Start

Längre ner på sidan finns:

* Om fossilberoende och förnekelse
* Om pilgrimsledare (Lindström, Borgenback, osv)
* 20 dialoger, reportage och visioner
* Resursbanken – om 12 steg, sinnesro, recovery

Vibeke Olsson får Moa-priset 2021

Vibeke i fredsgruppens övre rad längst till vänster.

Vi mötte Vibeke när hon studerade till pastor i Bromma och var med i seminariets freds- och miljögrupp, som inspirerade många unga på den tiden. Som pastor och välkänd romanförfattare har hon bevarat sitt glödande patos för rättvisa och demokrati. Hon har tilldelats många priser – nu senast Moa Martinsson-priset. Läs hennes text om folkrörelsernas betydelse för demokratin som hon skrev för Djupare Liv inför demokratins 100 års-firande! Läs mer.

 

PILGRIMSFOLKET

När Nordiskt pilgrimsteologiskt seminarium firar 25 år medverkar en hel kavalkad andliga stigfinnare och ekumeniska brobyggare. Pionjären Hans-Erik Lindström, den nya ledaren Rickard Borgenback och bibelteologen Harry Månsus möts i en dialog den första dagen. Se hela programmet:

https://www.pilgrimscentrum.se/program/pilgrimsteologiska-seminariet/

OBS! På grund av pandemin flyttas jubileet till 2023 (24-28 april) – med samma program och medverkande.

Två folk ute på slätten

När Hans-Erik Lindström håller föredrag om pilgrimsrörelsen händer något. Plötsligt växer bilden fram av två folk som vandrar sida vid sida på den öppna slätten under de kosmiska valven. Hos både Sinnesrofolket och Pilgrimsfolket delar sökare, oroade, tolvstegare och kyrkligt aktiva sina liv och erfarenheter vid lägerelden. Det är med den visionen för ögonen Sången om livet – pilgrimsfolket och jordens framtid skrevs.

Vi lever mitt i ett fossildrivet samhälle på högvarv som förnekar konsekvenserna av vårt missbruk – precis som alkoholister gör. Därför behöver vi alla ”avgiftas” och komma ner i varv. Det sker hos Pilgrimsfolket. Ingen alkoholist hade blivit nykter på Noor om inte behandlingsteamet kommit igenom förnekelsens pansar och kunnat ta itu med rädslan, sorgen, skulden och skammen som fjättrade honom eller henne vid missbruket. Hos Sinnesrofolket säger man som det är. Där släpper förnekelsen sitt grepp, hoppets stjärnor tänds och tillfrisknandet kan börja – en dag i taget. 

Pilgrimsliv i Norden
– vandringar, existensgrupper, temakvällar

Det är sent på jorden, men inte för sent. Det är bråttom, men inte kört. Det har aldrig varit så meningsfullt att kavla upp ärmarna som nu – när framtida generationers livsöde lagts i våra händer. Det är i historiens mörkaste stunder, när människor fått nog, som reformationer, andliga uppvaknanden och folkrörelser fötts och förändrat historiens gång.

Därför samlas alltfler i en växande profetisk pilgrimsrörelse för ett rimligare liv och en friskare jord. De fördjupar sina andliga rötter och deltar i en folklig mobilisering – genom lokala pilgrimsvandringar, temakvällar och existentiella studiegrupper. 

Den nya Grundkursen 

Boken finns på www.djupareliv.se

Sången om livet och Pilgrimsguide för livsresan är grundböcker. Den första boken är berättande (narrativ teologi), den senare ger teologi för livet i ett nötskal.

Man kan tända ett ljus och läsa kursen i sin ensamhet. Ännu mer berikande är att delta i en samtalsgrupp kring existentiella frågor på hemorten. En kyrka eller annan arrangör kan erbjuda temakvällar med föredrag och efterföljande öppet samtal. Eller varför inte både föredrag och samtalsgrupp samma kväll – som på Kungsholmen:

Dessa Grundkurs-kvällar med femtio fasta deltagare är något av det bästa jag fick vara med om i Brommadialogen. Vi var jämt fördelade från kyrkan, tolvstegsrörelsen och alternativ andlighet. Vi började med fika och gemenskap kl 18.30, mitt föredrag kl 19.00, tre fasta grupper 19.30-20.30 + en öppen grupp där även tillfälliga besökare kunde delta. Kvällarna avslutades med en gemensam Sinnesroandakt i kyrkan (ca 15 min).

Gå vidare till Grundkursens innehåll, intro och texter Läs mer. 

Fossilberoende, förnekelse och ”avgiftning”

Vi lever i berusningens tid, när allt ska bli effektivare, lönsammare och snabbare. Men det är en illusion att människor kan må bra i ett överhettat fossildrivet samhälle och på en jord som mår allt sämre. Därför behövs en profetisk motkultur och en ny folkrörelse som genomskådar lögnen och åter börjar respektera livets långsamma processer. Ett bra sätt att ”avgiftas” är att ge sig ut på en pilgrimsvandring i den vackra nordiska naturen, att åter gripas av förundran och tacksamhet för ett liv som är större.

