Start

Pär Holmgren – Dialog och Vision

Pär Holmgren

Vårt första samarbete var ett seminarium på Omställningsgatan 2012 i Stockholm. Läs mer Pär var klimatexpert och jag talade om hur förnekelsen kan blockera en missbrukare, så att han inte tar in verkligheten – i likhet med många fossilberoende. Jag visste inte hur Pär skulle reagera och blev väldigt överraskad, när han använde halva sin tid åt att spinna vidare på temat.

Vårt samarbete ledde till en direkt fortsättning i Jönköping, när alla kyrkor mönstrade sitt folk till en gemensam temadag om klimat, hållbarhet och jordens framtid. Jag blev då berörd av Pärs lyhördhet och öppenhet i våra dialoger och det gav mersmak. Nu följer vi upp samtalet efter att ha läst varandras senaste böcker – först Pär och sedan Harry. Läs mer.

Tack till Bromma, Östermalm och Gospelverkstaden!

I 20 år var Campus Bromma (Betel fhsk, THS) en eldhärd för dialoger, sinnesrogudstjänster och nätverksbyggen. En annan eld tändes i Allhelgona- och Katarina kyrka på Söder – även där kom inspirationen från tolvstegsandligheten.

Djupare Liv startade i Trefaldighetskyrkan på Östermalm som kort därefter såldes. Då fick arbetet ett nytt hem i S:ta Eugeniakyrkan vid Kungsträdgården – med fantastiska konferenslokaler och ett Café. Att konferenserna blev så välbesökta och uppskattade berodde i hög grad på Sofia Rosshagen, eldsjäl och programansvarig på Katolskt Forum. Att de fick substans och andligt djup berodde i hög grad på samarbetet med nestorn för ignatiansk andlighet – pater Rainer Carls. Vi tackar dem för deras minnesbilder hur vårt samarbete började och kom att utvecklas Läs mer

 

En oförglömlig höjdpunkt blev samarbetet med Gospelverkstaden 2013-2014, då vi firade minnet av Martin Luther Kings dröm och Frihetsmarschen till Washington 1963. Solen lyste och inemot tusen körsångare från Sverige och Afrika avlöste varandra på Stora scenen, ett stenkast från S:ta Eugeniakyrkan. Vi marscherade genom Stockholm och höll tal till tusentals människor – vad arvet från King utmanar oss till i vår tid. Här är programmet för 2014 Läs mer. I boken Guds verkstad är större skildras vårt samarbete utförligt Läs mer.

 

VÅR VISION 2021 – när demokratin firar 100 år

I Sången om livet (kap 3) skildras pilgrimsrörelsen som framtidens alternativrörelse.

Demokratin föddes när folkrörelserna kämpade sida vid sida och betalade priset – för frihet, rättvisa och allas rösträtt. Idag är utmaningen minst lika stor och meningsfull, när planetens hälsa och våra barns framtid lagts i våra händer. Orosmolnen skrämmer förvisso, men våra resurser att lösa problemen har aldrig varit större än nu.

Men att släppa taget om paradigmet som fört oss in i återvändsgränden och öppna oss för ett nytt, det är en omskakande erfarenhet. Därför behöver vi – precis som tolvstegsfolket och folkrörelserna – värmen och kraften i en gemenskap. Enligt Martin Luther King var frihetssångerna rörelsens ”själ”, när de marscherade och förändrade historien. Det var likadant när våra folkrörelser marscherade, diskuterade och svetsades samman i sina sånger.

Vi lever i berusningens tid, när allt ska bli effektivare, lönsammare och snabbare. Det är lätt för oss alla att ryckas med. Därför behöver vi en profetisk motkultur, som genomskådar lögnen och åter börjar respektera livets långsamma processer – för jordens och vår egen hälsa. Ett bra sätt att ”avgiftas” är att ge sig ut under de kosmiska valven på en pilgrimsvandring i den vackra nordiska sommaren. Att gripas av förundran och besinning.

