Start

Klicka på den gula ruta eller bok i marginalen som intresserar!


Fjodor Dostojevskij, Frank Mangs och en ortodox katedral.

En riksevangelist drabbas av Dostojevskij

Vi lärde känna varandra, först i gruppen kring tidningen Nytt Liv som många kristna ungdomar läste på den tiden (chefredaktör: Magnus Malm). Sedan brann vi tillsammans i Mangsfonden, en plattform för väckelsearvets framtid i Norden (visionär: Berthil Paulson).

Frank Mangs var vår ikon och ledstjärna, hans parhäst Berthil vår kapten och outsinliga energidepå. Närmaste  arvinge var riksevangelisten Jan Erixon – med kampanjer i det stora Nytt Liv-tältet. Kännetecknet på honom var ett skarpt utmejslat språk och en alert tidsanalys. Det var när han informerade oss om en konferens som ägt rum i Mässhallen i Älvsjö som jag första gången hörde ordet ”New Age”.

Våra vägar skiljdes abrupt när jag efter spänningar bröt upp från Mangsfonden. Jag hamnade så långt från vårt väckelseparadigm man kan tänka sig – på behandlingshemmet Noor. Men också Jan hamnar inom kort på ett dramatiskt nytt spår: Kampanjerna upphör, han drabbas av en stor rysk författare och börjar tala vördnadsfullt om ryska helgonikoner. Hans nya evangelistarena blir Ryssland och Ukraina. Där inkarneras han i deras kultur och föreläser på deras universitet.

På Stockholms Kulturnatt möts vi igen

Det är release för Jans andra bok om Fjodor Dostojevskij Därför väljer jag Kristus (2024). Vi är båda 83 år, men hans språk och presentation är lika stringent och levande som förr. Ju längre jag lyssnar, desto mer överraskad och gripen blir jag. Vi har rest åt olika håll i tre årtionden, men när vi nu möts igen är vi djupare själsfränder än någonsin förr! Det tycks finnas en Regissör i tillvaron som tar hand om rodret på våra bräckliga skutor när vi själva vet varken ut eller in.

Jag frågar Jan om han vill skriva en text om varför en riksevangelist drabbas av Dostojevskij och evangeliet på brustenhetens våglängd. Jag är starkt berörd av hans ”manifest” och ser texten som en gåva till väckelsens ibland vilsna barn i Norden. Det är inte alltid de som sluter sig samman och slår vakt om arvet som bevarar dynamiken bäst. I stället är det pilgrimer som vågar uppbrottet för att möta en ny tids heta längtan och djupa brustenhet. Här är Jans text Läs mer

Hela releasetillfället finns på länken här.

Jesus från Nasaret går här fram …

– om Vägens folk och pilgrims resa

KG Hammar var först att kalla hemsidan en ”hub” där viktiga saker möts som på inget annat ställe. Vi kallar det en lägereld ute på slätten – där vägarna möts, både från kyrkan och andra pilgrimsleder.

Under sju år söp Harry Månsus in en dynamisk kontextuell bibelteologi nere på kontinenten. Enligt den är en teolog en spårhund som med hjälp av bibelns texter får upp vittringen av Guds närvaro och handlande i vår egen tid. Det förutsätter en gedigen tidsanalys och ständigt nya aktualiseringar precis som med ett dynamiskt väckelsearv. Läs mer

Egentligen är hemsidan en bok om Vägens folk med sex kapitel, dvs nischer där vittringen av Gud och Jesusrörelsen är extra påtaglig idag. I vår skenande tid hinner en pappersbok knappt från trycket så upplevs den föråldrad. Därför finns den här boken på nätet och kan uppdateras hela tiden.

Men allt har sin tid – nu tar vi timeout!

Harry har fyllt 83 år och om det hänger på honom släcks hemsidan snart ner av naturliga skäl. Därför lyfter vi som bäst fram nästa generations ledare – och hittills har stafettväxlingen lyckats över förväntan!

När Brommadialogen lyfte från startbanan (1991) var det lätt att skapa nätverk, t ex med Fryshuset, Hela Människan, Ersta, behandling, kriminalen, miljörörelsen och många andra. Idag är det långt svårare att bygga broar mellan kyrkfolket och vår tids sökarflöden. Men vi tror att en andlig vår hänger i luften och de första ”Tussilago” har redan slagit ut. Att skildra denna radikala Jesusrörelse som möter vår tids brustenhet är hemsidans kallelse. Kanske dyker fler brobyggare upp under hösten?

Släpp in nya aktörer i kriminalvården!

Olle Jonasson tar allt tydligare ton om den ansträngda kriminalvården – nu med en fjärde debattartikel i DN. Det är få i kyrkan som ser problematiken från så olika infallsvinklar.  Olle fanns med i Ebeneserkyrkans legendariska team på Mariatorget som då kallades ”Marijuana-torget”. Han har jobbat med missbrukare på en socialförvaltning i en av söderförorterna. Som pastor har han arbetat på Norrtäljeanstalten (2000-2006) och nu senast på
Häktet Sollentuna. Här är några av hans förslag i DN Läs mer

Behöver samhället syndabockar?

Jag lystrar när jag hör en fängelsepräst formulera sig i intervjuer både i Finland och Sverige. Hon heter Hanna Backman och jobbar på högriskanstalten Hall i Södertälje. Enligt henne har vi alltför lätt att döma och kategorisera människor – att placera ondskan utanför oss själva. Trots att hon är ensam i ett rum med klienter som begått grova brott känner hon sig alltid beskyddad.

I intervjun i det populära Himlaliv (YLE-teve) skildrar hon sitt arbete och sin människosyn. Jag är tagen att någon så klockrent kan beskriva mötet med brottslingar i djupaste förnedring och smärta. Hon säger: Jag är en kropp som gestaltar kyrkan. Jag har andra ord för samma sak: Vi representerar ett Ansikte i tillvaron som utstrålar, Det finns inga hopplösa fall och det är aldrig för sent så länge hjärtat slår!

Här är länken till programmet (19 min): Himlaliv

PS. När jag tog kontakt med Hanna fick jag plötsligt veta att vi kommer från samma hembygd och fromhetsmiljö. Hennes pappa är pingstpastor och en av mina vänner sedan årtionden.

Byter Sverige andlig klimatzon?

Är det ett tidens tecken att Filmstaden lanserade filmen Jesus Revolution senaste höst och The Chosen nu i vår? Båda filmerna skildrar Jesusrörelsen och har recenserats här på hemsidan.

Till råga på allt kommer nu filmen Miseria, om och med evangelisten Sebastian Stakset. Den har premiär den 13 september med Liam Norberg som regissör och Ola Rapace, Amanda Renberg och Ulf Stenberg som övriga skådespelare.

Du kan läsa mer om Sebastian och Isabella Stakset, Barmhärtighetens Hus,  rörelsen Heart of Evangelism och Det finns hopp-kampanjerna här

Sinnesrogudstjänsterna föddes ur den ursprungliga Jesusrörelsen

Jag räknar mötet med ”Claes” som sinnesrogudstjänsternas födelsestund. Han kommer in i mitt samtalsrum på behandlingshemmet Noor för att tacka och säga adjö. Ansiktet lyser när han berättar om beslutet att gå ”hem” till den frikyrka han tillhört som ung. Efter en tid möter jag honom igen, men ansiktet lyser inte längre. Jag frågar hur det gått och här är svaret som jag minns det:

– Jag gjorde försök att komma in i gemenskapen, men det gick inte så bra. Så snart gudstjänsten är slut rusar alla till kyrkkaffet, var och en till sin grupp. Det är precis som om ingen ser mig och då slår skuld- och skamkänslorna till igen – jag duger inte!

När jag hör orden och ser det sorgsna ansiktet flammar en eld upp i mitt inre. Om Claes och mina patienter inte passar in i kyrkorna, då är inte dessa längre bärare av den ursprungliga Jesusrörelsen. Det mest kännetecknande för Jesus var att trasiga och skamfilade människor drogs till honom, han såg dem och de fick en ny värdighet när han bröt brödet i deras gemenskap. (Min resa, sid 129f)

När Claes lägger ner veteranernas krans utanför Finska Kyrkan i Stockholm på de stupades dag den 19 maj frågar jag honom: Är det inte dags efter mer än tre årtionden att ”Claes” blir Eric? Han svarar gärna och här är hans Lifestory Läs mer

Hängiven andlighet – på brustenhetens våglängd

Sinnesrogudstjänsterna är en svensk exportprodukt. Men hade de funnits om inte Olle Jonasson, idag fängelsepastor, fört samman Olle Carlsson och Harry Månsus på Café Rival en vårdag 1990? Ingen anade att det ur deras möte och samarbete på behandlingshemmet Noor skulle välla upp andliga strömmar som enligt forskare och biskopar vitaliserat många kyrkor.

Rembrandts berömda tavla om den förlorade sonen

År 1992 tog Harry initiativet till sinnesrogudstjänsterna som på femton år spred sig till 150 kyrkor i landet. Läs mer. Senare inbjöd Olle till de tolvsteginspirerade mässorna i Allhelgonakyrkan och Katarina kyrka. Där samlas än idag skaror av kyrkfolk och sökare. Det är den erfarenhetsbaserade andligheten på brustenhetens våglängd som attraherar.

Här är ett urval sinnesrokyrkor i ABC-området och södra Norrland som är representativa och lämpliga för studiebesök:

* Sinnerogudstjänster i Equmeniakyrkan Läs mer
* Sinnesro i Svenska Kyrkan + Ninna Edgardhs Intro Läs mer
* De tolv stegens ursprung och andliga kraft 
Läs mer

Vägens folk – då och nu

Jag är med på premiären för Jesusfilmen The Chosen på Sergelbiografen. Det är minst tio år sedan jag sett så många välla in i en biosalong – ungefär 300, varav 80% unga. Det doftar popcorn och dricks coca-cola överallt.

