Start

Foto: Lena Furusjö

Det varma hjärtats väg

Precis som en gång profeten Jesaja står Lena Bergström och Lennart Renöfält framför maktens högborg med ett angeläget budskap – Greta Thunbergs Klimatboken till 349 ledamöter. Ett 20-tal organisationer och grupper står bakom initiativet att tala allvar och klartext med våra politiker. Lennart representerar rörelsen God Jord och Lena, som också håller ett tal, People For Future och Equmeniakyrkan.

Vi tackar tidningen Sändaren för att vi får publicera Lennarts fina recension av Klimatboken. Han skriver: Klimatboken är ett profetiskt tilltal i en tid då vi följer ledare som tillber Mammon. Baserat på vetenskapliga fakta hörs ropet i sista avsnittet på den omvändelse som är nödvändig för att våra liv och vårt samhälle skall komma tillbaka i samklang med Skaparens intentioner.  Läs mer. 

Lena Bergström stiger nu allt tydligare  fram som en kontemplativ profetröst i vår överhettade tid. Först kom hennes viktiga kapitel i boken En grönare kyrka – teologi för klimatnödläge (2022). Nu får vi publicera hennes nya och angelägna pilgrimsmanifest:

 – Hur hittar vi vägar framåt när samtiden ställer oss inför utmaningar som känns övermäktiga? Tiden vi lever i frestar oss ofta att låta oss bedövas av ständigt arbete eller lättillgänglig förströelse via skärmar. Vem orkar leva som om de stora kriserna är verkliga? Inför det som överväldigar är det svårt att bete sig adekvat, vi kanske inte ens hittar rätt frågor att ställa. Läs mer.

En folkrörelse – beredd på omställning

Jag mötte KG Hammar för en analys av valutgången och hur vi går vidare. Jag blev tagen av hans ärlighet om ”floppen”, men ännu mer av hans människosyn när vi talade om motståndarblocket. Det påminde om Martin Luther King och hans tro att det finns en bundsförvant i varje människa – även hos den värsta fiende. Här fanns nya öppningar och jag utmanade honom att skriva ner sina tankar. Några dagar senare dök hans ”manifest” upp i mailkorgen.

 Här är hela texten Läs mer

Plötsligt händer det:

* I december kom KG Hammars initiativ – tanken på ett folkligt uppror efter valresultatet. Läs mer

 * På trettondagen möttes en grupp som arbetar vidare med initiativet, men då fick vi också en första rapport om ett djupare uppror – Fredad tid med protest på fredag och en livets sabbatsfest på söndag.

 * I samma veva publiceras Stefan Edmans djärva dröm i Kyrkans Tidning – om  stiftsgårdar och kanske 5-6 församlingshem i varje stift som härdar för omställning. Där kan företagare, skogsägare, bönder, kyrkor, miljörörelser med flera mötas och visa vad som redan är på gång. Läs mer

* I februari möts naturvetare och ekoteologer på Rättviks stiftsgård för att planera nästa kurshelg och skissa på sin nya bok. Läs mer

* Många har längtat efter den uppskjutna nordiska Pilgrimsrörelsens mönstring i Vadstena den 26-28 april. Det är den alternativrörelse med sina sju ”rösen” som en febrig jord och stressade människor behöver för sitt tillfrisknande. Läs mer

Innehåll, nätverk, nya böcker:

* Arvet som glöder – en helt ny version för klimatnödläget Läs mer
* Pilgrimsguide – för existens-grupper och enskilt bruk  Läs mer
* Nu lyfter vi fram En grönare kyrka (teologi för klimatnödläge) Läs mer
* Pilgrimsfolket och Nordiskt pilgrimsmöte i Vadstena (april) Läs mer
* Rättviksseminariet ekoteologer och naturvetare Läs mer
* Sinnesrofolket – tolv steg, gudstjänster, recovery Läs mer
* Dialoger och visioner – ersätter våra höstkonferenser Läs mer

Shalomfolkets exodus – 2023:

Pilgrimer på ön Iona längst ut i Atlanten.

