i kväkarnas samlingar på Malmgården.

Hittills har de varit en fast grupp men hösten 2021 inbjuder de till öppna samlingar och vandringar. Att inga ansikten finns på bilderna är för att respektera deras anonymitet. Man kan komma i kontakt med gruppen genom att skriva ”Till tolvstegspilgrimerna”: info@djupareliv.se

Klicka på bilden för att se en större bild.

Nu kommer Sången om livet inbunden med ny framsida, tydligare disposition och förbättrat språk (i juni). Vi gläds över samarbetet med Pilgrimscentrum Vadstena. Den kan beställas till ett förmånligt pris på förlaget Votum, Bokus, Adlibris, osv. 

Pilgrimsfolket – en profetisk alternativrörelse i tiden

Vi lever i en tid när allt ska bli effektivare, snabbare och ekonomiskt lönsamt. Det är lätt att ryckas med och börja tro att livets processer kan speedas upp. Men skär vi oss i fingret eller får ett sår i själen tar läkningen lika lång tid som på stenåldern. Det är en illusion att människor kan må bra i ett samhälle och på en jord som mår allt sämre.

Utan profetisk helhetssyn kan diakoni, själavård, retreater och pilgrimsvandringar ”kidnappas” och bli smörjmedel så att maskineriet inte gnisslar så illa – genom att ta hand om offren utan att säga något om den utveckling, som slår ut alltfler och som tagit ett struptag på skapelsen.

Ett tecken i tiden är  att Vadstena Pilgrimcentrums största satsning under året är vandringen genom Europa till klimatmötet i Glasgow. Läs mer

Klimatkrisen är en existentiell kris

Björn Wiman, kulturredaktör på DN, skriver: För mig har klimatkrisen blivit en existentiell kris … Man är ömsom livrädd, ömsom förbannad, ömsom bedövad av sorg. Liksom under tidigare omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande (Sent på jorden, sid 12).

Sången om livet står i dialog med vår tids existentiella frågor och profetröster, men lyssnar också till rösterna i de tusenåriga texter, som ligger till grund för vår kultur och våra värderingar. I den nya serien Dialog och Vision ger eldsjälar sitt bidrag till ett andligt uppvaknande i vår tid. (se längre ned).

Vem kan rädda världen från fossilberoendet?

Idag står alla ideologier, terapier och religioner inför sitt eldprov: Vem har helhetssynen, kraften och hoppet som kan leda till besinning och verklig förändring? Bokens bidrag är att lyfta fram det andliga arv, som befriat världen från slaveriet och miljoner från missbruk. Parallellerna mellan drogberoende och fossilberoende sägs vara ett unikt bidrag – ja, några menar att hela boken borde handla om det! Några röster:

Stefan Edman tillsammans med barnbarnen i hallonsnåren.

* Ditt patos värmer när jag fördjupar mig i Sången om livet och upptäcker ditt mångåriga arbete i missbruksbehandling. Det gör att du ser den existentiella dimensionen i klimatarbetet tydligare än många av oss andra. Alltså: Bristen på livsmening och andlighet som många försöker döva med en ytlig, nästan berusande konsumism – vilket i sin tur utarmar planeten.

En träffsäker och oumbärlig analys, Harry, baserad på de insikter du skaffat dig under alla år av samtal med människor i utsatthet. Jag menar att detta är ditt unika bidrag till klimat- och meningsdebatten på 2020-talet. Det är en stor utmaning eftersom denna dimension saknas nästan helt i den politiska debatten. Läs mer 

Pär Holmgren tillsammans med Alice Bah Kuhnke i Bryssel – Europas smältdegel.

* Klimatfrågan har under de senaste åren av allt fler upplevts som en existentiell fråga. Därför blir jag inspirerad av att läsa Harry Månsus text om vårt fossilberoende, och vad vi i klimatfrågan kan lära oss från ”tolvstegsfolket”. Det finns många likheter när det gäller beroende, missbruk, förnekelse – och inte minst att missbruket påverkar vänner och familjemedlemmar, både nu och i framtiden.

Det finns även likheter när det gäller vägen ut från beroendet. Vi behöver gemensamt ett uppvaknande, en djupare insikt om den ekologiska kris vi befinner oss i och en stor förändring när det gäller värderingar. Det räcker inte med att vi försöker göra rätt saker, så ofta som möjligt. Det viktiga är att vi helt slutar med att göra fel saker. Läs mer

Andlighet och profetisk diakoni

Hans-Erik Lindström, pilgrimsideolog

Det känns betryggande att den pilgrimsideolog, som var med och sjösatte skutan, och den nya ledare som nu står vid rodret navigerar efter ett sjökort, där andlig fördjupning och profetisk diakoni går hand i hand. Att bådas livskamrater är diakoner borgar för att de inte ens vid köksbordet kan glömma de utsatta.