Filmen är ett hopklipp av en populär serie i USA och känns ibland rapsodisk. Ändå är den färgstark och lämnar två djupa intryck på näthinnan: Den ursprungliga Jesusrörelsen bestod av idel unga människor – precis som dom som äter popcorn omkring mig. Det andra, Jesus tog dem sällan till tempel och synagogor, i stället får de följa honom på Galileens stränder till slitet och misären bland utsatta längst bort från sakrala utrymmen.

Jesusrörelsen är större än vi tror

Det är glest i kyrkbänkarna en vanlig söndag förmiddag, men det är sannerligen inte hela bilden av Norrmalmskyrkan. När jag såg 400 av Jesu minsta välla in genom kyrkporten – hungriga efter mat och gemenskap, då förflyttas jag som bibelteolog till Galileens stränder och känner dofterna därifrån. Även om lärjungarna efter tre år med Mästaren slirade betänkligt med lärosatserna, så fortsatte de att göra vad de sett honom göra – och en gråmulen lördag hade det nått ända upp till Vasastan. Läs mer.

Ett radikalt exodus – till Jesus

Under hösten 2023 har tidningen Dagen och Harry Månsus gått om varandra på ”studiebesök” i de nya, radikala Jesusmiljöerna i Stockholm. Vi har besökt gängkriminella med tunga missbruk som mött Jesus. Under våren följde tidningen upp med en serie om radikala exodus från New Age.  

Vi ser filmen Jesus Revolution i Kista och blir djupt berörda. Harry ser den en gång till och finner den mycket verklighetstrogen. På nittiotalet gjorde vi en studieresa i hippie-folkets och New Age-rörelsens fotspår till de legendariska platserna i Kalifornien. Bland annat fick vi möta världens då främsta New Age-expert – Gordon Melton, vid University of California i Santa Barbara. Samtidigt fick vi uppleva att New Age-folket vällde in på Brommadialogen och närmast sprängde våra utrymmen. Både studieresan och konferenserna i Bromma skildras i Den kosmiska katedralen. Läs mer

En väckelses första Tussilago – inom New Age

Här talar Sam Wohlin på Areopagen i Aten till 120 pingstpastorer på studieresa i Paulus´ fotspår.

De kallades Vägens folk och visade en otrolig djärvhet att spränga gränser och översätta sin tro till nya kultur- och språkvärldar. Paulus tal på Atens brokiga livsåskådningstorg, Areopagen, och de urkristna hymnerna är eggande förebilder för väckelse och lovsång i alla tider. Det var enkla modiga människor, många slavar, som spred sin tro genom sitt liv som en löpeld och lade på kort tid det romerska imperiet till sin Mästares fötter (Sången om livet, sid 187-192).

Sam Wohlin älskade rockmusik och skulle axla rollen som företagare, när Regissören plötsligt blandar sig i och ger honom en helt annan roll. Han studerar teologi och blir pingstpastor – senast i Jönköping, en av landets största församlingar. Nu är han i Karlstad Pingst när Gud plötsligt ger honom en ny djärv roll – på vår tids brokiga ”Areopagen”. Han hamnar mitt i en rörelse där hängivna New Age-are fascineras av Jesus och vill slå följe med Vägens folk.

Malina Arp och Jeanette Carleson var de två första som speglades i Dagens serie om “väckelsen” i New Age under våren. Här samtalar de i Pingstkyrkan i Karlstad om sina erfarenheter den 18 februari.

Pingstledaren Pelle Hörnmark skriver träffande om Sam och hans bok Resan mot Gud (2019): Oförtröttligt lockar han oss till en hängiven efterföljelse av Jesus och ett uppvaknande för en trött kyrka. Han är en blandning av Frank Mangs lidelse för människors frälsning och John Stotts intellektuella skärpa.

Här är Sams erfarenheter och rykande färska rapport från Värmland Läs mer

Alltfler längtar efter inre balans och helande – här är Guds verktygspool:

Förr frågade sökare, tolvstegare och folk från alternativ andlighet/terapi som kom till kyrkan: Är det bara kyrkokören, studiecirklar och att sitta i bänkarna ni har att erbjuda oss? Idag är situationen en helt annan. Alltfler församlingar har öppnat sig för nya livsverktyg och sjuder av liv hela veckan – inte bara på söndagar. Ofta är det nya människor utifrån som ger processen dynamik, ärlighet och djup. Här är några av de viktigaste redskapen, men det finns fler. Läs mer.

Jag var hungrig och ni gav mig att äta …

Anette Kyhlström är diakon och verksamhetschef på Hela Människan Stockholm.

Det är lördag kl 12 när Norrmalmskyrkans port öppnas och in väller Jesu minsta – närmare 400! De kommer skygga med sina bylten som uteliggare, andra stödda på rullatorer, men även många unga och uppenbart slitna. Åtskilliga är flyktingar, bland annat från Ukraina, som inte har råd att äta sig mätta. Jag är bibelteolog och blir starkt berörd av åsynen. Han levde två-tre intensiva år bland utsatta på norra Galileens stränder, nu väller de in i Vasastan i ett norrfånget land. Rörelsen lever vidare med full kraft, även om den går under radarn för de flesta.

Före insläppet lyssnar jag till Anette Kyhlström när hon informerar de trettio frivilliga. Det påminner om militärisk disciplin när teamet ska få allt att funka i den helt fullbokade ”restaurangen”. Men det viktigaste är att vi alla återspeglar medmänsklighet – att alla gäster bemöts med värme och respekt. Jag frågar en ung man som ansvarar för insläppet varför han är här?Till vardags är jag väktare och måste ofta ta i med hårda nypor, kanske avhysa folk, men innerst inne anser jag att vi alla har samma människovärde. Därför är så fint att stå här på lördagar och få visa en annan sida av mig.

Borden är dukade till fest. Läs mer.

Jag satt i fängelse och ni besökte mig

Olle Jonasson  (kriminalvårdspastor)

Efter heta adrenalinkickar med droger, skottsäkra västar, blåljus och kriminalitet hamnar alltfler unga hit – till ensamheten i en cell, instängda med starka känslor och minnesbilder. Här sitter de i månader i väntan på sin dom,  i värsta fall  upp till ett år på grund av platsbristen.

Det är in i denna slutna värld 180 präster, pastorer och diakoner beger sig vecka efter vecka, år ut och år in. En av de mer erfarna är Olle Jonasson, pastor och socionom. Han låter oss blicka rakt in i den värld som skrämmer alltfler i tevesoffan om kvällen. Efter lång erfarenhet vet han också vad som behövs för att bryta våldsspiralen.

Olle är veteran. Han fanns med i Ebeneserkyrkans legendariska team på Mariatorget som då kallades ”Marijuana-torget”. Han har jobbat med missbrukare på en socialförvaltning i en av söderförorterna. Under sin tid som pastor har han arbetat på Norrtäljeanstalten (2000-2006) och nu på Häktet Sollentuna. Han är dessutom en drivande kraft bakom Rastplats Söder och mötesplatsen Strömsborgen pärla i Roslagen.

 Mina erfarenheter som häktespastor

Jag sitter dag efter dag på häkte och på anstalt och lyssnar på unga pojkars berättelser hur de hamnade i gängkriminalitet. Ett tydligt mönster träder fram: Deras uppväxt präglas av utanförskap i förorten från tidig ålder med nyfattigdom och stigmatisering att inte höra till. Att tidigt snegla på dem som har råd med allt, den senaste mobilen, märkeskläder, möjligheter att resa etc.

Någon kommer i ens väg och erbjuder en bra slant, för att vara mellanhand i någon transaktion som har med droger, försäljning av stulna kläder eller dylikt att göra. En femhundring till en 12-åring är mycket pengar och är ofta startpunkten för att från tidig ålder dras in i kriminella sammanhang. Det ger spänning och tillhörighet. Ju äldre du blir ju mer avancerat blir det och större risker tas det.

Många som jag möter har drömmen om att genom kriminalitet skaffa sig grundplåten att kunna ta sig bort från orten själv och med sin familj. På vägen dit blir kriminaliteten alltmer avancerad tills våldet eskalerat till där vi är idag. Läs mer

Home Sthlm – Strid vid främsta linjen

Redan 1865 förklarade William och Catherine Booth krig mot fattigdomen i östra London under parollen Soup, Soap and Salvation. Så föddes Frälsningsarmén. Även Kjell och Anki Karlsten strider i Frälsningsarméns främsta linje i Sverige. För två år sedan startade de tillsammans med Sebastian Stakset Heart Sthlm på Söder.

Nyligen öppnade Karlstens en ny frontlinje mot missbruk och kriminalitet i Sundbyberg – Home Sthlm. Här erbjuds stöd och gemenskap för dem som vill bryta med ett destruktivt liv. Målgruppen är 20-45 år och det känns ovant att vara dubbelt äldre än de flesta på gudstjänsten lördag kl 17.00. Redan under sitt första år har församlingen fått se ett 30-tal ansluta sig.

Kjell Karlsten är som klippt och skuren att predika för denna unga, annorlunda publik. Det är starkt tryck och händer lyfts i sångerna om den Högste på tronen och Lammet som vunnit seger i den blodiga kampen. Här på Frälsningsarmén i Sundbyberg är kriget mellan det onda och det goda i full gång i människors liv. Det känns så rätt när armar fulla med tatueringar läggs på människor som begärt förbön vid botbänken. När jag ser barnen som följt sina föräldrar till Home hoppas jag innerligt att Guds rike tar hem segern och ger dem ett nytt liv som de är värda.

