Start

Harrys senaste böcker


De två första kan läsas gratis på: www.djupareliv.se

Ett fåtal ex av Min resa finns för 125:- (inkl porto) på: info@mansus.se

Shalom Jord och Vägen hem startade en rörelse bland kyrkfolk och sökare som berört tiotusentals nordbor. I Min resa skildras de första årtiondena och i Guds verkstad är större ges ett snabbspår genom Brommadialogens epok och nyare brobyggen. Sången om livet förmedlar samma helhetssyn och glöd som tände rörelsen – men nu i dialog med vår tids existentiella och ekologiska utmaningar.

Klimatkrisen är en existentiell kris

Björn Wiman, kulturredaktör på DN, skriver: För mig har klimatkrisen blivit en existentiell kris … Man är ömsom livrädd, ömsom förbannad, ömsom bedövad av sorg. Liksom under tidigare omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande (Sent på jorden, sid 12).

Författaren och miljödebattören Stefan Edman skriver på DN Kultur (27.2.2018): Vår generations största utmaningar kan inte lösas med enbart teknik och politik, de handlar innerst inne om kultur i vid mening – värderingar, människosyn, rättvisa, estetik – och hur vi ser på vårt ansvar som relativt välmående individer och nation i den globala byn.

Sången om livet står i dialog med vår tids existentiella frågor och profetröster, men lyssnar också till rösterna i de tusenåriga texter, som ligger till grund för vår kultur och våra värderingar. I den nya serien Dialog och Vision ger eldsjälar sitt bidrag till ett andligt uppvaknande i vår tid.

Ny serie: Dialog och Vision

Våra Höstkonferenser har upphört, men nu behöver ingen lösa biljetter från Mo i Rana, Helsingfors och Århus för att ta del av dialoger och visioner. I den nya serien Dialog och Vision möter vi pionjärerna och får ta del av deras erfarenheter och visioner idag –först ut var Karin Olofsdotter och Sven-Gösta Holst/Tomas Andersson Wij. Nu är det dags för en pionjär av stora mått – Stefan Edman:

Stefan Edman var en frontfigur när den kristna miljöväckelsen bröt fram i Sverige i början av åttiotalet. Han var en av initiativtagarna till de välbesökta miljökonferenserna – i Restenäs på Västkusten deltog 500. Han var också en uppskattad, kunnig och inspirerande talare.

Även som författare var Stefan pionjär med sina tidiga böcker Jord att älska (1981) och Jordens sång (1984). Sedan dess har han gett ut närmast ofattbara femtio titlar om natur, miljö och livsåskådning (www.stefanedman.se).

Nu väller den andra miljövågen in över Sverige och världen i en tid när allt hotfullare moln tornar upp sig över planeten. Då tar Stefan åter ton i klimatdebatten med en viktig bok, som utmanar en svartsynthet som skapar ångest – inte minst hos många unga. Han vet att jorden har feber och att det är bråttom, men han har en smittande tro på att planeten kan tillfriskna och att Sverige kan bli en förebild.

Stefan Edman och Harry Månsus stod ofta sida vid sida vid stora evenemang på åttiotalet. En definitiv höjdpunkt var Kristna Riksmötet i Jönköping (J 83), då de gavs generöst utrymme och deras böcker blev bästsäljare. Nu möts de igen till ett samtal utifrån sina nya böcker i serien Dialog och Vision Läs mer

 

Hon kom från somrarna på Upplands slåtterängar, engagemanget i Fältbiologerna och scouternas lägereldar. Redan som tonåring kom hon in i den idévärld ur vilken Brommadialogen föddes. Hon studerade samma dynamiska bibelteologi nere på kontinenten som flera av oss andra.

