Start

Till mångas glädje återuppstår en av Brommadialogens mest älskade evenemang – den drogfria Midsommardialogen, men nu i Roslagens famn. Läs mer!

Portal med reportage och nyheter

I många år har hemsidan varit ett ”uppslagsverk” för arbetet med sinnesro, recovery och en rimligare värld. Det fortsätter vi med – nu ännu utförligare genom att länka till boken Guds verkstad är större. Samtidigt börjar vi spela i en högre division med en Portal för nyheter och reportage om vad som händer i Sverige och Norden. 

 

Blod och eld – Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln

Profetisk diakoni (del 2)

Det tillhör inte vanligheten att en kyrka inbjuder till filmvisning på en stor biograf mitt i Stockholm. Vi är närmare 200 som minglar med kaffe och frallor i händerna i foajen. Det talas engelska, holländska, finska, norska, danska och flera östeuropeiska språk omkring oss. Väldigt många begär hörlurar på väg in i salongen för att kunna följa panelsamtalet på svenska direkt efter filmen.

Den starka och välgjorda filmen Safe Havens (55 min) ger oss skakande och sorgliga inblickar i den cyniska människohandeln i Sverige, Holland, England och inte minst i utsatta östeuropeiska länderna. Samtidigt är filmen starkt berörande när den speglar Frälsningsarméns närvaro och insatser bland offren och vi får lyssna till offrens drömmar. Ciceron på samtliga platser i Europa är den svenska juristen Madeleine Sundell, ledare i ett stort EU-projekt med namnet Restoring Broken Dreams – tillsammans med Frälsningsarmén i 28 länder.

Läs mer…

 

Här säger Jan-Erik Isaksson, kyrkoherde och nykter alkoholist, farväl efter en legendarisk livsgärning bland tolvstegsfolket i mer än 25 år. Foto: Lennart Thorsell

Sinnesrons största eldhärd flammar i Gävle

Genom media får man lätt intrycket att det mesta händer i Stockholm. Men enligt en rikstäckande undersökning (2013) samlades långt fler till sinnesromässor och recovery i Gävle-regionen än vid alla sinnesro-, Allhelgona- och Katarinamässor tillsammans i Stockholm (om man tar hänsyn till folkmängden). Faktum är att Norrlandskusten då intog den absoluta täten med långt fler deltagare i sinnesrogudstjänster än i hela det tättbefolkade Sverige söder om Stockholm.

Läs mer...

 

Ska diakonerna ta ton och bli profetiska?

Det finns en inställning att diakonerna är bra på att ta hand om problemfallen, ofta i tysthet. De är kyrkans förlängda arm in i utsatthet, missbruk och dolt lidande. Både församlingen och samhället är tacksamma för deras insats. De har samma förtroende som Frälsningsarmén alltid haft med sina puttrande grytor i vinterkölden.

Men vad händer om ”grytorna” och gitarrerna kompletteras med megafoner som ropar ut vad diakonerna hört och sett bland samhällets marginaliserade (Jesu minsta) – i kyrkoråd, församlingsmöten och ute på torgen? Det är detta den nya boken Politisk och profetisk diakoni handlar om.

Läs mer...

 

En hoppets fyrbåk har tänts på Gotland

I Vårdklockans kyrka med magnifik utsikt över hamnen och havet började dirigenten Eric Ericsson sin lysande musikkarriär när hans pappa var pastor här. Men för åtta år sedan hotades församlingen av nedläggning och ljusen att släckas för gott. Idag lyser det åter i fönstren varje dag och Vårdklockans kyrka har blivit en inspirerande fyrbåk – inte minst för små kämpande församlingar.

 Läs mer..

DJUPARE LIVS VISION 2019:

Ge det vidare – till nästa generation!

Höstkonferensen 2018 blev den mest besökta någonsin i Djupare Liv. På fredag vällde 120 deltagare in i Eugeniakyrkan och efter nätverksträffen på lördag hade 200 deltagit. Vår vision under 2019 är att ge stafettpinnen till nästa generation. Det är på väg att lyckas över förväntan. Det är ett halvt sekel mellan Johannes Widlund och Harry Månsus som möttes i ett samtal om ekologi vid God Jords konferens. I höst samarbetar de igen vid Djupare Livs konferens i Stockholm (13-14/9), då även Anna Ardin (profetisk diakoni), Anders Persson (Omställningsrörelsen) och Sofia Rosshagen (Katolskt Forum) representerar nästa generation.