Jesus är med i befrielsekampen

“F” berättar i en intervju i tidningen Dagen att han idag lämnat den skottsäkra västen hemma, men att hans bror nyligen blivit  skjuten. Därför har han varit borta från Home en tid och tagit hand om sin bror. “J” berättar att han redan som tuff trettonåring började driva in skulder i utbyte mot droger och snabba pengar. I dag är han 39 år och har sett åtskilliga av sina vänner bli mördade eller knarka ihjäl sig.

“L” har redan invigts till frälsningssoldat och är ute i kampen och predikar. Han är en eldsjäl som ber för folk dit vi andra inte når, säger Kjell Karlsten, frälsningsofficer i snart fyrtio år och deras andliga mentor. I den här säregna församlingen får välkända sånger plötsligt en ny aktualitet:

Jesus från Nasaret går här fram, än som i gången tid,
löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid:
himmelriket är nära.
– Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagnas sår.
Den som var bunden och trött och tom frihet och glädje får:
himmelriket är nära.

Home är Guds verktygspool

* Krukmakarens Hus är deras helhetsinriktade rehabiliteringsprogram. Här utreder en handledare den tilltrasslade tillvaron med den hjälpsökande som får en skräddarsydd handlingsplan utifrån sina behov och resurser. Home samarbetar med olika aktörer och myndigheter. Man har börjat i liten skala hösten 2023, men hoppas kunna utöka redan 2024 – om man beviljas ett substantiellt bidrag från Kriminalvården. Programansvarig: Ann-Christine Karlsten (mer info på hemsidan).

Pastor Daniel Back är en förbindelselänk mellan HomeSthlm och LP-verksamheten.

* LP-verksamheten. Sedan årsskiftet är Daniel Back både pastor i Home och regional ledare för LP-verksamheten. Han har rika ekumeniska erfarenheter med i bagaget: Uppväxt och aktiv i Siljansnäs pingstförsamling, Vineyards teologiska skola, tre år på Örebro missionsskola och andrepastor i Korskyrkan. Där startade han första Kafé i Gemenskap och satt senare i Ny Gemenskaps styrelse. Han känner Frälsningarméns arbete väl efter åren som chef för Templets sociala arbete (2016-2022).

* Helhet genom Kristus är en ekumenisk förböns- och själavårdsrörelse som riktar sig till kristna som vill bli mer hela för att kunna hjälpa andra. Programmet är besläktat med tolvstegsprocessen. Anki Karlsten har länge varit aktiv i rörelsen och nyligen hade ledaren Ingalill Norgren en heldag på Home. Samarbetet pågår kontinuerligt en helg per termin med undervisning om helande och uppföljande förbönssamtal. Förbönssamtal erbjuds vid behov kontinuerligt hela året.

* Ett unikt ekumeniskt pionjärprojekt. I Frälsningsarmén har man sedan starten inget nattvardsfirande och inga dop. Genom samarbetet med pastor Daniel Back och LP-verksamheten firas i församlingen både nattvard, i regel en gång i månaden, och även dopgudstjänster då man lånar Solna Pingstkyrka. Läs mer.

Heart Sthlm – en församling med hjärta för kriminella

Det är söndag eftermiddag när jag går in i Folkungakyrkan på Söder. Här känner jag varenda vrå från tiden när Brommadialogen fyllde lokalerna med föredrag och recovery-grupper. Nu känner jag inte en enda trots att kyrkan är välfylld. De flesta är 25-45 år och jag vet att många kommer från ett tungt missbruk och kriminella gäng. Men här är de inte hårda och känslomässigt avstängda, tvärtom. Jag har aldrig sett folk kramas så i en kyrka och engagera sig i varandras livsöden som här. Här talas svenska, spanska och engelska i en salig röra.

Foto: A.C.F – Stockholm

Flavia och Leo Perez är pastorer och verksamhetsledare i Heart Sthlm. Leo kom till Sverige som fotbollsproffs men blev skadad och tvingades avbryta karriären. Ändå rör han sig livligt på scenen som en vänsterback. När han predikar växlar han över till spanska och Flavia översätter. Före predikan sjunger vi bibelkörer med ett evangeliskt djup. Det påminner starkt om sången vid de tidiga Jesuskonferenserna. När den spanska texten kommer upp på skärmen blir sången extra kraftfull. Flavia påstår att spanska är himlens språk. 

Befriad ur ett djävulskt medberoende – i Kartellens skugga

Flavia växte upp i miljonprogrammet i Jordbro med en mamma som led av psykisk ohälsa och en kriminell pappa som avtjänade långa fängelsestraff på Kumla och Hall. När man läser hennes hjärtskärande livsberättelse är det närmast obegripligt att det är samma person som står i talarstolen och utlyser ”ett nådens år från Herren” över Stockholm. Vi står öga mot öga med inget mindre än ett mirakel, en Jesus-revolution! När det var som mörkast mötte hon Jesus – inkarnerad i ett fotbollsproffs från Uruguay.

Den här kvällen är hennes ämne: Vad är kyrkan? Det är inte en religiös gemenskap av präktiga och lyckade människor. Nej, kyrkan är Guds sjukhus hans egen akutmottagning. Här på Söder har han ett ”fältsjukhus” dit sårade kommer och förbinds. Det är bara början, åtskilliga remitteras till Hjärtkirurgen, som kan befria från ingrodd ondska och destruktiva tankemönster. I den här kyrkan går inte livet på räls, här räknar man med återfall och kamp, men också med hopp och seger, när vi bär varandras bördor.

Inte en enda en som är här ikväll är här av en slump, avslutar Flavia. Gud älskar oss varenda en och har en plan för var och en av oss. Även våra mörkaste erfarenheter kan med hans nåd användas för att sprida ljus och hopp till andra i vår utsatta stad. Vår kallelse är att fortsätta Jesus-revolutionen utifrån hans egen programförklaring: Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.

Fördjupande reportage

Vi tackar tidningen Världen idag och journalisten Anders Edström för möjligheten att publicera deras artikel om HeartSthlm som ger mera kött på benen, inte minst om kontakter med myndigheter, skolor och den uppsökande verksamheten på fängelser. Läs mer

Från Sergel-Plattan till riksevangelist

Vi är åter på gudstjänst i HomeSthlm, Sundbyberg. Lokalen är välfylld och man hälsar nya medlemmar välkomna. Lovsången är kraftfull och vi firar nattvard med tidigare missbrukare och kriminella. Det är påsktid och man påminner oss om att Jesus korsfästes tillsammans med två kriminella. Den ena av dem skulle få vara med honom i paradiset redan samma dag.

Predikant är Lili-Ann Karpinen, en gång svår missbrukare på Sergels Torg, nu riksevangelist i LP-verksamheten för hela Sverige. Det är en rak, intensiv och gripande förkunnelse om Jesu personliga närvaro och gränslösa kärlek till oss alla här ikväll. Jag känner igen budskapet, intensiteten och inbjudan från Frank Mangs väckelsemöten.

Åren på Plattan har inte varit förgäves

Men språket och predikostilen är på en annan planet. Vi vet att många som lyssnar kämpar med adhd och andra diagnoser. De bär på skuld, skam, sår och svåra traumata. Lili-Ann vet hur det känns i dödsskuggans dal, när man inte orkar mer och sitter med kniven för att skära av pulsådrorna. Mitt i mörkret mötte hon Ljuset som är nåd och sanning. Åren på Plattan har inte varit förgäves – utan dem hade hon inte hittat evangelistens våglängd till en tid av djup brustenhet, när sår läggs till sår. Här är hennes vittnesbörd om vad som hände (3 min). Klicka här.

Om LP Exodus, René Lobos, Sebastian Stakset Läs mer.

Maria Engelbrektsson och Annelie Anderberg är parhästar – med olika utsiktspunkter: Maria från sina odlingar i Norrland och Annelie med sina höns i utkanten av en storstad (Göteborg).

Ett Jesus-manifest i klimatnödläget

Det är inte bara gängkriminella som är besatta och sätter livet på spel för pengar, status och lyxbilar. I själva verket är de bara en tragisk spegling av vår konsumtionskultur, som inte bara sätter enskildas liv på spel – utan en hel planet och våra barns livsmöjligheter. Om ingen kan bryta dödläget och vända utvecklingen hotar på sikt ett tragiskt kollektivt självmord i utkanten av Vintergatan.

Annelie Anderberg och Maria Engelbrektsson tillhör den profetiska delen av vår tids radikala Jesusrörelse. Båda är jordade i verkligheten och förnekar inte problemen men hävdar att tillvarons starkaste kraft kämpar på vår och livets sida. De skriver:

Jesus är svaret som vi i ord och handling får följa och vars shalom får flöda genom oss. För att möjliggöra det behöver vi dock vända våldskulturen och guldkalven ryggen och tillsammans söka andra, skapelsetillvända och fredliga sätt att göra livet … I vår tid och kultur är det mycket som pockar på vårt fokus åt annat håll bort från Guds shalom, där vi ser att vi är en del i skapelsen och respekterar skapelsens gränser. Läs mer

Gustaf Olsson föreläser i Malaysia och är omgiven av sina studenter i Kuala Lumpur.

Vårt personliga ansvar i klimatnödläget

Det är föredrag om klimatet i kyrkan en vanlig kväll då jag möts av tre rejäla överraskningar. Först, det tillhör inte vanligheten att kyrkan är fullsatt när miljön är på tapeten. Nästa överraskning är främlingen vid kyrkorgeln som improviserar på kända melodier med en häpnadsväckande bravur. Det visar sig vara kvällens talare, Gustaf Olsson,  professor (emeritus) vid Lunds universitet och även i Beijing, Malaysia med flera platser. Han har skrivit fjorton böcker som översatts till flera språk Läs mer

Kvällens största överraskning är dock hur en 83-åring kan hålla ett bländande tvärvetenskapligt föredrag som håller oss i sitt grepp en hel timme. Men så har han också i tjugo år fokuserat på helhetssynen och planetens samspel mellan vatten, energi, klimat, ekonomi och livsstilsfrågor. Efteråt dristar jag mig till att be om ”en profetisk text” för hemsidan. Här är den och även länken till hans föredrag i Kyrkan vid Brommaplan Läs mer

Starta existenssamtal i Visionshusen!