Vi är alla fångar i ett imperium där allt ska bli effektivare, lönsammare, snabbare och vi själva lyckligare. Vi har lurats att bli isolerade konsumenter i en kultur där alla är sin egen lyckas smed. Men det är en illusion att människor kan må bra i ett överhettat fossildrivet samhälle och på en febrig jord som kippar efter andan.

Därför lystrar alltfler till jordens egen sång – den eviga sången om livet. De slår följe med ett profetiskt pilgrimsfolk som genomskådar lögnen och vill respektera livets långsamma processer. De ”drar ut” från berusningens, förnekelsens och distraktionens imperium mot en ny frihet. Även 2023 rullar Skaparen ut sin vitsippsmatta när det är vår i Norden. Vill du slå följe på resan finns guider, verktygslåda och en andlig bränsle-depå längre ner på sidan.

Två folk ute på slätten

När Hans-Erik Lindström håller föredrag om pilgrimsrörelsen händer något. Plötsligt växer bilden fram av två folk som vandrar sida vid sida på den öppna slätten under de kosmiska valven. Hos både Sinnesrofolket och Pilgrimsfolket delar sökare, oroade, tolvstegare och kyrkligt aktiva sina liv och erfarenheter vid lägerelden. Det är med den visionen för ögonen jag skrev Sången om livet – pilgrimsfolket och jordens framtid.

Vi lever mitt i ett samhälle på högvarv som förnekar konsekvenserna av vårt missbruk – precis som alkoholister gör. Därför behöver vi alla ”avgiftas” och komma ner i varv. Det sker hos Pilgrimsfolket. Ingen alkoholist blir nykter om inte behandlingsteamet kommer igenom förnekelsens pansar och kan ta itu med rädslan, sorgen, skulden och skammen som fjättrar honom eller henne vid missbruket. Hos tolvstegsfolket säger man som det är. Där släpper förnekelsen sitt grepp, hoppets stjärnor tänds och tillfrisknandet kan börja – en dag i taget. Det är ett löfte för både planetens och mänsklighetens tillfrisknande.

 Hoppets bilder från väckelsens tid

Även från väckelsehistorien får vi inspiration och eggande förebilder när orosmolnen tornar upp sig över vår horisont. Arvet som glöder lyfter fram hoppets bilder om hur väckelsens folk fanns längst fram på barrikaderna när slaveriet bekämpades och avskaffades. Även i Sverige slöt modiga människor sig samman när folkrörelserna gav oss den frihet och demokrati vi är så stolta över. Men frågan ställs också om vi är beredda att betala priset idag – när planetens och våra barnbarns framtid lagts i våra händer? Läs mer

 

Demokratin byggdes underifrån

Foto: Caroline Andersson

I sin prisbelönta romansvit om Bricken på Svartvik har Vibeke Olsson skildrat folkrörelsernas och demokratins framväxt i en tid när Sverige förändrades i grunden. Då demokratin firade hundra år skrev hon en stark och utmanande text för den här hemsidan. Den öppnar med orden:

Demokratin i Sverige fyller hundra år i år. Nästan ingen talar om att frikyrkan är demokratins vagga i Sverige – inte heller frikyrkan själv. Den första frikyrkoförsamlingen bildades 1848 i Vallersvik i Halland. Det blev det första sammanhang där drängar och pigor, arbetare och arbeterskor hade rösträtt. Läs mer

EN GRÖNARE KYRKA

Grön kyrka – ett växande nätverk

Henric Götefelt utanför soldattorpet.

Grön kyrka är ett ekumeniskt nätverk som nu administreras av Equmeniakyrkan, ett samfund som tidigt utlyste klimatnödläge. Ledare för nätverket är Henric Götefelt som flyttade med sin fru från studentlägenheten i Uppsala till ett nyinköpt soldattorp utanför Fjärdhundra, norr om Enköping. Där lägger de mycket av sin lediga tid på odlingar.