Vi tackar Hans-Erik Lindström och Rickard Borgenback för att vi får dela deras erfarenheter och visioner! Läs mer.

Från de djupa skogarna till Pilgrimscentrum i Vadstena

Rickard Borgenback

När jag läser Rickard Borgenbacks gripande livsberättelse slår det mig hur många författare och andliga ledare som laddats vid de norrländska älvarna, sjöarna och milsvida skogarna. Jag tänker speciellt på den pilgrimssjäl, som fick sin djupa ton vid Storkågeträsk, biskop Martin Lönnebo, som nådde djupt in i det svenska folket och lämnade avtryck på både sökare och kyrkan.

Rickard och Helena Borgenback – precis som Martin Lönnebo – präglades av den lågkyrkliga väckelsetradition, där hjärta talade till hjärta. Det är inte de som sluter sig samman i inre fromhet och renodlar arvet, som bevarar dynamiken bäst. I stället är det de pilgrimer och brobyggare, som vågar bryta upp och möta en ny tids vilda längtan och inre nöd.

Birgitta från Finsta i Roslagen följde sin heta längtan och vågade bryta upp. Utan moderna kommunikationer tog hon sig längs pilgrimslederna till Trondheim, Santiago de Compostela, Assisi, Rom och Jerusalem. Idag strålar pilgrimer från olika färdvägar samman vid hennes klosterkyrka i Vadstena. Vid porten välkomnas de av Rickard Borgenback och ett team, som har egna rika erfarenheter från många pilgrimsstråk. Här är deras berättelse. Läs mer

 

Dialogen bygger broar

Det var spännande att se vart Lena Bergström, kyrkoledare i Norrland, skulle leda Brobygge (tidigare: Brommadialogen) när hon antog utmaningen. Det överraskade många att hon på fredagarna satte sig med Greta Thunberg och andra klimataktivister på Mynttorget. Här är hennes motivering:

Jag vill leva med öronen öppna för de samtal som pågår i tiden. Var hörs det existentiella ropet? Var gör människor andliga erfarenheter idag? Hur kan Brobygge bidra till mötesplatser där tro får växa? Här har min roll blivit att själv vara en brobyggare, att söka mig ut … Kanske ser jag den viktigaste vägen framåt för Brobygge och kyrkan att inte alltid vara inbjudare utan vara på plats där människor redan möts.

Från vänster: Jennie Högberg, (grön) präst i Svenska Kyrkan, Greta Thunberg och Lena Bergström, ledare för Brobygge och pastor i Equmeniakyrkan.

Redan i förordet till min nya bok ser man att Lenas uppbrott och skeendet på Mynttorget inspirerat till drömmen om en större folklig rörelse – pilgrimsfolket. I sommar vandrar också Lena en vecka med Annika Spalde i Pilgrim´s Walk For Future från Vadstena genom Europa till klimatmötet i Glasgow. Hennes eget reportage finns på annan plats. Läs mer

Det var mötet med de tolv stegen på behandlingshemmet Noor som ledde till starten av Brommadialogen och sinnesrogudstjänsterna. I den nya boken skildrar jag slående likheter mellan fossilberoendet och missbruk. Även här känner jag mig nu som en själsfrände till Lena. Hon lyckas uttrycka dessa viktiga insikter både pedagogiskt och finstämt i följande text. Direkt efter texten följer information om Brobygge – bland annat podden om de tolv stegen och klimatarbetet. Läs mer

 

 

Dialog och Vision – Björn Wiedel:

Jag höll på att avsluta mitt manus när en recension dyker upp i tidningen Sändaren som får pulsen att gå upp i varv. Det tycks finnas en djup släktskap mellan mitt färdiga manus och några grundackord i Björn Wiedels nya bok. Det beror på att Björn tidigt befruktats av Matthew Fox´s ”skapelse-andlighet” (Creation Spirituality), inkarnerat den i vår nordiska kontext och integrerat den i sin pedagogik och teologi.