Dra ett strå till stacken för livets, demokratins och jordens skull. Bjud några vänner och engagerade/oroade till existenskvällar – hemma eller i kyrkan. Starta med gott fika och musik som får hjärtat och hjärnan att slå i samma takt. Gör det enkelt! Sången om livet ger insikter och inspiration. Pilgrimsguiden ger vägledning och samtalsfrågor. Den kan laddas ner gratis här.

Jordens framtid? Vad säger Uppenbarelseboken?

Bibelns sista bok tecknar en glödande gudsbild som med patos aldrig ger upp sin skimrande pärla i kosmos. Kampen pågår tills segern är vunnen och den sargade skapelsen får andas ut. Det är denna befrielseteologi som kan ge pilgrimer hopp – även när de känner sig instängda och maktlösa i imperiernas järngrepp.

Ska väckelsefolket vägledas av apokalyptiska spekulationer eller bibelns profeter? Det korta svaret finns i En grönare kyrka (sid 175-189) och ett betydligt längre i Mikael Tellbe, Lammet och odjuret – en guide till Uppenbarelseboken (ny utgåva 2017).

En profetisk kyrka

André Jakobsson är kyrkoledare i norr, men är mer känd som talare och vid pianot i gudstjänster i SVT och Sveriges Radio. Han är djupt engagerad i Equmeniakyrkans klimatarbete, men frågar om vi verkligen lystrar till profetrösterna och om vi har ett evangelium för klimatnödläget. Han skriver: Hur ser evangeliet ut i en värld som lider av klimatförändringar, krig och oerhörda orättvisor. Bibelns profeter handlar om en klarsynt analys av samtiden och vad evangelium betyder då.

Vi tackar tidningen Sändaren för artikeln som du kan läsa här!

Foto: Lena Furusjö

När väckelsens folk vaknar

Är väckelsens arvingar framför Riksdagshuset tecken på ett radikalt andligt uppvaknande? Är spridningen av Grön kyrka och God Jord över landet andra vårtecken? Precis som en gång profeten Jesaja står Lena Bergström och Lennart Renöfält framför maktens högborg med ett angeläget budskap – Klimatboken till 349 ledamöter. Här är Lennarts recension och här Lenas pilgrimsmanifest.

Om Grön kyrka – ursprung, spridning och resurser Läs mer

Livets fest- och proteströrelse

* Riksdagsvalet utlöste en andlig kedjereaktion. Först kom Bo Forsberg och Stefan Edman med Upprop för klimatet till Sveriges regering. Det fick 4000 underskrifter, bland andra ett trettiotal välkända kyrkliga profiler.

* Sedan kom uppropet Den åttonde dagenen livets fest- och proteströrelse Texten skrevs av KG Hammar, Lena Bergström, Petra Carlsson och Sven Hillert. Flera hundra har redan avgett sitt löfte och anslutit sig till rörelsen. Läs mer om bakgrund, initiativtagarna och löftestexten: www.skapelseexistens.se/attondedagen

Hur ska vi vårda skapelsen?

Peter Harris (till höger) grundade A Rocha i Portugal 1983. Arne Mörnerud är svensk ledare i Skåne (Hyllie Park)

Hur viktiga naturens rättigheter än är så riktar sig denna mönstring i första hand till ledare, opinionsbildare och politiker. För vanligt folk och församlingar är den kristna naturvårdsrörelsen A Rocha ett handfast komplement. Här får organisationer och församlingar lära känna och slå vakt om känsliga biotoper i närområdet och studera flyttfågelsträcken – Nordens bevingade pilgrimer. Det är en nivå som även scouter och konfirmander kan begripa och engageras av. A Rocha startades i Algarve i södra Portugal 1983 av Peter Harris och finns nu i tjugo länder. Svensk ledare i Malmö är Arne Mörnerud. Läs mer.

Inbjudan till Sommarläger (2-5 juli), läs mer.

Från vänster: Jorun Hellman, Samuel Hall och Malin Östman.

Rättviksseminariet – stafettväxling

Det finns mycket kompetens samlad i Rättviksseminariet (naturvetare och ekoteologer), men en framtidsrörelse behöver mer än veteraner. Den mycket uppskattade kursen (21-23 okt 2022) var ett löfte om föryngring.

 

Eva Katarina Agestam, Sven Hillert, Kristina Belfrage, Kåre OlssonVill du lära känna bakgrundshistorien och läsa presentationen av de enskilda naturvetarna och ekoteologerna som ingår i kärngruppen Läs mer

Arvet som glöder och förpliktar

I min hembygds fromhetsmiljö fanns ett namn som fick alla andra namn att förblekna – Frank Mangs, Nordens stora väckelseikon under 1900-talet. En av hans första väckelser ägde rum i min hemkommun. Jag hade då ingen aning om att jag senare skulle få samarbeta med mina två stora förebilder – Mangs och hans parhäst, riksevangelisten Berthil Paulson.

Frank Mangs och Harry Månsus under samarbetet med boken.

De gav mig förtroendet att skildra Mangs väckelsebudskap i Frank Mangs i närbild (1984). Vi tre gav oss också ut på en turné då vi talade till närmare tusen pastorer, präster och teologi-studenter. Det var en unik erfarenhet att höra veteranerna formulera arvet och svara på de ungas många frågor.

Mangsfonden 

Det var i den hetluften Mangsfonden föddes – en plattform för väckelsearvets framtid i Norden. Glöden var påtaglig och visionerna ibland himlastormande. Tillsammans med Mangs skildrar jag den visionära epoken i den ursprungliga Arvet som glöder (1988). Bara ett par årtionden senare händer det chockerande och närmast ofattbara: Glöden falnar och den svenska Mangsfonden upphör. En av de tongivande nämner inte ens Mangs och fonden i sina memoarer.

Vid vägs ände – då griper Regissören in

Från klippan Gåseborg kunde vikingarna bevaka sjöfarten mellan Birka och Stockholm.

En gråmulen novemberdag står jag ensam och utbränd på en hög klippa vid Mälaren – knäckt av vår stora väckelsevision. I mitt inre kokar en häxbrygd av besvikelse, sorg, uppror och brustna visioner. Nerverna är på helspänn och jag sover bara två-tre timmar per natt. Jag tvingas be om hjälp från en själavårdare och psykiater. I det ögonblicket anade jag inte att det nattsvarta mörkret var förberedelsen och gryningen till en ny nådens dag i mitt liv.

I backspegeln kan jag se att min förtvivlade bön på klippan vid Mälaren blev hörd. En osynlig hand tar över rodret i mitt liv. Jag leds in på en andlig arena jag inte ens visste fanns. Den låg så långt från mitt väckelseparadigm man kan tänka sig. Det är nu sinnesrogudstjänsterna föds bland människor som också varit vid vägs ände. På femton år sprider de sig till 150 kyrkor i Sverige. Äntligen förunnas jag uppleva den ”väckelse” jag drömt om hela mitt liv.

Är det väckelse – eller ett andligt uppvaknande?

Jag minns en sinnesrogudstjänst i Gammelstads kyrka i Luleå mitt i världsarvet. Kölden går genom märg och ben och jag tänker – ikväll får jag predika för en tom kyrka. Men ljusen brinner och kyrkan är nästan fullsatt. De två livsberättelserna är starka och gripande. Atmosfären är mättad som i min hembygds tältmöten på 50-talet. En riks-enkät vid samma tid visade att minst åttio procent av deltagarna vid landets sinnesrogudstjänster inte var kyrkligt aktiva. Om något är väckelse, så måste det väl vara detta!

Och ändå, jag undviker konsekvent att använda ordet ”väckelse” om detta evangeliska skeende, ty det leder mångas tankar till ett gammalt paradigm. Här är det fråga om ett mera lågmält andligt uppvaknande på brustenhetens våglängd – en gemenskap, där sår läggs till sår.  Inte ens AA skyggade för att använda ordet Awakening, t ex i sitt tolfte steg: När vi, som resultatet av dessa steg, hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. Det är detta lågmälda men löftesrika andliga uppvaknande som skildras i nya Arvet som glöder (2023).

Torbjörn Freij:

Att känna igen en väckelse

Torbjörn Freij har ett unikt ”örnperspektiv” över svensk kristenhet och dess förnyelserörelser. I flera år var han redaktör på Dagen och i tio år satt han i Sveriges Kristna Råds kyrkoledargrupp som representant för Vineyard – med ursprung i den kaliforniska Jesusrörelsen. Redan för fyrtio år sedan skrev han den första boken om New Age på svenska (1984).

Det är väl knappast någon som idag har en sådan kontakt och överblick över den nya Jesusrörelse som nu spirar bland kriminella gäng, missbrukare och hängivna sökare inom nyandligheten. Därför har vi bett honom skildra detta dramatiska andliga uppvaknande som fortfarande går under radarn för de flesta. Hela artiklarna publiceras på hans hemsida Eagle Perspectivehär ger vi smakprov och ett kort intro. Läs mer

En helikotertur. Läs mer.

Väckelse som svar på samhällskriser Läs mer.

På bristningsgränsen Läs mer.

Holistisk själavård Läs mer.