För tidningen Sändaren berättar Henric vad som är på gång. En analys av samfundets nationella och regionala utsläpp läggs fram i januari 2023. En utökad verktygslåda har nyligen lanserats. Där ingår en delatjänst som den kristna miljörörelsen God Jord tagit fram. Bland annat kan man sambruka fordon och dyrare verktyg. Läs mer

För villkoren att registreras som grön församling och för information om nätverksträffar, nyhetsbrev och inspelningar från konferenser (bland annat med DN:s kulturchef Björn Wiman och Martin Hedberg, metereolog) hänvisar vi till: www.gronkyrka.se

Ekumenisk verktygslåda för klimatnödläget

Klimatkrisen handlar inte bara om politik och teknik. Det är en andlig kris som rör samhällets grundläggande inriktning. Författarna i En grönare kyrka lyfter fram krisens existentiella, teologiska och kulturella dimensioner. Boken speglar en överraskande bredd och ett teologiskt djup. Studieplan på väg (Bilda).

Pilgrimens sju nyckelord är ledstjärnor på vandringen mot ett hållbarare liv och en rimligare värld. Alltfler ger sig ut under de kosmiska valven vägledda av dessa ”rösen”. Pilgrimsfolket är den alternativrörelse som stressade människor och en pressad, lidande skapelse behöver för sin befrielse.

Pilgrimsguiden är skriven för existensgrupper som delar sina tankar, erfarenheter, känslor och sitt hopp. Den utgår från bibelns stora berättelse som är grunden för vår kultur och våra värderingar – men som är på väg att raderas ut. Inte minst exodusberättelsen har utlöst frihetsrörelser och gett människor hopp i historiens mörkaste stunder. Vår dröm är att ljusen ska tändas i många ”visionshus” (både hem och församlingshem) i sökandet efter en rimligare, friskare värld.

Shalomfolket och Jesusrörelsen 

KG Hammar har av vissa ansetts för liberal och luddig. Hans djupt bibliska fredsbok tystar den kritiken. Här är det fråga om radikal efterföljelse och den kunde lika gärna ha kallats Lilla Jesusboken. I boken är jag tagen av Benjamin Ulbrichts bidrag – Fred i en sårad verklighet. Här tecknas konturerna av ett Shalomfolk som vårt polariserade samhälle desperat behöver. Benjamin är präst, initiativtagare och ledare för Gotlands fredscenter. Mer info: www.gotlandsfredscenter.se

 

Australien är så långt borta från Norden man kan komma. Ändå har vi en själsfrände där – Thorwald Lorenzen, professor, baptistteolog, kosmopolit och MR-kämpe. Vi studerade tillsammans i sex år på ett internationellt seminarium och på Zürich universitet. Efter ett helt liv engagerad för rättvisa, fred och miljö har han nu skrivit sitt teologiska testamente. Budskapet är lika relevant i Norden och vi är tacksamma att få publicera hans eget sammandrag. Läs mer

RESURSBANK – förnekelse, ekoteologi och frälsarkransen

Ett uppmärksammat inslag i Sången om livet är jämförelsen mellan drogberoende och fossilberoende. Stefan Edman och Pär Holmgren har läst boken och lyfter fram just dessa insikter. Lena Bergström är kyrkoledare, brobyggare och stamgäst på Mynttorget. Hon drömmer om en grönare kyrka.

Johannes Widlund startade God Jord, en ung kristen miljö- och livsstilsrörelse. Han är väckelsefolkets ”Stefan Edman”. Karin Olofsdotter är ekoteolog, styrelsemedlem i God Jord  och pilgrimsledare i Equmeniakyrkan och Brommadialogen sedan starten. Pär Friberg är kyrkoherde och pilgrimsteolog som skrivit Hållbar vandring med Frälsarkransen.