Det är sent på jorden – men inte för sent!

När världens politiker svikit satte Greta Thunberg i sitt sommarprogram hoppet till ”folket” och folkliga rörelser – här tillsammans med Preachers For Future på Mynttorget.

Då höstmörkret faller och kvällarna blir långa är det dags för den folkliga rörelse Greta Thunberg hoppas på. Även vi hyser en förhoppning att det ska lysa i många fönster, då Folkets Hus, församlingshem och missionshus förvandlas till visionshus för omställning, demokrati och mänsklig värdighet – precis som när folkrörelserna utmejslade vår demokrati.

Lyckligtvis finns den nödvändiga kompetensen inom flera yrken och rörelser i de flesta samhällen och församlingar i Norden. Därför kallar vi inte längre till konferenser i Stockholm – nu är hög tid att gadda ihop sig lokalt och regionalt. Vi ger våra bidrag till den processen genom några böcker, Reportagen, Resursbanken och serien Dialog och Vision.

Så snart vi bygger broar och nätverk inser vi att Guds verkstad alltid är större och att vi har bundsförvanter, där vi minst anar. Kanske kan vi rent av i detta mest angelägna folkbildningsprojekt återanvända en tidigare devis:              

Brommadialogens vision är att vi slår oss ner en stund – där vägarna möts – och delar våra erfarenheter. När vi delar vad vi lärt under livsresan och var vi hittat källsprången, som ger oss kraft att vandra vidare, då är vi med och bygger en värld av fred, försoning och demokrati – även i ett mångkulturellt samhälle. Det är detta som skett genom folkliga rörelser och andliga uppvaknanden i historiens mörkaste stunder.

Klimatkrisen är en existentiell kris

Björn Wiman, kulturredaktör på DN, skriver: För mig har klimatkrisen blivit en existentiell kris … Man är ömsom livrädd, ömsom förbannad, ömsom bedövad av sorg. Liksom under tidigare omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande (Sent på jorden, sid 12).

Läs boken gratis på www.djupareliv.se

Författaren och miljödebattören Stefan Edman skriver på DN Kultur (27.2.2018): Vår generations största utmaningar kan inte lösas med enbart teknik och politik, de handlar innerst inne om kultur i vid mening – värderingar, människosyn, rättvisa, estetik – och hur vi ser på vårt ansvar som relativt välmående individer och nation i den globala byn.

Sången om livet står i dialog med vår tids existentiella frågor och profetröster, men lyssnar också till rösterna i de tusenåriga texter, som ligger till grund för vår kultur och våra värderingar. I den nya serien Dialog och Vision ger eldsjälar sitt bidrag till ett andligt uppvaknande i vår tid.

Ny serie: Dialog och Vision

Våra Höstkonferenser har upphört, men nu behöver ingen lösa biljetter från Mo i Rana, Helsingfors och Århus för att ta del av dialoger och visioner. I den nya serien Dialog och Vision möter vi pionjärerna och får ta del av deras erfarenheter och visioner idag –först ut var Karin Olofsdotter och Sven-Gösta Holst/Tomas Andersson Wij. Nu är det dags för en pionjär av stora mått – Stefan Edman. Han var en frontfigur när den kristna miljöväckelsen bröt fram i Sverige i början av åttiotalet.

Nu väller den andra miljövågen in över Sverige och världen. Då tar Stefan åter ton i klimatdebatten med en viktig bok, som utmanar en svartsynthet som skapar ångest – inte minst hos många unga. Han vet att jorden har feber och att det är bråttom, men han har en smittande tro på att planeten kan tillfriskna och att Sverige kan bli en förebild.  Läs mer

 

 

Karin Olofsdotter har lett pilgrimsvandringar vid stora årskonferenser, Iona-nätverkets sommarmöten och Brommadialogens välbesökta Midsommardialoger – där kyrkfolk, tolvstegare och sökare vandrar tillsammans. Ingen har varit med i dialogens centrum så länge och kan skildra dess idévärld och källflöden som hon. Efter att ha varit föreståndare i flera församlingar har hon senast arbetat som studentpastor i Lund, men är nu tillbaka i Uppland – där allt en gång började Läs mer

Vi möttes i ett sammanhang där man inte högljutt broderar ut sitt förflutna. I stället talar man lågmält om hur man tappat rodret, gått på grund och nu anropar om hjälp. 