När missionshusen blev visionshus

Frikyrkorna har firat sina jubiléer och påmint om sina modiga pionjärer för demokrati och viktiga samhällsförändringar. Samtidigt dyker två böcker upp med samma tema och nästan identiska titlar. I antologin Ett glödande arv – väckelserörelse, omvändelse och demokrati (2023) ger kompetenta akademiker och andra tillbakablickar och analyser av den svenska kontexten. Den lyfter fram 1800-talets väckelser och deras avgörande betydelse för slaveriets avskaffande, kvinnors frigörelse, nykterhetsarbete och inte minst demokrati.

Däremot förbigår antologin 1900-talets lika glödande väckelser med tystnad: Oxfordgrupprörelsen, Mangsväckelsen, Jesusrörelsen och den karismatiska väckelsen. Idag finns bara en rännil kvar av 30-talets dynamiska Oxfordgrupper, men i sin krafts dagar föddes ur deras sköte en ny rörelse som än idag ger miljoner människor ett nytt liv – Anonyma Alkoholister och andra tolvstegsgrupper. Därför är nya Arvet som glöder (2023) ett viktigt komplement eftersom den lägger tyngdpunkten på just dessa väckelserörelser och deras betydelse för vår tid. Läs mer

 

Kan arvet glöda igen – i klimatnödläget?

Här i Borekullastugan sådde de nydöpta ett radikalt frö till den svenska demokratin en höstkväll 1848.

Equmeniakyrkan är arvtagare till de baptister som betalade ett högt pris när de bröt upp från enhetssamhället. En höstkväll för 175 år sedan blev en liten skara ett första brofäste för vår dyrköpta demokrati. I den lilla församlingen i Vallersvik hade kvinnor och män lika rösträtt – sjuttio år före Sverige i övrigt.

Equmeniakyrkan är också arvtagare till de engelska metodister och industrimän som tände den svenska folkväckelsens första eldhärd i Engelska Kapellet i Kungsträdgården. Den spred sig som en löpeld över landet och Sverige skulle aldrig mer bli sig likt.

Foto: Caroline Andersson

Det verkade totalt blåögt när metodismens grundare, John Wesley, skrev det första manifestet mot slaveriet år 1774. Därmed utmanade han ett mäktigt imperium där slavhandeln var basen för Englands blomstrande ekonomi. Dessa väckelsens pionjärer i England, USA och Sverige visar att människors mod och livets värderingar kan bryta historiens dödlägen – om detta handlar kap 1-2 i nya Arvet som glöder Läs mer

I sina prisbelönta böcker om Bricken skildrar Vibeke Olsson frikyrkans och folkrörelsernas framväxt i en tid när Sverige förändrades i grunden. När demokratin firade 100 år skrev hon en text som utmanar arvtagarna till eftertanke Läs mer

Nordens bevingade pilgrimer

Varför har vi människor så svårt att hitta vår plats i den livsväv som ger färg och perspektiv åt våra liv? En av Harry Månsus mest lästa och älskade texter tar upp den frågan. Läs mer

Mellan Tåkern och Hornborgarsjön ligger Vadstena Pilgrimscentrum. Där är bordet rikligt dukat året om för pilgrimer från olika färdvägar: www.pilgrimscentrum.se

Två folk – där vägarna möts

Pionjären Hans-Erik, Harry och ledaren Rickard Borgenback hade ett samtal när Nordiskt pilgrimsteologiskt seminarium firade 25 är med 160 deltagare.

Under ett föredrag av Hans-Erik Lindström växer plötsligt bilden fram av två folk på den öppna slätten där sökare och kyrkfolk möts. Både Pilgrimsfolket och Sinnesro- och Recoveryfolket har upptäckt kraften när man delar sina erfarenheter och värmer sina händer tillsammans vid lägerelden. Det är med den bilden för ögonen jag skrev Sången om livet – pilgrimsfolket och jordens framtid. Jag är ödmjukt tacksam att Pilgrimscentrum ville ta en delupplaga och att vi fått resa tillsammans några år.

För info om Tolvstegspilgrimerna och deras vandringar i Stockholmsområdet en gång i månaden, kontakta: wiggobratsberg@yahoo.no

Franciskusvandring på Vätterns stränder

Dagens nordiska pilgrimsrörelse har sitt ursprung i Stockholmsnattens misär. Pionjären Hans-Erik Lindström packar sin ryggsäck med termosar och smörgåsar och ger sig ut till parkbänkarna på Söder i Jesu efterföljd. Läs mer Ett halvt sekel senare får vi följa Vägens folk på Franciskus-vandring från Jönköping till Vadstena – med Rickard Borgenback och Magnus Helmner som pilgrimsledare (7-14 april).

Rickard Borgenback är ledare för Pilgrimscentrum. Läs mer Magnus Helmner, diakon och pilgrimssångare, har i tjugo år varit verksam i Ny Gemenskap och ledare för ett samarbete mellan kyrkor och organisationer som tar Jesu ord på allvar: Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Det skildras av honom och andra i boken Tillsammans gör skillnad (2014) Vi har glädjen att publicera hans nyskrivna text om en Jesusrörelse som är större än vi tror och där alla utmanas till förändring och nya synsätt. Läs mer

Martin Lönnebo – pilgrimssjäl och förebild

Biskop Martin Lönnebo. Foto Emanuel Eriksson

Martin Lönnebo var en hängiven vän av dialogen. Han talade vid Brommadialogens största konferens, En rimligare värld, med 450 deltagare och skrev i boken med samma namn. Vi minns alldeles speciellt hans medverkan i den stora dialogkonferensen med alternativ andlighet på Selma Lagerlöfs anläggning. När han predikat i Sunne kyrka fylldes hela mittgången av pilgrimer från olika färdvägar på väg till nattvarden. Saknaden och tacksamheten var påtaglig i Vadstena när vi fick beskedet att denne pilgrim lagt ner sin stav. Vi var själsfränder och få har fångat tonen och budskapet i mina böcker som han Läs mer

Pilgrimsfolkets guider

Biskop Andreas. Foto: Magnus Aronson

Vill du slå följe med pilgrimernas exodus ut ur förnekelsens och distraktionens dimmor och töcken till ett rimligare liv? Här är några aktuella guider:

* Precis som profeten ute på Patmos skriver biskop Andreas Holmberg ett herdabrev till Stockholm med  Sju nycklar till omvändelse en utmaning till ett liv i omställning och gemenskap i klimatnödens tid.

* Hans-Erik Lindströms Pilgrimens sju nyckelord har länge varit den nordiska pilgrimsrörelsens ledstjärnor. De är berikade av Franciskus av Assisi, mötet med utsatta människor i Stockholm och otaliga pilgrimsvandringar med samtal och delande.

* Stefan Edmans bok är för alla som tar klimatproblemen på allvar och vill veta vad forskarna faktiskt säger. Bråttom men inte kört vill ta oss bort från den förlamande pessimismen och i stället fokusera på de positiva lösningar som spirar runtom i världen och i Sverige. Den handlar om resan till en fossilfri värld och visar hur EU och Sverige kan ta ledartröjan – 2020-talet kan och måste bli handlingens årtionde!

Andlighet och profetisk diakoni

Hans-Erik Lindström, pilgrimsideolog

Det känns betryggande att den pilgrimsideolog, som var med och sjösatte skutan, och den nya ledare som nu står vid rodret navigerar efter ett sjökort, där andlig fördjupning och profetisk diakoni går hand i hand. Att bådas livskamrater är diakoner borgar för att de inte ens vid köksbordet kan glömma de utsatta. Läs mer

Berättelsen om pionjären Hans-Erik Lindström och Pilgrimscentrum i Vadstena finns nu i Sången om livet (sid 61-67).

Från de djupa skogarna till Pilgrimscentrum i Vadstena

Rickard Borgenback

När jag läser Rickard Borgenbacks gripande livsberättelse slår det mig hur många författare och andliga ledare som laddats vid de norrländska älvarna, sjöarna och milsvida skogarna. Jag tänker speciellt på den pilgrimssjäl, som fick sin djupa ton vid Storkågeträsk, biskop Martin Lönnebo, som nådde djupt in i det svenska folket och lämnade avtryck på både sökare och kyrkan.

Rickard och Helena Borgenback – precis som Martin Lönnebo – präglades av den lågkyrkliga väckelsetradition, där hjärta talade till hjärta. Det är inte de som sluter sig samman i inre fromhet och renodlar arvet, som bevarar dynamiken bäst. I stället är det de pilgrimer och brobyggare, som vågar bryta upp och möta en ny tids vilda längtan och inre nöd.

Birgitta från Finsta i Roslagen följde sin heta längtan och vågade bryta upp. Utan moderna kommunikationer tog hon sig längs pilgrimslederna till Trondheim, Santiago de Compostela, Assisi, Rom och Jerusalem. Idag strålar pilgrimer från olika färdvägar samman vid hennes klosterkyrka i Vadstena. Vid porten välkomnar ett team som har egna erfarenheter från olika färdvägar. Knappast någon känner Sinnesrofolket så väl och kan välkomna dem som Rickard – han kommer raka vägen från tio år som ledare i Andrum Brynäs vid sinnesrons Mekka i Gävle.  Läs mer

Rickard Borgenback (till vänster) med pionjärerna för Andrum Brynäs: Eva Stibe, Per-Erik Lindberg och Lennart Thorsell. Läs mer.

Stafettväxlingen pågår för fullt

Harry, Alex och Torbjörn Freij vid sinnesrogudstjänsten i Salabacke kyrka (Uppsala).

