Start

Höstkonferensen 13-15/9 2019

Även i år fylldes Stora salen i Eugeniakyrkan till bristningsgränsen, när påvens kardinal Arborelius och biskop (em) Laila R. Dahl från Norge höll föredrag. På eftermiddagen tog den yngre generationen över, likaså i den sprakande King-inspirerade kvällen med Gospelverkstaden – om sångernas, drömmens och hoppets kraft.

På lördag fortsatte konferensen på Frälsningsarmen i Sundbyberg, som blir ett centrum för en ny imponerande vårdkedja i Stockholm. Helgen avslutades med Katarinamässa och brunch i City. Vi återkommer med reportage om vårdkedjan.

”Arvet” gavs vidare – efter 30 år

Harry Månsus mötte de Tolv Stegen på Noor (1990), inbjöd till de första Sinnesrogudstjänsterna i Bromma (1992), studerade Stegens andliga ursprungsflöden och har hållit otaliga föredrag i kyrkor, bland tolvstegsfolket och vid professionella konferenser runtom i Norden. På Frälsningsarmén gav han ”stafettpinnen” vidare till nästa generation – med en Guide för tolvstegare, teologer, journalister och andra intresserade. Läs mer

Även hans OH-bilder som illustrerat föredragen ges nu vidare. Bild 2-5 har använts i AA, 10-12 vid behandlingskonferenser och 13-14 i temasamlingar om sinnesro, recovery och dialogarbetet i kyrkor. Just denna serie togs fram när Andreas Holmberg gick in i sinnesroarbetet och kallade till den första Nätverksträffen på stiftet – nu i september vigs han till Stockholms biskop. Läs mer

 


Klicka på bilden så får du se hela programmet!

Portal med reportage och nyheter

I många år har hemsidan varit ett ”uppslagsverk” för sinnesro, recovery och en rimligare värld. Det fortsätter vi med – nu ännu utförligare genom att länka till boken Guds verkstad är större. Dessutom börjar vi (2019) spela i en högre division genom Portalen om vad som händer i Sverige och Norden:

* Vårdklockan – hoppets fyrbåk i Visby. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Sinnesrogudstjänstens “Mekka” i Gävle. Läs mer…
* Andrum Brynäs firar 20 år. Läs mer…
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…
God Jord – fröet till en ny Jesusrörelse? Läs mer!

 

Resursbank – för existentiell rörelse

Nu möts existentiella rörelser som kan ge oss och planeten hopp, sinnesro och löfte om ett djupare liv. Denna hemsida är en sambandscentral mellan dem, en lägereld där vi värmer våra händer och delar erfarenheter.

Här är sex ingångar till Resursbanken och hemsidans helhetssyn. Gå in genom den ”port” som intresserar dig mest, men du kommer snart att finna att allt hänger samman. Andlighet är ett liv i relationer – med naturen, människor och Livet/Gud.

Klicka på de sex “rutorna” så kommer du till resursbankens “valv”. 

          

 

Boken om en rörelse – där vägarna möts

Ingen anade att Vägen hem (1986) skulle starta en rörelse som berört tiotusentals kristna och sökare i Norden. Den nya boken Guds verkstad är större (2018) ger ett ”snabbspår” genom Brommadialogens epok och skildrar sedan utförligt viktiga brobyggen efter millennieskiftet. Experimentet att publicera boken gratis på nätet med bilder (www.djupareliv.se) har utfallit väl – efter ett halvt år har 8.000 enskilda besökare gjort 16.000 besök (dvs återvänt och läst mer). Nu finns den också som e-bok utan bilder. Boken uppdateras genom reportagen. Se här.

Du kan läsa e-boken här.

 

DOKUMENTATION  2018-2015

 

 

Finns det en Regissör för våra liv? I sitt livs värsta kris hamnade Harry Månsus som etisk rådgivare på det tolvstegsbaserade behandlingshemmet Noor. Utan dessa erfarenheter hade inte Sinnesrogudstjänsterna, Brommadialogen och Djupare Liv funnits.

Sinnesrogudstjänsterna spred sig från Bromma till Sverige och Norden. Den ursprungliga impulsen var att Olle Carlsson anställde Harry Månsus som kollega på behandlingshemmet Noor 1990. Årets konferens avslutas med en dialogdag i Katarina kyrka om vad deras tolvstegsinspirerade modeller kan tillföra kyrkan och sökare. Klicka här för att se affischen.

 

En höjdpunkt i Eugeniakyrkan (2015)

Andreas Carlgren, pater Rainer Carls och Mia Andersson längs Ignatiusleden i norra Spanien. De talade i Eugeniakyrkan och har skrivit var sitt kapitel som hade release.

Temadagen i Eugenia (21/8) blev en gripande händelse. Stora salen blev välfylld av nunnor, jesuiter, präster, pastorer, diakoner, lekmän och tolvstegare i en salig blandning. Men det blev också ett historiskt ”släktmöte”, då AA-veteraner åter satt sida vid sida med eldsjälar från Initiative of Change (tidigare Oxfordgruppen/MRA).  AA har ju sitt ursprung i Oxfordgruppen men lämnade rörelsen för snart 80 år sedan. Till råga på allt var det release för vår nya bok Vägar till befrielse (Artos förlag). Av anonymitetsskäl visar vi inga publikbilder.