Sakta börjar det sippra fram att Sven-Gösta Holst arbetat med film och tv. Han har bland annat jobbat med några av de kända Astrid Lindgren-filmerna, haft ett nära samarbete med Colin Nutley och varit med om att starta TV3. När han sedan blir ett radarpar med Tomas Andersson Wij, skribent och sångare, lyfter Brommadialogen på kort tid till sin mest imponerande flyghöjd någonsin. De ger ut klassikern Boken om recovery (1999). Sven-Gösta är redaktör för antologin En rimligare värld och ledare för konferensen med samma namn (2002). Författare och talare är Ylva Eggehorn, Stefan Edman, Anita Goldman, Martin Lönnebo, KG Hammar, Stefan Einhorn, Susanna Ehdin, Tommy Hellsten, med flera. Konferensen i Immanuelskyrkan samlade 450 deltagare och gnistorna sprids över Norden. Lea bidrar genom att sälja ”våra” böcker för 120.000 vid bokbordet.

Tomas Andersson Wij

När Sven-Gösta och Tomas samma år ger ut kulturtidskriften Von Oben hamnar Brommadialogen på de stora tidningarnas kultursidor. Våra kontakter utökas formligen över en natt med 4000 prenumeranter. Tidskriften är gratis och anstormningen belastar budgeten. När börsnedgången drabbar Baptistsamfundet, som gett generösa bidrag, går Von Oben tyvärr ur tiden.

Idag är Sven-Gösta pastor i Equmeniakyrkan och känd från Helgsmål i Sveriges Radio. Tomas Andersson Wij kan vi följa genom musiken och i media, alltid med samma skarpa tidsanalys och kreativa språk. Man kan bara undra vilket fantastiskt brobygge det skulle bli om de möttes igen, som i vår soffa i Barkarby – när våra hjärtan brann? Läs mer

Dialog, reportage och visioner

Våren 2019 öppnade portalen om vad som händer i Sverige och Norden. Det har fått en dramatisk effekt på hemsidan – ca 500 nya besökare varje månad! Här är inslagen:

* Karin Olofsdotter – pastor, pilgrimsledare och ekoteolog. Läs mer…
* Sven-Gösta Holst – visionär och strateg i Brommadialogen
. Läs mer…
* Hans-Erik Lindström och pilgrimsrörelsen. Läs mer…
* Ingvar Ruud: Min samiska resa – från skam till stolthet. Läs mer…
 Gerard Willemsen: Samerna kan berika oss. Läs mer…
* Brobygge i klimatkrisens tid. Läs mer…
* God Jord – fröet till en ny Jesusrörelse? Läs mer…
Roder – om vi vill hålla kursen i livet. Läs mer…
* Frälsningsarmén anfaller på två fronter. Läs mer...
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…
* Andrum Brynäs firar 20 år. Läs mer…
* Sinnesrogudstjänstens “Mekka” i Gävle. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Vårdklockan – hoppets fyrbåk i Visby. Läs mer…
 

Resursbank – för en existentiell rörelse

Här är sex ingångar till Resursbanken och hemsidans helhetssyn. Gå in genom den ”port” som intresserar dig mest, men du kommer snart att finna att allt hänger samman. Andlighet är ett liv i relationer – med naturen, människor och Livet/Gud.

Klicka på de sex “rutorna” så kommer du till resursbankens “valv”. 