Harry har just fyllt 83 och Alex 40. Här på hemsidan ger veteranerna stafettpinnen vidare till en yngre generation under 2024. Harry mötte Alex Bengtsson i radhuset i Barkarby (18 april) och vid en välbesökt sinnesrogudstjänst i Salabacke kyrka då Alex predikade insåg han att växlingen hade lyckats (3 maj). Fiskarsonen från Hallandskusten gjorde raketkarriär inom politik och som journalist på tidningen Expo – idag läser han teologi vid Uppsala universitet. Här är hans Lifestory Läs mer

På Alex hemsida kan du lyssna till hans predikan i Salabacke och andra tal. Där finns också info om hans texter, liv och verksamhet. Läs här.

Här är ett urval sinnesrokyrkor i ABC-området och södra Norrland som är representativa och lämpliga för studiebesök:

* Sinnerogudstjänster i Equmeniakyrkan Läs mer
* Sinnesro i Svenska Kyrkan + Ninna Edgardhs Intro Läs mer
* De tolv stegens ursprung och andliga kraft 
Läs mer

Sinnesrons marschaller tändes i Bromma

Den 27 september 1992 tändes sinnesrons marschaller för första gången i höstmörkret utanför Betelseminariet. Efter ett år var kapellet med sina 145 sittplatser för litet och gudstjänsterna flyttade till Kyrkan vid Brommaplan. Därifrån spred sig gnistorna till City, Sverige, Norge, Island, Kanarieöarna – och nyligen också till Thailand.

Återigen ett uppskattat besök av Kummelby Gospel i sinnesrogudstjänsten den 19 mars.

Efter trettio är atmosfären fortfarande densamma när vi bildar en stor ring framför altartavlan med den gode herden som funnit sitt förlorade får. Vi sjunger Må din väg gå dig till mötes och ber Sinnesrobönen. När jag ser längtan och hoppet i ansiktena fylls jag som teolog av tacksamhet – närmare Jesusrörelsen för 2000 år sedan kan man inte komma.

Vi fick uppleva en ny höjdpunkt i höstmörkret vid sinnesrogudstjänsten den 15 oktober, när “spontankören” under Rose-Marie Engström ledning sjöng Py Bäckman-sånger. Här är ett litet smakprov från Gabriella Sång med Joel Almroth som solist. Här.

Seglivade gudstjänster i Sundsvall

Birgitta Grossby läser ett kapitel ur Stora Boken (AA).

Gunnar och Birgitta Grossby satt försynt längst bak på temadagen om Sinnesro på Brommadialogen. Snart nås vi av rapporter om hundra deltagare i deras sinnesrogudstjänster i Elimkyrkan i Sundsvall. Det var i samarbete med dem SVT sände den första sinnesrogudstjänsten på nyårsdagen 1997. “TV-biskopen” Bengt Bergius bad mig spegla tonen och budskapet från de första gudstjänsterna – här är mitt försök! Läs mer

Elin och Larsåke samarbetade vid sinnesro-jubileet i Sundsvall.

Larsåke W Persson, själavårdare och “sinnesro-författare”, predikade vid den första sinnesrogudstjänsten i Elimkyrkan. Gunnar Grossby blev en välkänd sinnesro-ikon, etisk rådgivare och social entrepenör, men bröts alltför tidigt ner av cancer. Eldsjälen Elin är en av dem som burit arvet från Gunnar vidare genom åren. Larsåke talade när de firade 25 år och berättar att det fortfarande är hundra som bildar en ring runt kyrksalen när de ber Sinnesrobönen.

Sinnesro i Elimkyrkan har tagit ett djärvt men också kontroversiellt beslut (med tanke på AA:s Tolv Traditioner). De har valt att lägga ut flera av sina sinnesrogudstjänster på YouTube. Det ger folk ända ut i glesbygden möjlighet att vara med och vi får alla göra ett eller flera “studiebesök” – utan att ta tåget till Sundsvall.

Här är länken till sinnesrogudstjänsten den 20 augusti (2023) där vi möter eldsjälen Elin och kan lyssna till pastorns dramatiska predikan:  Länk till programmet

Nu blinkar hoppets fyrbåk i Visby

Det är inte bara stora församlingar som inbjuder till sinnesro. Metodistförsamlingen i Visby hotades av nedläggning när den fick vind i seglen från oväntat håll. De beslöt att lära känna tolvstegsfolket som var hyresgäster i Vårdklockans kyrka med vidunderlig utsikt över havet och hamnen. Det ledde till en sinnesro-ton som nu genomsyrar inte bara deras välbesökta sinnesrogudstjänster – utan alla möten i kyrkan.

Diakonen Lilian Edman skildrar deras resa från präktighetskultur till ärlighetskultur Läs mer. Texten har några år på nacken och pastor Ann-Christne Lindholm uppdaterar Läs mer. Vårdklockan välkomnar arbetslag från fastlandet till studiebesök.

Ledare från Andrum Brynäs-teamet (från vänster): Rickard Borgenback (Svenska Kyrkan), Eva Stibe, Per-Erik Lindberg och Lennart Thorsell. Sedan något år tillbaka är Rickard Borgenback ledare för Pilgrimscentrum i Vadstena. Läs mer

Andrum Brynäs – Guds recovery-verkstad

På nittiotalet fylldes kristna tidningar av reportage om sinnesrogudstjänster, tolvstegsgrupper och dialoger i Stockholm. Plötsligt kom det överraskande rapporter om ett liknande arbete i Gävle. Jag inbjöds att medverka där och inser då att i Gävle med omnejd händer mer än i Stockholm – om man tar hänsyn till folkmängden.

Många av grupperna i Andrum Brynäs arbetade utifrån Keith Millers recovery-klassiker Steg in i livet (som kom ut i tre upplagor). Eva Stibe var en resursperson i teamet och snart utgick grupper även från hennes tolvstegs-böcker. Vi tackar henne för speglingen av 20 år och mot slutet nämns hennes böcker. Läs mer

Sinnesro – från Tromsö till Pattaya

De två skidåkarna Yngvar Ruud och Ole Jakob Vestvik firar sinnesrogudstjänst i Tromsö.

Det är märkligt vad ett tips under en skidtur på Hardangervidda kan få för konsekvenser. Det leder till att metodistprästen Yngvar Ruud startar sinnesrogudstjänster i Norge – först långt upp i norr, senare i Oslo och Bergen. Nyligen firade de två skidåkarna ett jubileum i Tromsö för världens nordligaste sinnesrogudstjänst. Deras nätverk bidrog också till att världens sydligaste nyligen startade på semesterorten Pattaya. Läs mer

Ninna Edgardh har gett oss en ovärderlig skildring inifrån hur sinnesrogudstjänsterna i Svenska Kyrkan startade, spred sig och berikades genom nya målgrupper i boken Vägar till befrielse (sid 165-180). Vid skrivandet hade hon just avslutat en prästtjänst i Salabackekyrkan (Uppsala) som fått tillåtelse att fira gudstjänsten som församlingens huvudgudstjänst. Hon skriver:

– Sinnesrogudstjänsterna har växt fram som ett svar på behov som handlar om liv och död. Det är i den livsnerven som fröet finns till en vidare andlig förnyelse inom Svenska Kyrkan. Sinnesrogudstjänsten sätter den mänskliga sårbarheten och beroendet av Gud och varandra i centrum . Läs mer.

Sinnesrons största eldhärd fanns i Gävle

Här säger Jan-Erik Isaksson, kyrkoherde och nykter alkoholist, farväl efter en legendarisk livsgärning bland tolvstegsfolket i mer än 25 år. Foto: Lennart Thorsell

En rikstäckande undersökning (2013) visade att fler besökte sinnesromässor och recovery i Gävle-regionen än vid alla sinnesro-, Allhelgona- och Katarinamässor tillsammans i Stor-Stockholm. Norrlandskusten intog då täten med fler deltagare än i hela det tättbefolkade Sverige söder om Stockholm. Gävles svårslagna rekord berodde i hög grad på ikonen Jan-Erik Isaksson, kyrkoherde, etisk rådgivare och Gävles mest kända alkoholist.

Ninna Edgardh, numera pensionär och forskare

Jan-Erik har haft ofattbara två tusen ”femtestegssamtal” med tillfrisknande missbrukare. Han har i årtionden samlat 150-300 deltagare i sinnesrogudstjänsterna i Staffans kyrka – någon gång 500! Jag har själv starka intryck från en sådan gudstjänst när jag fick predika och samarbeta med honom. Ninna Edgardh, då sinnesro-präst i Salabacke kyrka och professor vid Uppsala universitet, intervjuade honom och gav oss en ovärderlig dokumentation av ett kvart sekels rika erfarenheter. Läs mer

Här följer två mail av präster som ger oss en uppdatering om både sinnesrogudstjänsterna i Gävle och Salabackekyrkan i Uppsala Läs mer

Sinnesro som församlingens huvudgudstjänst

Catharina Segerbank är kyrkoherde och leder den spännande gudstjänstförnyelsen i Stefanskyrkan.

Jag mötte Catharina Segerbank i korridorerna när hon var lektor på Teologiska Högskolan i Bromma. Då hade hon redan varit präst på flera platser i Sverige och kyrkoherde i Frankfurt. Efter Bromma nappade hon på en prästtjänst i Johannes församling eftersom det var en experimentförsamling. Idag är hon kyrkoherde och leder förnyelsearbetet i Stefanskyrkan. Det var en märklig upplevelse att återse akademikern Catharina när hon rörde sig fritt med mikrofonen mellan altaret och oss i bänkarna under ”Gudstjänst med hopp för små och stora”.

Från höger: Christer Schwartz, Erland Ros (hovpredikant) och musikern Ingemar Berglind, som medverkade vid de första sinnesrogudstjänsterna i Bromma.