* Stefan Edman: Dialog med Harry Månsus. Läs mer…
* Pär Holmgren: Dialog och Vision i Europas smältdegel. Läs mer…
* Lena Bergström: En dröm om förvandlade liv och en förvandlad värld. Läs mer…
* Karin Olofsdotter – pastor, pilgrimsledare och ekoteolog. Läs mer…
* God Jord – fröet till en ny Jesusrörelse? Läs mer…
Pär Friberg, pilgrimsteolog och kyrkoherde. Läs mer…

Religionerna mönstrar för planeten

Boken Faith Voices for Ecocide Law är ett svenskt initiativ, men den är skriven på engelska. Releasen ägde rum vid COP27 i Sharm El Sheikh den 9 november. I boken kommer religionerna till tals, men det är ingen utslätad religionsdialog  som presenteras. Tvärtom, varje religion utmejslar kärnan i sitt unika bidrag i klimatnödläget. Inte minst i KG Hammars kapitel blir det mycket tydligt. Läs mer.

Genom Pella Thiels oförtröttliga arbete har vi här på hemsidan följt rörelsen End Ecocide Sweden alltsedan pionjären, advokaten Polly Higgins, besökte Sverige. I sitt inledande kapitel tar oss Mary Evelin Tucker, Yale University, med till de ursprungliga idéhistoriska flödena för naturens lagstadgade rättigheter – till ekoteologen Thomas Berry  och hans vision om ”the Great Work” som ligger framför oss. Läs mer.

Två releaser inom en vecka

Den 15 november var det dags för nästa release, Vår Jord – vår tro, i S:ta Eugeniakyrkan i Stockholm. Amanda Lind, kultur- och demokratiminister 2019-2021, inledde kvällen och har skrivit förordet. Hon betonade att det andliga språket kan nå längre existentiellt och väcka djupare känslor av meningsfullhet och sammanhang. Det kan förlösa mer kraft och uthållighet när vi tar an de stora utmaningar vi står inför. Dessutom är religionerna globala rörelser. I denna skrift från Sveriges interreligiösa råd förmedlar ledare från tretton trossamfund/riktningar hur deras urkunder kan bidra till omsorgen om vårt gemensamma kosmiska hem. Påvens kardinal Arborelius och Sofia Camnerin, SKR, avslutade samlingen. Läs mer

A Rocha – ett folkligt, jordnära komplement

Hur viktiga naturens rättigheter än är så riktar sig denna mönstring i första hand till ledare, opinionsbildare och politiker. För vanligt folk och församlingar är den kristna naturvårdsrörelsen A Rocha ett handfast komplement. Här får organisationer och församlingar lära känna och slå vakt om känsliga biotoper i närområdet och studera flyttfågelsträcken – Nordens bevingade pilgrimer. Det är en nivå som även scouter och konfirmander kan begripa och engageras av. A Rocha startades i Algarve i södra Portugal 1983 av Peter Harris och finns nu i tjugo länder. Svensk ledare i Malmö är Arne Mörnerud. Läs mer.

RÄTTVIKSSEMINARIET

Stafettväxling på gång

Det finns mycket kompetens samlad i Rättviksseminariet (naturvetare och ekoteologer), men en framtidsrörelse behöver mer än veteraner. Den mycket uppskattade kursen (21-23 okt 2022) var ett löfte om föryngring: 

 Jorunn Hellman (till vänster) bodde som barn i Guatemala och deltog senare i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan i Costa Rica. Efter en tid i Linköpings stift arbetar hon nu som internationell handläggare på Jordens Vänner med organisationer i Latinamerika och Mocambique. Samuel Hall studerar vid Johannelunds teologiska högskola för att bli präst. Han är djupt engagerad i Fridays For Future. Malin Östman är kurssamordnare vid CEMUS, Centrum för miljö och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon jobbar med kurser för Hållbar Utveckling, existentiella frågor och med  konferensen KlimatExistens, ett samarbete mellan CEMUS och Sigtunastiftelsen. Mer info: www.cemus.uu.se och www.climateexistence.se