Jag kastar mig över boken och inser att den är väldigt gedigen och mångsidig. Det känns verkligen som ett testamente. Vi är i samma ålder och även min bok, som tagit två år att skriva, är mitt bibelteologiska testamente. Här finns inget utrymme att spegla hela boken. Därför har jag bett Björn sammanfatta några grundteser och ger dessutom länken till Sune Fahlgrens förtjänstfulla recension i Sändaren: 

https://etidning.sandaren.se/1395/sandaren/381037/2021-02-17/18746435/wiedel-vill-na-hjartat-och-inte-bara-tanken

Först kommer Björns egen text Dialog och Vision och berättelsen om hans mångsidiga pedagogiska livsgärning under fyrtio år. Sedan följer min text som ger bakgrunden och smakprov från Björns bok Läs mer

 

Demokrati byggs underifrån

Foto: Caroline Andersson

Jag mötte Vibeke Olsson när hon studerade till pastor på Betelseminariet. Jag var ny i Sverige och visste inte ens att hon redan då var känd för sina ungdomsböcker om nazismen och kriget.

En gång blev jag rejält överraskad över hennes stringenta frågor om romarriket. Förklaringen kom med den uppmärksammade romanserien om romarriket på Bonniers förlag.

Vi möttes också under hennes tid som pastor i Elimkyrkan på Östermalm. Hon inbjöd mig till programkvällar, bland annat en dialog med Stanley Sjöberg om förhållandet mellan den karismatiska och sociala väckelsen.

Vi möttes också i den aktiva freds- och miljögruppen på seminariet, som tidningarna skrev om. Vårt Manifest spreds som bilaga i tidskriften Nytt Liv till tusentals ungdomar. Vibeke och Harry längst till vänster.

Sedan kom hennes sju romaner om Bricken och framväxten av våra folkrörelser och demokratin. Det finns en inlevelse och ett patos i dessa böcker, som berör många läsare idag – mitt i en tid av tystnad kring det förpliktande arvet.

Vi är många som år efter år berörts av Vibekes krönikor i tidningen Sändaren. För mig har de varit en skarp tidsanalys och en livsfläkt, som hållit glöden vid liv i en kylslagen tid. Därför är det med stor tacksamhet vi nu publicerar hennes nyskrivna text om demokratins glödande arv. Se också intervjun som så fint speglar ett författarskap och demokratins födelse för 100 år sedan. Läs mer

 

Dialog, reportage och visioner

Pär Holmgren.
Läs mer.

Karin Olofsdotter.
Läs mer.

Stefan Edman.
Läs mer.

Hans-Erik Lindström.
Läs mer.

Rickard Borgenback. Läs mer.

Sven Gösta Holst.
Läs mer.

Lena Bergström. Läs mer

Björn Wiedel.  Läs mer

Vibeke Olsson. Läs mer.

Pär   Friberg.
Läs mer

Lyckligtvis finns den nödvändiga kompetensen inom flera yrken och rörelser i de flesta samhällen och församlingar i Norden. Vi ger våra bidrag till den processen genom några böcker, Reportagen, Resursbanken och serien Dialog och Vision:

* Lena Bergström: En dröm om förvandlade liv och en förvandlad värld. Läs mer…
* Björn Wiedel: Dialog och Vision. Läs mer…
* Vibeke Olsson: Demokratin byggdes underifrån. Läs mer…
* Rickard Borgenback: Min livsresa till Pilgrimscentrum. Läs mer… 
* Pär Holmgren: Dialog och Vision i Europas smältdegel. Läs mer…
* Stefan Edman: Dialog med Harry Månsus. Läs mer…
* Karin Olofsdotter – pastor, pilgrimsledare och ekoteolog. Läs mer…
* Sven-Gösta Holst – visionär och strateg i Brommadialogen
. Läs mer…
* Hans-Erik Lindström och pilgrimsrörelsen. Läs mer…
* Brobygge i klimatkrisens tid. Läs mer…
* God Jord – fröet till en ny Jesusrörelse? Läs mer…
Roder – om vi vill hålla kursen i livet. Läs mer…
* Ingvar Ruud: Min samiska resa – från skam till stolthet. Läs mer…
Gerard Willemsen: Samerna kan berika oss. Läs mer…
* Frälsningsarmén anfaller på två fronter. Läs mer...
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…
* Andrum Brynäs firar 20 år. Läs mer…
* Sinnesrogudstjänstens “Mekka” i Gävle. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Vårdklockan – hoppets fyrbåk i Visby. Läs mer…

Resursbank:

Vi är glada att de tre blåa ingångarna nu är unika resurser i Norden, även om vi har långt kvar till vår förebild: www.hindsfoot.org. Tyvärr är de lila ingångarna inte up-to-date, men de “uppgraderas” nu kontinuerligt med dialogerna och reportagen (se ovan). Klicka på den ruta som intresserar, så öppnar sig Resursbankens valv!