Karin Olofsdotter har lett pilgrimsvandringar vid stora årskonferenser, Iona-nätverkets sommarmöten och Brommadialogens välbesökta Midsommardialoger – där kyrkfolk, tolvstegare och sökare vandrar tillsammans. Ingen har varit med i dialogens centrum så länge och kan skildra dess idévärld och källflöden som hon. Efter att ha varit föreståndare i flera församlingar har hon senast arbetat som studentpastor i Lund, men är nu tillbaka i Uppland – där allt en gång började Läs mer

Vi möttes i ett sammanhang där man inte högljutt broderar ut sitt förflutna. I stället talar man lågmält om hur man tappat rodret, gått på grund och nu anropar om hjälp. Han dök upp i Bromma som en ödmjuk tjänare, men inom några år hade våra PR-tidningar lyft till en helt ny nivå. Han blev ledare för några dialogmiljöer i Stockholms kyrkor.

Sven-Gösta Holst

Sakta börjar det sippra fram att Sven-Gösta Holst arbetat med film och tv. Han har bland annat jobbat med några av de kända Astrid Lindgren-filmerna, haft ett nära samarbete med Colin Nutley och varit med om att starta TV3. När han sedan blir ett radarpar med Tomas Andersson Wij, skribent och sångare, lyfter Brommadialogen på kort tid till sin mest imponerande flyghöjd någonsin.

De ger ut klassikern Boken om recovery (1999). Sven-Gösta är redaktör för antologin En rimligare värld och ledare för konferensen med samma namn (2002). Författare och talare är Ylva Eggehorn, Stefan Edman, Anita Goldman, Martin Lönnebo, KG Hammar, Stefan Einhorn, Susanna Ehdin, Tommy Hellsten, med flera. Konferensen i Immanuelskyrkan samlade 450 deltagare och gnistorna sprids över Norden. Lea bidrar genom att sälja ”våra” böcker för 120.000 vid bokbordet.

Tomas Andersson Wij

När Sven-Gösta och Tomas samma år ger ut kulturtidskriften Von Oben hamnar Brommadialogen på de stora tidningarnas kultursidor. Våra kontakter utökas formligen över en natt med 4000 prenumeranter. Tidskriften är gratis och anstormningen belastar budgeten. När börsnedgången drabbar Baptistsamfundet, som gett generösa bidrag, går Von Oben tyvärr ur tiden.

Idag är Sven-Gösta pastor i Equmeniakyrkan och känd från Helgsmål i Sveriges Radio. Tomas Andersson Wij kan vi följa genom musiken och i media, alltid med samma skarpa tidsanalys och kreativa språk. Man kan bara undra vilket fantastiskt brobygge det skulle bli om de möttes igen, som i vår soffa i Barkarby – när våra hjärtan brann? Läs mer

Dialog, reportage och visioner

Våren 2019 öppnade portalen om vad som händer i Sverige och Norden. Det har fått en dramatisk effekt på hemsidan – ca 500 nya besökare varje månad! Här är inslagen:

* Karin Olofsdotter – pastor, pilgrimsledare och ekoteolog. Läs mer…
* Sven-Gösta Holst – visionär och strateg i Brommadialogen
. Läs mer…
* Hans-Erik Lindström och pilgrimsrörelsen. Läs mer…
* Ingvar Ruud: Min samiska resa – från skam till stolthet. Läs mer…
 Gerard Willemsen: Samerna kan berika oss. Läs mer…
* Brobygge i klimatkrisens tid. Läs mer…
* God Jord – fröet till en ny Jesusrörelse? Läs mer…
Roder – om vi vill hålla kursen i livet. Läs mer…
* Frälsningsarmén anfaller på två fronter. Läs mer...
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…
* Andrum Brynäs firar 20 år. Läs mer…
* Sinnesrogudstjänstens “Mekka” i Gävle. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Vårdklockan – hoppets fyrbåk i Visby. Läs mer…
 

Resursbank – för en existentiell rörelse

Här är sex ingångar till Resursbanken och hemsidans helhetssyn. Gå in genom den ”port” som intresserar dig mest, men du kommer snart att finna att allt hänger samman. Andlighet är ett liv i relationer – med naturen, människor och Livet/Gud.

Klicka på de sex “rutorna” så kommer du till resursbankens “valv”. 