Vill du lära känna bakgrundshistorien och läsa presentationen av de enskilda naturvetarna och ekoteologerna som ingår i kärngruppen Läs mer

PILGRIMSFOLKET

Nordisk mönstring i Vadstena

När Nordiskt pilgrimsteologiskt seminarium firar 25 år medverkar en hel kavalkad andliga stigfinnare och ekumeniska brobyggare. På grund av pandemin flyttades jubileet till 2023 (24-28 april), men redan den 1 april möttes Pilgrimscentrums nya ledare Rickard Borgenback, pionjären Hans-Erik Lindström och Harry Månsus i en dialog – tillsammans med arbetslaget, kommuniteten och inbjudna från Vadstena folkhögskola och Linköpings stift. Här är hela jubileumsprogrammet:

https://www.pilgrimscentrum.se/program/pilgrimsteologiska-seminariet/

Från de djupa skogarna till Pilgrimscentrum i Vadstena

Rickard Borgenback

När jag läser Rickard Borgenbacks gripande livsberättelse slår det mig hur många författare och andliga ledare som laddats vid de norrländska älvarna, sjöarna och milsvida skogarna. Jag tänker speciellt på den pilgrimssjäl, som fick sin djupa ton vid Storkågeträsk, biskop Martin Lönnebo, som nådde djupt in i det svenska folket och lämnade avtryck på både sökare och kyrkan.

Rickard och Helena Borgenback – precis som Martin Lönnebo – präglades av den lågkyrkliga väckelsetradition, där hjärta talade till hjärta. Det är inte de som sluter sig samman i inre fromhet och renodlar arvet, som bevarar dynamiken bäst. I stället är det de pilgrimer och brobyggare, som vågar bryta upp och möta en ny tids vilda längtan och inre nöd.

Birgitta från Finsta i Roslagen följde sin heta längtan och vågade bryta upp. Utan moderna kommunikationer tog hon sig längs pilgrimslederna till Trondheim, Santiago de Compostela, Assisi, Rom och Jerusalem. Idag strålar pilgrimer från olika färdvägar samman vid hennes klosterkyrka i Vadstena. Vid porten välkomnar ett team som har egna erfarenheter från olika färdvägar. Knappast någon känner Sinnesrofolket så väl och kan välkomna dem som Rickard – han kommer raka vägen från tio år som ledare i Andrum Brynäs vid sinnesrons Mekka i Gävle.  Läs mer

Rickard Borgenback (till vänster) med pionjärerna för Andrum Brynäs: Eva Stibe, Per-Erik Lindberg och Lennart Thorsell. Läs mer om Andrum Brynäs i vår Reportage-serie!

Andlighet och profetisk diakoni

Hans-Erik Lindström, pilgrimsideolog

Det känns betryggande att den pilgrimsideolog, som var med och sjösatte skutan, och den nya ledare som nu står vid rodret navigerar efter ett sjökort, där andlig fördjupning och profetisk diakoni går hand i hand. Att bådas livskamrater är diakoner borgar för att de inte ens vid köksbordet kan glömma de utsatta. Läs mer

Berättelsen om pionjären Hans-Erik Lindström och Pilgrimscentrum i Vadstena finns nu i Sången om livet (sid 61-67).

SINNESROFOLKET

Andlighet – på brustenhetens våglängd

Hur hade vår verksamhet sett ut, om inte Olle Jonasson fört samman Harry och Olle Carlsson på Café Rival en vårdag 1990? Ingen anade då att det ur deras möte och samarbete på behandlingshemmet Noor skulle välla upp två andliga strömmar som enligt forskare och biskopar vitaliserat många kyrkor – och inte minst gudstjänstlivet.