På bilden från God Jords konferens syns initiativtagaren Johannes Widlund (till vänster). Karin Olofsdotter höll ett ekoteologiskt föredrag för de unga deltagarna, de flesta 20-25 år. Lennart Renöfält (till höger) är eldsjälen bakom Equmeniakyrkans Klimatfasta och medverkar i höstens konferens. Båda tillhör God Jords styrelse. Fotograf: Sandra Peterson

 

Boken om en rörelse – där vägarna möts

Ingen anade att Vägen hem (1986) skulle starta en rörelse som berört tiotusentals kristna och sökare i Norden. Den nya boken Guds verkstad är större (2018) ger ett ”snabbspår” genom Brommadialogens epok och skildrar sedan utförligt viktiga brobyggen efter millennieskiftet. Experimentet att publicera boken gratis på nätet (www.djupareliv.se) har utfallit väl – efter ett halvt år har 8.000 enskilda besökare gjort 16.000 besök (dvs återvänt och läst mer). Nu finns den också som e-bok här på hemsidan, dock utan bilder.

Du kan läsa e-boken här.

 

 

Resursbank – för en andlig motkultur

Finns det en Regissör för våra liv? I sitt livs värsta kris hamnade Harry Månsus som etisk rådgivare på det tolvstegsbaserade behandlingshemmet Noor. Utan dessa erfarenheter hade inte Sinnesrogudstjänsterna, Brommadialogen och Djupare Liv funnits.

Just nu möts existentiella rörelser som kan ge oss och planeten hopp, sinnesro och löfte om ett djupare liv. Denna hemsida är en sambandscentral mellan dem, en lägereld där vi värmer våra händer och delar erfarenheter.

Här är sex ingångar till Resursbanken och hemsidans helhetssyn. Gå in genom den ”port” som intresserar dig mest, men du kommer snart att finna att allt hänger samman. Andlighet är ett liv i relationer – med naturen, människor och Livet/Gud.

 

 

Klicka på de sex “rutorna” så kommer du till de olika avdelningarna. Vill du först få en överblick och ett Intro till alla, se sid 2  här!

          

 

DOKUMENTATION – från åren 2018-2015

Det känns märkligt att köra från ett blommande Montreux uppför den branta bergsvägen till konferenshotellet Caux på tusen meters höjd. Längs denna alpväg har tusentals nordbor färdats de senaste sjuttio åren med en het längtan efter förändring i sina liv och samhällen.

Kanske ger den magnifika utsikten över Europas högsta och ständigt snöklädda Alper en existentiell tyngd åt reflektionerna häruppe? Caux är den samlande eldhärden för Oxfordgrupperna/MRA som bytt namn till Initiatives of Change. Oxfordgruppernas andra strömfåra är den världsvida, miljonhövdade tolvstegsrörelsen.

Nu möts de till en dialogdag – 25 år senare

Lisbeth Gustavsson leder dialogen mellan Olle Carlsson och Harry Månsus under temadagen i Katarina kyrka.

Sinnesrogudstjänsterna spred sig från Bromma till Sverige och Norden. Den ursprungliga impulsen var att Olle Carlsson anställde Harry Månsus som kollega på behandlingshemmet Noor 1990. Årets konferens avslutas med en dialogdag i Katarina kyrka om vad deras tolvstegsinspirerade modeller kan tillföra kyrkan och sökare. Klicka här för att se affischen.

 

Celebrate Recovery – tolv steg + Jesu bergspredikan

Även i år har Torbjörn och Ann-Cathine Freij deltagit i CR:s världskonferens i Saddleback Church i det soliga Kalifornien. De skildrar recoveryarbetet i Eugeniakyrkan (21/10).

Djupare Liv inbjöd 2011 ett CR-team till Sverige. Senare utsågs journalisten Torbjörn Freij till ”språkrör” och ansvarig för Sverige-arbetet. På förvånansvärt kort tid har makarna Freij lyckats översätta och publicera flera viktiga arbetshäften och grundboken till svenska. Citat från CR:s hemsida:

Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden (“hurts, hang-ups & habits”). Det kombinerar 12-stegsprogrammet med Bibeln – inte minst Saligprisningarna i Jesu bergspredikan. 2,5 miljoner människor har redan gått igenom programmet Nu har ledarhandledningen kommit på svenska (www.celebraterecovery.se).