Här mitt i Stockholm är ett spännande och genomtänkt experiment på gång med gudstjänsttyper riktade till olika målgrupper. Här har man fått tillåtelse att fira sinnesrogudstjänst som församlingens huvudgudstjänst under ledning av en diakon – Christer Schwartz. Vid mitt studiebesök hade han två medhjälpare. Sångaren Buster både sjöng och delade erfarenheter från ett liv i missbruk. Och det kändes nästan som uppståndelse från de döda när hovpredikanten Erland Ros åter kliver fram till predikstolen och håller en märgstark predikan. Artrosen var lika besvärande som förr, men efter en kris har han åter fått luft under vingarna i denna generösa experimentmiljö. Vi har bett Catharina Segerbank beskriva det hoppingivande experimentet med nya gudstjänsttyper Läs mer

Christer Schwartz – sinnesrons meste diakon

Diakonen Christer Schwartz

Ifrån första stund har diakoner varit initiativtagare och ankarfästen för sinnesro-arbetet. Genom sin nära kontakt med utsatta har de ofta lättare att pejla in brustenhetens våglängd för evangeliet i dessa gudstjänster. När vi startade den tolvstegsinspirerade Själavårdsskolan på Kungsholmen var diakonen Lars Stenberg (Ersta Vändpunkten) vår mentor och en av gruppledarna. Vi kunde räkna upp många diakoner runtom i Norden som varit avgörande för Sinnesro-arbetet. Christer Schwartz är definitivt en av dem och vi har bett honom spegla sina insatser på olika håll i Sverige. Läs mer

Sinnesrogudstjänster i Salabackekyrkan i Uppsala

Vi har nära kontakt med de tolvstegsgrupper som har sina möten i våra lokaler och våra Sinnesrogudstjänster är ett möte mellan tolvstegsrörelsen och kyrkan där erfarenheter och berättelser delas. Det blir till välsignelse och upprättelse och ett tydligt tecken på att delande kan leda till helande och hur viktigt det är att vi möts i det livsnära och ärliga.

Vi har en delare varje gång som berättar om sin väg till tillfrisknande och andra fasta inslag är psalm 819, Sinnesrobönen, olika bönestationer med ljuständning och bönelappar, en kortare reflektion av präst, diakon eller volontär samt mycket musik och alltid hembakat fika efteråt. Gemenskapen där är minst lika viktig som själva gudstjänsten.

Ett helt gäng volontärer

Anna-Stina har varit diakon i Sala Backe och engagerad i sinnesrogudstjänsterna sedan våren 2019.

Sinnesrogudstjänsterna firas första fredagen varje månad. Den planeras och genomförs tillsammans med ett stort gäng volontärer som bara växer – för närvarande ett tiotal. Stommen i gudstjänsterna utgörs av AA:s tolv steg och vi fokuserar på ett steg per gång, vilket innebär att vi hinner med alla steg på ett år. Vi läser alltid kvällens steg i inledningen, och sedan märks det i delning, reflektion och musikval.

Våra gudstjänstdeltagare består till stor del av personer från tolvstegsgrupper, men också flera församlingsbor som går på våra andra gudstjänster och även unga vuxna från vår ungdomsverksamhet. Sinnesrogudstjänsten har, med sin värme och öppenhet, blivit en väg in i ett kyrkligt engagemang för många och det är vi extra glada och tacksamma över! 

 Anna-Stina Nyström (diakon)

Anna Johansson Blomberg

Det tog hela 29 år för sinnesrogudstjänsterna att ta sig från Bromma till Järfälla där vi bor. Då kom prästen och eldsjälen Anna Johansson Blomberg och startade den omtyckta sinnesromässan i Maria Kyrka varje måndag kl 17.30. Kyrkan finns i Jakobsbergs centrum, fem minuter från pendeltåget, och är värt ett studiebesök. I en tidning till 34.000 hushåll skildras både starten i Bromma och sinnesromässan i Maria kyrka. Läs mer.

Cirkeln är sluten – i Knivsta

Karin Andersson

Det kändes märkligt att köra samma väg jag så ofta körde till behandlingshemmet (Noor) i Knivsta på nittiotalet. Nu efter trettio år har man startat sinnesrogudstjänster i den vackra S:ta Birgittakyrkan där också tolvstegsgrupper möts varje vecka. Alltid andra söndagen i månaden möts man till sång, predikan, livsberättelser, bön, ljuständning och gemenskap med fika. Predikan hålls av prästen Karin  Andersson, som också är väl bevandrad i ignatiansk andlighet.

Lars-Åke Lundberg – sinnesrons meste präst

Läs mer!

I tjugo år vallfärdade tolvstegare och kyrkornas arbetslag till Campus Bromma för att få inspiration, kunskap och praktiska verktyg. På 15 år spred sig de tolvstegsinspirerade sinnesrogudstjänsterna till 150 kyrkor i Sverige.

När ”bränsledepån” i Bromma stängde ebbade sinnesro-arbetet ut på flera håll. Nu poppar sinnesrogudstjänster åter upp på fler platser och även recovery har vind i seglen. Uppenbarligen möter de ett behov i en tid av brustenhet bakom fina, även fromma, fasader.

Under åren 2008-2012 gav Harry Månsus en månad ideellt varje år som ”Vän till AA” i AA:s Förtroenderåd och info-arbete på riksplanet. Han höll då föredrag om de tolv stegens historia vid konvent, utbildningar och Landsmötet i Malmö.

Fördjupningens två spår

Först ges ett ”snabbspår” till de tolv stegens ursprungskällor, deras smärtsamma födelsestund  och om det andliga uppvaknande som leder till ett inre helande och tillfrisknande – en dag och ett steg i taget. Denna koncentrerade sammanfattning, även med nya insikter, finns i Arvet som glöder (klicka på boken i marginalen), kapitel 3-5 och 9.

Sedan presenteras ett fördjupande ”utbildningsspår” med både läsning och studiebesök. Det vänder sig speciellt till två kategorier. Den första är präster, pastorer, diakoner och ideella krafter i kyrkan. En annan viktig målgrupp är tolvstegare som vill lära sig mer om sin  historia och fördjupa sin andlighet.

De bästa mentorerna i denna utbildning hittar du förhoppningsvis i de tolvstegsgrupper och sinnesrokyrkor du besöker. De flesta böckerna finns att köpa (nya eller begagnade) och några kan laddas ner gratis från nätet. Boken Vägar till befrielse finns på Artos förlag och ett antal ex av Boken om recovery i Barkarby: info@mansus.se Här presenteras fördjupningens olika steg. Läs mer

Guds spårhundar och vittringen av Gud

En bibelteolog är en spårhund som med hjälp av bibelns texter får upp vittringen på Guds närvaro och handlande i världen idag. Med ett glödande patos tolkar Israels profeter Guds aktivitet i historien i sin tid. Och med livet som insats gestaltar Jesus och hans rörelse Guds gränslösa kärlek till sina vilsna evighetsbarn för 2000 år sedan.

Harry söp in denna dynamiska teologi under sju års studier nere i Europa. Den sprängde hans frikyrkliga ramar. När budskapet fördes vidare hemma i Norden – i Shalom Jord och Vägen hem fick det en resonans långt utanför kyrkväggarna, inte minst bland New Age-sökare och miljöaktivister. Böckerna spreds i 120.000 ex och startade en rörelse som berört tiotusentals människor. Nya Sången om livet (2021) har samma budskap och målgrupper – men i en ny tid och på en ny språklig våglängd.

 Guds patos – när det är sent på jorden

Vi är alla fångar i ett globalt imperium där allt ska bli effektivare, lönsammare och snabbare. Vi har lurats att bli isolerade konsumenter i en ego-kultur där alla är sin egen lyckas smed. Men det en ödesdiger illusion att vi kan må bra i ett överhettat fossildrivet samhälle och på en febrig jord som kippar efter andan.

Det är inte första gången ett pilgrimsfolk hamnat i ett imperiums järngrepp. Israels profeter kallade sitt folk till ett exodus från slaveri till frihet. Bibelns sista bok skildrar hur Romimperiet förför jordens alla folk med sitt övermod och sin överdådiga livsstil – ända tills det kollapsar. Profeten Johannes tecknar en gudsbild som aldrig ger upp kampen om sin skimrande pärla i kosmos förrän segern är vunnen och jorden får andas ut. Det är denna dynamiska gudsbild som kan ingjuta hopp – även när timmen är sen (Sången om livet, sid. 193-202).

Guds värmande lägereld på slätten

Rembrandts berömda tavla om den förlorade sonen

Bibelteologins glödande centrum fångar Jesus i liknelsen om pappan och hans två söner (Lukas 15:11-32). Där skildras fadershemmet, främlingslandet och slätten mitt emellan. Berättelsen är Jesu svar på den stridsfråga som snart kostar honom livet: Varför umgås du och äter med syndare? Jesu svar är klockrent: Därför att Gud är sådan! Genom sina måltider visar Jesus att ingen kan gå så vilse och bli så förnedrad – att det inte finns en Far och en dörr på glänt därhemma.

Det är en ny våg av denna Jesusrörelse vi förunnas bevittna i vår egen tid när tolvstegsfolket, New Age-sökare, kyrkfolk och pilgrimer oroade för planetens framtid samlas kring lägerelden och tillsammans värmer sina frusna händer. Kanske besannas visionen från den första sinnesrogudstjänsten på SVT (nyårsdagen 1997):

Det är så löftesrikt när kyrkan och tolvstegsfolket möts. Kanske kan vi berika varandra så att vi åter får uppleva atmosfären och den befriande andlighet som kännetecknar Jesu gemenskap och måltider för tvåtusen år sedan? I dag är hela slätten full av söner och döttrar på vägen hem till ett djupare liv. Därför vill jag fråga er som firat sinnesrogudstjänst med oss på årets första dag: Ska vi inte stämma möte ute på slätten? Eller vid den stora festen därhemma? Läs mer 

Gud är väl OK – men inte Jesus?