          

DOKUMENTATION 2015-2020

Höstkonferensen 2019 – då arvet gavs vidare

Åter fylldes Stora Salen i Eugeniakyrkan till bristningsgränsen, när påvens kardinal Arborelius och biskop (emeritus) Laila R. Dahl från Norge höll föredrag. Efteråt talade ”veteranerna” pater Rainer Carls och Harry Månsus och på eftermiddagen nästa generation – bland andra Anna Ardin (profetisk diakoni) och Johannes Widlund (God Jord).

Konferensen fortsatte på lördag i Sundbyberg, då Frälsningsarmén och Celebrate Recovery stod för programmet. Då gav Harry ”arvet” vidare efter 30 år på tolvstegsarenan. Han mötte de Tolv Stegen på Noor (1990), inbjöd till de första Sinnesrogudstjänsterna i Bromma (1992) och höll föredrag om Stegens ursprung och kraft i otaliga kyrkor, bland tolvstegsfolket och vid professionella konferenser runtom i Norden. Även hans OH-bilder ”från stenåldern” gavs vidare. Bild 2-5 har använts i AA, 10-12 vid behandlingskonferenser och 13-14 i kyrkor. Läs mer

 

 

Behandlingshemmet Noor i Knivsta

Sinnesrogudstjänsterna spred sig från Bromma till Sverige och Norden. Den ursprungliga impulsen var att Olle Carlsson anställde Harry Månsus som kollega på behandlingshemmet Noor 1990. Årets konferens avslutas med en dialogdag i Katarina kyrka om vad deras tolvstegsinspirerade modeller kan tillföra kyrkan och sökare. Klicka här för att se affischen.

 

En höjdpunkt i Eugeniakyrkan (2015)

Andreas Carlgren, pater Rainer Carls och Mia Andersson längs Ignatiusleden i norra Spanien. De talade i Eugeniakyrkan och har skrivit var sitt kapitel i botten som hade release.

Stora salen blev välfylld av nunnor, jesuiter, präster, pastorer, diakoner, lekmän och tolvstegare i en salig blandning. Men det blev också ett historiskt ”släktmöte”, då AA-veteraner åter satt sida vid sida med eldsjälar från Initiative of Change (tidigare Oxfordgruppen/MRA).  AA har ju sitt ursprung i Oxfordgruppen men lämnade rörelsen för snart 80 år sedan. Release för vår bok Vägar till befrielse.

Boken skildrar andliga strömningar (Oxfordgrupper, tolv steg och ignatiansk andlighet) som fått människor i djupa kriser att hitta sig själva och slå ut i en oväntad blomning. Pionjärerna för dessa andliga vägar kunde spegla sin vandring genom snålblåst, dimma och töcken så att miljoner kunnat följa deras ”rösade leder” mot en ny frihet och ett nytt liv.

Bokens författare (pater Rainer Carls, Harry Månsus, Ninna Edgardh, Andreas Carlgren, Torbjörn Freij, m fl) skildrar dessa rörelser och den sällsamma befruktningen dem emellan i en djup tilltro att de fortfarande besitter lyskraften och befrielsen för utsatta människor i vår tid.

 

 

Celebrate Recovery – tolv steg + Jesu bergspredikan

Även i år har Torbjörn och Ann-Cathine Freij deltagit i CR:s världskonferens i Saddleback Church i det soliga Kalifornien. De skildrar recoveryarbetet i Eugeniakyrkan (21/10).

Djupare Liv inbjöd 2011 ett CR-team till Sverige. Senare utsågs journalisten Torbjörn Freij till ”språkrör” och ansvarig för Sverige-arbetet. På förvånansvärt kort tid har makarna Freij lyckats översätta och publicera flera viktiga arbetshäften och grundboken till svenska. Citat från CR:s hemsida:

Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroenden (“hurts, hang-ups & habits”). Det kombinerar 12-stegsprogrammet med Bibeln – inte minst Saligprisningarna i Jesu bergspredikan. 2,5 miljoner människor har redan gått igenom programmet Nu har ledarhandledningen kommit på svenska (www.celebraterecovery.se).