 

Bokrelease – Vägar till befrielse 

Det är Golfströmmen som gör att Norden sjuder av liv vid midsommar medan Grönland på samma breddgrad vilar i kylans och isens grepp. Även genom våra liv flyter varma livgivande och kylslagna strömmar som hämmar vår utveckling. Den nya boken skildrar andliga strömningar (Oxfordgrupper, tolv steg och ignatiansk andlighet) som fått människor i djupa kriser att hitta sig själva och slå ut i en oväntad blomning.

Pionjärerna för dessa andliga vägar kunde spegla sin vandring genom snålblåst, dimma och töcken så att miljoner kunnat följa deras ”rösade leder” mot en ny frihet och ett nytt liv. Bokens författare (pater Rainer Carls, Harry Månsus, Ninna Edgardh, Andreas Carlgren, Torbjörn Freij, m fl) skildrar dessa rörelser och den sällsamma befruktningen dem emellan i en djup tilltro att de fortfarande besitter lyskraften och befrielsen för utsatta människor i vår tid.

 

Celebrate Recovery – tolv steg + Jesu bergspredikan

Även i år har Torbjörn och Ann-Cathine Freij deltagit i CR:s världskonferens i Saddleback Church i det soliga Kalifornien. De skildrar recoveryarbetet i Eugeniakyrkan (21/10).

Djupare Liv inbjöd 2011 ett CR-team till Sverige. Senare utsågs journalisten Torbjörn Freij till ”språkrör” och ansvarig för Sverige-arbetet. På förvånansvärt kort tid har makarna Freij lyckats översätta och publicera flera viktiga arbetshäften och grundboken till svenska. Citat från CR:s hemsida:

Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden (“hurts, hang-ups & habits”). Det kombinerar 12-stegsprogrammet med Bibeln – inte minst Saligprisningarna i Jesu bergspredikan. 2,5 miljoner människor har redan gått igenom programmet Nu har ledarhandledningen kommit på svenska (www.celebraterecovery.se).

 

 

Det känns märkligt att köra från ett blommande Montreux uppför den branta bergsvägen till konferenshotellet Caux på tusen meters höjd. Längs denna alpväg har tusentals nordbor färdats de senaste sjuttio åren med en het längtan efter förändring i sina liv och samhällen.

Kanske ger den magnifika utsikten över Europas högsta och ständigt snöklädda Alper en existentiell tyngd åt reflektionerna häruppe? Caux är den samlande eldhärden för Oxfordgrupperna/MRA som bytt namn till Initiatives of Change. Oxfordgruppernas andra strömfåra är den världsvida, miljonhövdade tolvstegsrörelsen.

 

Gud har inte övergett de utsatta förorterna 

Rob Corcoran

Klicka på bilden för att se den i större format.

Där slavskeppen från Atlanten lade till och sålde sin last i Richmond, Virginia, har utvecklats ett försoningsarbete mellan olika raser, fattiga och rika. Nu sprids det till andra utsatta städer i USA och resten av världen. Därför är det fantastiskt att pionjären, Rob Corcoran, är en av talarna i Järva på lördag (22/10). Tillsammans med kyrkor och samhällets aktörer har han under 30 år skapat nätverket HIP (Hope in the Cities).

 

När Gospelfestivalen gjorde Martin Luther Kings dröm till ledtema startade samarbetet med Djupare Liv. Fotograf: Sven Jansson

Så minns jag Martin Luther King, Jr

Ragni Lantz

Den första gången jag såg Martin Luther King i verkligheten var 1965. Jag hade just börjat arbeta för ett förlag som ägdes av svarta och vände sig till en svart läsekrets. Förlaget gav ut månadstidningen Ebony – en svart motsvarighet till de vitas Life –, veckomagasinet Jet – de svartas Time eller Newsweek – och flera andra publikationer och böcker. Läs mer!

 

Kings arvtagare idag – Jim Wallis och Desmond Tutu

Jim Wallis

Det var den drastiska försämringen av välfärdssystemen i USA 1996 som gjorde att Martin Luther Kings arvtagare klev in på scenen efter årtionden av den kristna högerns dominans. Samlande profet och ledargestalt var Jim Wallis som i tre årtionden följt samhällsutvecklingen några kvarter från Vita Huset – från Sojourners kommunitet i ett område dit många vita helst inte går efter mörkrets inbrott.

 

Desmond Tutu

Precis som King höll Desmond Tutu samtidigt drömmen om förändring vid liv i vidriga och till synes hopplösa omständigheter i Sydafrika. Hans tro på människors inneboende värdighet och att tillvarons starkaste kraft fortfarande kämpar på livets sida har bidragit till mirakler som världen hisnat inför i vår egen tid. Läs mer.