Jag har hört att man bör tona ner Jesus om man vill nå sökare. Min erfarenhet är den motsatta. Det var skildringen av Jesus i Vägen hem som ledde till otaliga dialoger – bland annat med författarinnan Marianne Fredriksson och regissören Kay Pollak när han skapade succéfilmen Så som i himmelenLäs mer Det är samma Jesusrörelse som nu skildras i Sången om livet (sid 135-182, läs mer).

Biskop Andreas i Stockholm har blivit känd för devisen: Det är Jesus som är grejen! Enligt honom är Jesus Guds “framsida” – Ansikte. Och KG Hammars Lilla Fredsboken handlar om radikal Jesus efterföljelse och kunde lika gärna ha kallats Lilla Jesusboken. I boken tecknar Benjamin Ulbricht ett Shalomfolk som vårt polariserade samhälle desperat behöver. Han är präst, ledare för Gotlands fredscenter och handläggare för teologi och hållbarhet på Sveriges Kristna Råd.

Ingen kan hålla jämna steg med Gud

När det andliga landskapet förändras tvingas bibelteologin till nya  aktualiseringar. Harrys första ”andliga geografi” skildrade New Age, miljörörelsen och tolvstegsfolket (Den kosmiska katedralen, 1996). Uppdateringen utkom tio år senare (Konsten att leva – verktyg för en befriande andlighet, 2005). Den definitivt sista finns endast här på nätet (Guds verkstad är större, 2018).

I vår skenande tid är utvecklingen så snabb att en bok knappt hinner lämna tryckeriet så är den föråldrad. Därför har vi valt att i stället fortlöpande rapportera från fem frontlinjer där vittringen av Gud och Jesusrörelsen är speciellt tydliga – se de gula vinjetterna ovan. Skaparen ger aldrig upp kampen om sin pärla i kosmos och ligger alltid i framkant i striden mot de destruktiva krafterna. Även denna vår rullar Han ut sin vitsippsmatta och Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. 

Intro till hemsidan och Harrys böcker

Den bästa bakgrunden och presentationen har skrivits av en av Sveriges främsta själavårdare – Larsåke W Persson (författare, pastor och terapeut). Här är slutorden ur hans recension:

I boken Guds verkstad är större” får läsaren kännedom om många olika andliga källsprång. Det kan vara frestande att ”turista” bland dessa intressanta miljöer och nöja sig med det – om man ens orkar med att besöka alla. Och visst kan religiös allmänbildning vara både intressant och stimulerande, men den är likväl inte detsamma som andlig fördjupning. Rörelse räcker inte, det behövs också rötter.

Och sådana har Harry Månsus. Hur skulle han annars orkat med sin långa resa och fått inspiration till ständigt nya försök att vitalisera sin omgivning? Med den finlandssvenska fromheten i botten kompletterad med många år av nytestamentliga studier och ett helt livs vandring tillsammans med evangeliernas Jesus har han inte bara blivit en kunnig guide i det andliga landskapet utan en varmhjärtad kristen och en djärv och innerlig profet och förkunnare. Som läsare möter man honom i alla dessa egenskaper. Jag hoppas att många ska få göra det. Läs hela!

Lorenzen – en själsfrände i Australien

Desmond Tutu och Thorwald Lorenzen

Australien är så långt borta från Norden man kan komma. Ändå har vi en själsfrände där – Thorwald Lorenzen, professor, baptistteolog, kosmopolit och MR-kämpe. Vi studerade tillsammans i sex år på ett internationellt seminarium och på Zürich universitet. Efter ett helt liv engagerad för rättvisa, fred och miljö har han nu skrivit sitt teologiska testamente. Budskapet är lika relevant i Norden och vi är tacksamma att få publicera hans eget sammandrag. Läs mer

Franciskanmunken Richard Rohr och översättaren Yngvar Ruud med den nyutkomna boken.

Kontemplation och livsförvandling

Som tonåring fick Richard Rohr en bok om Franciskus i sin hand. Den grep honom så djupt att han beslöt att bli Franciskan. För honom är denna spiritualitet en hjälp att fokusera på evangeliet, rättvisa och medkänsla.  Han är allergisk mot varje form av ”toxisk” kristendom, dvs svartvita försnävningar av det kristna budskapet. Hans teologiska grundackord är att Gud alltid är större än vad vi gör honom till. Hans böcker och helhetscenter i New Mexiko har fått ett enormt genomslag – till hans ”Fan Club” hör Bono, U2, Bill Gates och Oprah Winfrey. Rohr är 81 år och allvarligt sjuk. Boken The Universal Christ (utsedd  till bästsäljare i USA 2019) är hans teologiska testamente.

Yngvar Ruud är präst och hustrun Torhild diakon i norska Metodistkyrkan. Tillsammans har de gett retreater i kontemplativ andlighet och de tolv stegen. Yngvar har inte bara översatt Rohrs bok till norska – han är dessutom en av de bästa ciceronerna i Norden in i dess budskap och kosmiska andlighet. Läs mer

Tikva – för kropp själ och ande

Mindfulness, yoga och kroppsterapier med olika helhetssyner vinner terräng i vårt adrenalinsamhälle på högvarv. Även livsverktyget Tikva sprider sig i Sverige och går numera också på ”export” till Europa. Under Tikva-passen används tillitsfulla och läkande ord från bibeln och den kristna traditionen. För mer information och hur man blir Tikva-instruktör: tikva.sc

Tikva är ett hebreiskt ord som betyder hopp och livsverktyget används i frikyrkliga miljöer. Tikva-instruktör Helena Borgenback är diakon i Motala församling, Svenska Kyrkan, och dessutom sjukhusdiakon. Hon leder själv grupper och beskriver Tikva så här Läs mer. Här är också deras flygblad Läs mer

Helena har en smittande positiv utstrålning, men är inte vilken hurtfrisk gympaledare som helst. Hon har själv färdats som sökare och pilgrim inom den alternativa andligheten. Hon är inte bara diakon utan har själv drabbats av livets brustenhet i sin egen familj. Läs hennes och Rickard Borgenbacks gemensamma gripande livsberättelse här (Rickard är ledare för Pilgrimscentrum i Vadstena.)

Från utbildningsveckan i förbönssamtal på Solbacken i Örnsköldsvik.

Helhet genom Kristus – en syntes av förbön och själavård

Rörelsen Helhet genom Kristus (HgK) har funnits i Sverige sedan början av 1970-talet. Den har sina rötter i den karismatiska förnyelsen och riktar sig till kristna som vill bli mer hela för att kunna hjälpa andra. Själavårdsformen praktiserar förbönssamtal som leds av en kvinna och en man tillsammans. Syftet är att leda människor in i en djupare överlåtelse till Jesus Kristus.

Ingalill Norgren är pastor i Equmeniakyrkan och koordinator för HgK.

HgK har omkring 300 medlemmar, men upplever för närvarande en dramatisk efterfrågan och tillväxt. När man efter utbildningen avskils blir man medlem i föreningen. Styrelsen och medlemmarna kommer från i stort sett alla samfund i Sverige. HgK utbildar i förbönssamtal, arrangerar Hela Hela människan-dagar och Kurser i läkande förbön samt ger fortbildning åt dem som arbetar med förbönssamtal. Omkring 150 personer är just nu under utbildning. För mer info: www.helhetgenomkristus.nu

Torbjörn Freij anger en av orsakerna till det växande intresset: Den spirande väckelse vi ser bland gängkriminella, drogmissbrukare och psykiskt utsatta – men även bland folk i nyandligheten – har ett drag gemensamt: man vänder sig till själavårdsrörelser och ber om hjälp att ta hand om de nya. Läs mer

Roder – om du vill behålla kursen i livet Läs mer.

Ett reportage i tidningen Sändaren visar hur Roder sprider sig och attraherar både kyrkfolket och existentiella sökare Läs mer

“Avgiftning”, Sinnesro och Pilgrimsfolket

Vi lever i ett samhälle på högvarv som förnekar konsekvenserna av vår livsstil – precis som alkoholister gör. Därför behöver vi alla ”avgiftas” och komma ner i varv. Det sker hos Pilgrimsfolket. Ingen alkoholist eller annan missbrukare tillfrisknar om inte förnekelsens skal brister och man tar itu med oron, skulden och skammen som fjättrar oss vid missbruket. Hos Sinnesro- och Recoveryfolket säger man som det är. Där släpper förnekelsen sitt grepp, hoppets stjärnor tänds och tillfrisknandet kan börja – en dag i taget.

Torbjörn Freij har gett oss en kort beskrivning av Celebrate Recovery. Läs mer

Olle och Fotini Carlsson har länge varit ett radarpar när det gäller att skriva böcker och utbilda i Livsstegens metodik. Bilden togs när vi samarbetade i Katarina kyrka, idag är Kontempel deras bas: www.livsstegen.se

Efter 30 år avslutade vi våra konferenser hösten 2019. Kort därefter tog pandemin allt i sitt grepp. Samma innehåll som konferenserna ges sedan i reportage, dialoger och visioner – utan att man behöver åka till Stockholm:

Pär Holmgren.
Läs mer.

Karin Olofsdotter.
Läs mer.

Stefan Edman.
Läs mer.

Hans-Erik Lindström.
Läs mer.

Rickard Borgenback. Läs mer.

Sven Gösta Holst.
Läs mer.

Lena Bergström. Läs mer

Björn Wiedel.  Läs mer

Vibeke Olsson. Läs mer.

Pär   Friberg.
Läs mer

Samisk helhetssyn och profetisk diakoni
* Yngvar Ruud: Min samiska resa – från skam till stolthet. Läs mer…
Gerard Willemsen: Samerna kan berika oss. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…