År 1992 tog Harry initiativet till sinnesrogudstjänsterna som på femton år spred sig till 150 kyrkor i landet – från Arvidsjaur till Ystad. Kort därefter inbjöd Olle Carlsson till de välbesökta och älskade mässorna i Allhelgonakyrkan, Katarina kyrka och numera också Kontempel. I båda rörelserna fyller sökare och icke-kyrkligt aktiva bänkarna. Det är den personliga, erfarenhetsbaserade andligheten – sänd på brustenhetens våglängd – som attraherar.

RESURSBANK – sinnesro, recovery och Roder

Sinnesrogudstjänsternas Mekka med svårslagna rekord finns i Gävle. Det beror på prästen och sinnesro-ikonen Jan-Erik Isaksson, både etisk rådgivare i behandling och Gävles mest kända alkoholist. Ninna Edgard, Uppsala universitet, har intervjuat honom om erfarenheterna från ett kvart sekels hängiven tjänst.

Vårdklockans kyrka i Visby är idag en hoppets fyrbåk efter att ha varit nedläggningshotad. Och i Bromma har innovatören Bertil Forsberg utvecklat Roder – ett program som hjälper oss att ta rodret och navigera i livets kastvindar.

* Sinnesrogudstjänstens “Mekka” i Gävle. Läs mer…
* Andrum Brynäs firar 20 år. Läs mer…
* Vårdklockan – hoppets fyrbåk i Visby. Läs mer…
* Roder – om vi vill hålla kursen i livet. Läs mer…

 

Det tog 29 år för sinnesrogudstjänsterna att ta sig från Bromma till Järfälla. I en tidning till alla 34.000 hushåll i kommunen skildras starten i ett stort uppslaget reportage. Det ger en god inblick både i hur det började för 30 år sedan och hur den omtyckta sinnesromässan firas varje måndag kl 17.30 i Maria kyrka i Jakobsbergs centrum – fem minuter från pendeltågsstationen. Det är värt ett studiebesök! Läs mer

 

Tolvstegspilgrimerna

Efter att ha vandrat i två år inbjöd pilotgruppen Tolvstegspilgrimerna till sin första offentliga samling i Triangelkyrkan (8 maj). Karin Olofsdotter höll ett uppskattat föredrag om relationen mellan pilgrimens sju nyckelord och de tolv stegens andlighet. Här är Karins föredrag Läs mer. Veteranen från Pilgrimscentrum i Vadstena, Hans-Erik Lindström, skrev om heliga Franciskus som är viktig för båda rörelserna. Läs mer

Den tredje samlingen höll tolvstegspilgrimerna själva i. Det blev en berikande kväll marinerad i de tolv stegens andlighet. Samtidigt kände vi tydligt att den processen inte kan fångas i en text. Därför är det bäst att inbjuda ett par tolvstegspilgrimer för att spegla sina erfarenheter av mötet mellan pilgrimens nyckelord och tolvstegsfolkets andlighet och deviser. För detta och för info om pilgrimsvandringar en lördag i månaden.
Kontakta:  wiggobratsberg@yahoo.no

REPORTAGE, DIALOGER OCH VISIONER

Efter 30 år avslutade vi våra konferenser hösten 2019. Kort därefter tog pandemin allt i sitt grepp. Samma innehåll som konferenserna ges sedan i reportage, dialoger och visioner – utan att man behöver åka till Stockholm:

Pär Holmgren.
Läs mer.

Karin Olofsdotter.
Läs mer.

Stefan Edman.
Läs mer.

Hans-Erik Lindström.
Läs mer.

Rickard Borgenback. Läs mer.

Sven Gösta Holst.
Läs mer.

Lena Bergström. Läs mer

Björn Wiedel.  Läs mer

Vibeke Olsson. Läs mer.

Pär   Friberg.
Läs mer

Samisk helhetssyn och profetisk diakoni
* Yngvar Ruud: Min samiska resa – från skam till stolthet. Läs mer…
Gerard Willemsen: Samerna kan berika oss. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…