               

 

 

DOKUMENTATION 2015-2020

Höstkonferensen 2019 – då arvet gavs vidare

Åter fylldes Stora Salen i Eugeniakyrkan till bristningsgränsen, när påvens kardinal Arborelius och biskop (emeritus) Laila R. Dahl från Norge höll föredrag. Efteråt talade ”veteranerna” pater Rainer Carls och Harry Månsus och på eftermiddagen nästa generation – bland andra Anna Ardin (profetisk diakoni) och Johannes Widlund (God Jord).

Konferensen fortsatte på lördag i Sundbyberg, då Frälsningsarmén och Celebrate Recovery stod för programmet. Då gav Harry ”arvet” vidare efter 30 år på tolvstegsarenan. Han mötte de Tolv Stegen på Noor (1990), inbjöd till de första Sinnesrogudstjänsterna i Bromma (1992) och höll föredrag om Stegens ursprung och kraft i otaliga kyrkor, bland tolvstegsfolket och vid professionella konferenser runtom i Norden. Även hans OH-bilder ”från stenåldern” gavs vidare. Bild 2-5 har använts i AA, 10-12 vid behandlingskonferenser och 13-14 i kyrkor. Läs mer

Ett stort tack till pater Carls, Sofia Rosshagen och Katolskt Forum!

Djupare Liv startade i Trefaldighetskyrkan på Östermalm, som kort därefter såldes. Då fick arbetet ett nytt hem i S:ta Eugeniakyrkan vid Kungsträdgården – med fantastiska konferenslokaler och ett Café. Att konferenserna blev så välbesökta och uppskattade berodde i hög grad på Sofia Rosshagen, eldsjäl och programansvarig på Katolskt Forum. Att de fick substans och andligt djup berodde i hög grad på samarbetet med nestorn för ignatiansk andlighet – pater Rainer Carls. Vi tackar dem för deras insatser och minnesbilder hur vårt samarbete började och kom att utvecklas Läs mer

Klicka här för att se programmet!

 

Behandlingshemmet Noor i Knivsta

Sinnesrogudstjänsterna spred sig från Bromma till Sverige och Norden. Den ursprungliga impulsen var att Olle Carlsson anställde Harry Månsus som kollega på behandlingshemmet Noor 1990. Årets konferens avslutas med en dialogdag i Katarina kyrka om vad deras tolvstegsinspirerade modeller kan tillföra kyrkan och sökare. Klicka här för att se affischen.

 

En höjdpunkt i Eugeniakyrkan (2015)

Andreas Carlgren, pater Rainer Carls och Mia Andersson längs Ignatiusleden i norra Spanien. De talade i Eugeniakyrkan och har skrivit var sitt kapitel i botten som hade release.

Stora salen blev välfylld av nunnor, jesuiter, präster, pastorer, diakoner, lekmän och tolvstegare i en salig blandning. Men det blev också ett historiskt ”släktmöte”, då AA-veteraner åter satt sida vid sida med eldsjälar från Initiative of Change (tidigare Oxfordgruppen/MRA).  AA har ju sitt ursprung i Oxfordgruppen men lämnade rörelsen för snart 80 år sedan. Release för vår bok Vägar till befrielse.

Boken skildrar andliga strömningar (Oxfordgrupper, tolv steg och ignatiansk andlighet) som fått människor i djupa kriser att hitta sig själva och slå ut i en oväntad blomning. Pionjärerna för dessa andliga vägar kunde spegla sin vandring genom snålblåst, dimma och töcken så att miljoner kunnat följa deras ”rösade leder” mot en ny frihet och ett nytt liv.

Bokens författare (pater Rainer Carls, Harry Månsus, Ninna Edgardh, Andreas Carlgren, Torbjörn Freij, m fl) skildrar dessa rörelser och den sällsamma befruktningen dem emellan i en djup tilltro att de fortfarande besitter lyskraften och befrielsen för utsatta människor i vår tid.

 

 

Celebrate Recovery – tolv steg + Jesu bergspredikan

Även i år har Torbjörn och Ann-Cathine Freij deltagit i CR:s världskonferens i Saddleback Church i det soliga Kalifornien. De skildrar recoveryarbetet i Eugeniakyrkan (21/10).

Djupare Liv inbjöd 2011 ett CR-team till Sverige. Senare utsågs journalisten Torbjörn Freij till ”språkrör” och ansvarig för Sverige-arbetet. På förvånansvärt kort tid har makarna Freij lyckats översätta och publicera flera viktiga arbetshäften och grundboken till svenska. Citat från CR:s hemsida:

Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden (“hurts, hang-ups & habits”). Det kombinerar 12-stegsprogrammet med Bibeln – inte minst Saligprisningarna i Jesu bergspredikan. 2,5 miljoner människor har redan gått igenom programmet Nu har ledarhandledningen kommit på svenska (www.celebraterecovery.se).