          

DOKUMENTATION 2015-2020

Höstkonferensen 2019 – då arvet gavs vidare

Åter fylldes Stora Salen i Eugeniakyrkan till bristningsgränsen, när påvens kardinal Arborelius och biskop (emeritus) Laila R. Dahl från Norge höll föredrag. Efteråt talade ”veteranerna” pater Rainer Carls och Harry Månsus och på eftermiddagen nästa generation – bland andra Anna Ardin (profetisk diakoni) och Johannes Widlund (God Jord).

Konferensen fortsatte på lördag i Sundbyberg, då Frälsningsarmén och Celebrate Recovery stod för programmet. Då gav Harry ”arvet” vidare efter 30 år på tolvstegsarenan. Han mötte de Tolv Stegen på Noor (1990), inbjöd till de första Sinnesrogudstjänsterna i Bromma (1992) och höll föredrag om Stegens ursprung och kraft i otaliga kyrkor, bland tolvstegsfolket och vid professionella konferenser runtom i Norden. Även hans OH-bilder ”från stenåldern” gavs vidare. Bild 2-5 har använts i AA, 10-12 vid behandlingskonferenser och 13-14 i kyrkor. Läs mer

 

 

Behandlingshemmet Noor i Knivsta

Sinnesrogudstjänsterna spred sig från Bromma till Sverige och Norden. Den ursprungliga impulsen var att Olle Carlsson anställde Harry Månsus som kollega på behandlingshemmet Noor 1990. Årets konferens avslutas med en dialogdag i Katarina kyrka om vad deras tolvstegsinspirerade modeller kan tillföra kyrkan och sökare. Klicka här för att se affischen.

 

En höjdpunkt i Eugeniakyrkan (2015)

Andreas Carlgren, pater Rainer Carls och Mia Andersson längs Ignatiusleden i norra Spanien. De talade i Eugeniakyrkan och har skrivit var sitt kapitel i botten som hade release.

Stora salen blev välfylld av nunnor, jesuiter, präster, pastorer, diakoner, lekmän och tolvstegare i en salig blandning. Men det blev också ett historiskt ”släktmöte”, då AA-veteraner åter satt sida vid sida med eldsjälar från Initiative of Change (tidigare Oxfordgruppen/MRA).  AA har ju sitt ursprung i Oxfordgruppen men lämnade rörelsen för snart 80 år sedan. Release för vår bok Vägar till befrielse.

Boken skildrar andliga strömningar (Oxfordgrupper, tolv steg och ignatiansk andlighet) som fått människor i djupa kriser att hitta sig själva och slå ut i en oväntad blomning. Pionjärerna för dessa andliga vägar kunde spegla sin vandring genom snålblåst, dimma och töcken så att miljoner kunnat följa deras ”rösade leder” mot en ny frihet och ett nytt liv.

Bokens författare (pater Rainer Carls, Harry Månsus, Ninna Edgardh, Andreas Carlgren, Torbjörn Freij, m fl) skildrar dessa rörelser och den sällsamma befruktningen dem emellan i en djup tilltro att de fortfarande besitter lyskraften och befrielsen för utsatta människor i vår tid.

 

 

Celebrate Recovery – tolv steg + Jesu bergspredikan

Även i år har Torbjörn och Ann-Cathine Freij deltagit i CR:s världskonferens i Saddleback Church i det soliga Kalifornien. De skildrar recoveryarbetet i Eugeniakyrkan (21/10).

Djupare Liv inbjöd 2011 ett CR-team till Sverige. Senare utsågs journalisten Torbjörn Freij till ”språkrör” och ansvarig för Sverige-arbetet. På förvånansvärt kort tid har makarna Freij lyckats översätta och publicera flera viktiga arbetshäften och grundboken till svenska. Citat från CR:s hemsida:

Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden (“hurts, hang-ups & habits”). Det kombinerar 12-stegsprogrammet med Bibeln – inte minst Saligprisningarna i Jesu bergspredikan. 2,5 miljoner människor har redan gått igenom programmet Nu har ledarhandledningen kommit på svenska (www.celebraterecovery.se).