 

En höjdpunkt i Eugeniakyrkan (2015)

Andreas Carlgren, pater Rainer Carls och Mia Andersson längs Ignatiusleden i norra Spanien. De talade i Eugeniakyrkan och har skrivit var sitt kapitel som hade release.

Temadagen i Eugenia (21/8) blev en gripande händelse. Stora salen blev välfylld av nunnor, jesuiter, präster, pastorer, diakoner, lekmän och tolvstegare i en salig blandning. Men det blev också ett historiskt ”släktmöte”, då AA-veteraner åter satt sida vid sida med eldsjälar från Initiative of Change (tidigare Oxfordgruppen/MRA).  AA har ju sitt ursprung i Oxfordgruppen men lämnade rörelsen för snart 80 år sedan. Till råga på allt var det release för vår nya bok Vägar till befrielse (Artos förlag). Av anonymitetsskäl visar vi inga publikbilder.

 

Bokrelease – Vägar till befrielse (21/8) 

Det är Golfströmmen som gör att Norden sjuder av liv vid midsommar medan Grönland på samma breddgrad vilar i kylans och isens grepp. Även genom våra liv flyter varma livgivande och kylslagna strömmar som hämmar vår utveckling. Den nya boken skildrar andliga strömningar (Oxfordgrupper, tolv steg och ignatiansk andlighet) som fått människor i djupa kriser att hitta sig själva och slå ut i en oväntad blomning.

Pionjärerna för dessa andliga vägar kunde spegla sin vandring genom snålblåst, dimma och töcken så att miljoner kunnat följa deras ”rösade leder” mot en ny frihet och ett nytt liv. Bokens författare (pater Rainer Carls, Harry Månsus, Ninna Edgardh, Andreas Carlgren, Torbjörn Freij, m fl) skildrar dessa rörelser och den sällsamma befruktningen dem emellan i en djup tilltro att de fortfarande besitter lyskraften och befrielsen för utsatta människor i vår tid.

 

Gud har inte övergett förorterna – berättelser om hopp

Rob Corcoran

Klicka på bilden för att se den i större format.

Där slavskeppen från Atlanten lade till och sålde sin last i Richmond, Virginia, har utvecklats ett försoningsarbete mellan olika raser, fattiga och rika. Nu sprids det till andra utsatta städer i USA och resten av världen. Därför är det fantastiskt att pionjären, Rob Corcoran, är en av talarna i Järva på lördag (22/10). Tillsammans med kyrkor och samhällets aktörer har han under 30 år skapat nätverket HIP (Hope in the Cities).

 

När Gospelfestivalen gjorde Martin Luther Kings dröm till ledtema startade samarbetet med Djupare Liv. Fotograf: Sven Jansson

Så minns jag Martin Luther King, Jr

Ragni Lantz

Den första gången jag såg Martin Luther King i verkligheten var 1965. Jag hade just börjat arbeta för ett förlag som ägdes av svarta och vände sig till en svart läsekrets. Förlaget gav ut månadstidningen Ebony – en svart motsvarighet till de vitas Life –, veckomagasinet Jet – de svartas Time eller Newsweek – och flera andra publikationer och böcker. Läs mer!

 

Kings arvtagare idag – Jim Wallis och Desmond Tutu

Jim Wallis

Det var den drastiska försämringen av välfärdssystemen i USA 1996 som gjorde att Martin Luther Kings arvtagare klev in på scenen efter årtionden av den kristna högerns dominans. Samlande profet och ledargestalt var Jim Wallis som i tre årtionden följt samhällsutvecklingen några kvarter från Vita Huset – från Sojourners kommunitet i ett område dit många vita helst inte går efter mörkrets inbrott.

 

Desmond Tutu

Precis som King höll Desmond Tutu samtidigt drömmen om förändring vid liv i vidriga och till synes hopplösa omständigheter i Sydafrika. Hans tro på människors inneboende värdighet och att tillvarons starkaste kraft fortfarande kämpar på livets sida har bidragit till mirakler som världen hisnat inför i vår egen tid. Läs mer.