Utan en profetisk tidsanalys och helhetssyn kan diakoni, själavård, retreater och pilgrimsvandringar kidnappas och bli smörjmedel så att maskineriet inte gnisslar så illa – genom att ta hand om offren utan att säga något om den utveckling, som slår ut allt fler och som tagit ett struptag på hela skapelsen. Därför behövs en total mobilisering av ett folk med samma mod och beslutsamhet som när våra folkrörelser föddes och ställde om Sverige och gav oss vår dyrköpta demokrati för hundra år sedan.

Släktträff vid lägerelden 

Sången om livet skildrar pilgrimsfolket genom tiderna som ett löfte för vår egen tid. Pilgrimsguide för livsresan ger verktygen för att vi tillsammans kan återerövra helhetssynen, skärpa tidsanalysen och hitta källsprången, som utlöst andliga uppvaknanden och befrielserörelser i historien. Alla uppmuntras dessutom att berikas av Pilgrimsguidens närmaste släktingar:

Klicka på bilden för att se den i större format.

Sången om livet skildrar pilgrimsfolket genom tiderna som ett löfte för vår egen utsatta tid – en alternativrörelse för ett rimligare liv och en friskare jord. Boken aktualiserar den stora berättelsen som format vår kultur och våra värderingar, men som håller på att raderas ut, nu när dess helhetssyn, profetiska andlighet och trotsiga hopp behövs som aldrig förr.  

Pilgrimsguide för livsresan ger oss verktygen att tillsammans återerövra helhetssynen, skärpa tidsanalysen och hitta källsprången, som utlöst andliga uppvaknanden och radikala befrielserörelser i historien. Efter fyrtio år i dialogens tjänst talar författaren in i olika existentiella språkvärldar. Här är hans närmaste släktingar Läs mer

 

Dialog och Vision – Björn Wiedel:

Jag höll på att avsluta mitt manus när en recension dyker upp i tidningen Sändaren som får pulsen att gå upp i varv. Det tycks finnas en djup släktskap mellan mitt färdiga manus och några grundackord i Björn Wiedels nya bok. Det beror på att Björn tidigt befruktats av Matthew Fox´s ”skapelse-andlighet” (Creation Spirituality), inkarnerat den i vår nordiska kontext och integrerat den i sin pedagogik och teologi.

Jag kastar mig över boken och inser att den är väldigt gedigen och mångsidig. Det känns verkligen som ett testamente. Vi är i samma ålder och även min bok, som tagit två år att skriva, är mitt bibelteologiska testamente. Här finns inget utrymme att spegla hela boken. Därför har jag bett Björn sammanfatta några grundteser. Först kommer Björns egen text Dialog och Vision och berättelsen om hans mångsidiga pedagogiska livsgärning under fyrtio år. Sedan följer min text som ger bakgrunden och smakprov från Björns bok Läs mer

Vem kan rädda världen från fossilberoendet?

Idag står alla ideologier, terapier och religioner inför sitt eldprov: Vem har helhetssynen, kraften och hoppet som kan leda till besinning och verklig förändring? Sången om livet lyfter fram det andliga arv, som befriat världen från slaveriet och miljoner från missbruk. Parallellerna mellan drogberoende och fossilberoende sägs vara ett unikt bidrag – ja, några menar att hela boken borde handla om det! Några röster:

Stefan Edman tillsammans med barnbarnen i hallonsnåren.

* Ditt patos värmer när jag fördjupar mig i Sången om livet och upptäcker ditt mångåriga arbete i missbruksbehandling. Det gör att du ser den existentiella dimensionen i klimatarbetet tydligare än många av oss andra. Alltså: Bristen på livsmening och andlighet som många försöker döva med en ytlig, nästan berusande konsumism – vilket i sin tur utarmar planeten.

En träffsäker och oumbärlig analys, Harry, baserad på de insikter du skaffat dig under alla år av samtal med människor i utsatthet. Jag menar att detta är ditt unika bidrag till klimat- och meningsdebatten på 2020-talet. Det är en stor utmaning eftersom denna dimension saknas nästan helt i den politiska debatten. Läs mer 

Pär Holmgren tillsammans med Alice Bah Kuhnke i Bryssel – Europas smältdegel.

* Klimatfrågan har under de senaste åren av allt fler upplevts som en existentiell fråga. Därför blir jag inspirerad av att läsa Harry Månsus text om vårt fossilberoende, och vad vi i klimatfrågan kan lära oss från ”tolvstegsfolket”. Det finns många likheter när det gäller beroende, missbruk, förnekelse – och inte minst att missbruket påverkar vänner och familjemedlemmar, både nu och i framtiden.

Det finns även likheter när det gäller vägen ut från beroendet. Vi behöver gemensamt ett uppvaknande, en djupare insikt om den ekologiska kris vi befinner oss i och en stor förändring när det gäller värderingar. Det räcker inte med att vi försöker göra rätt saker, så ofta som möjligt. Det viktiga är att vi helt slutar med att göra fel saker. Läs mer

Från de djupa skogarna till Pilgrimscentrum i Vadstena

Rickard Borgenback

När jag läser Rickard Borgenbacks gripande livsberättelse slår det mig hur många författare och andliga ledare som laddats vid de norrländska älvarna, sjöarna och milsvida skogarna. Jag tänker speciellt på den pilgrimssjäl, som fick sin djupa ton vid Storkågeträsk, biskop Martin Lönnebo, som nådde djupt in i det svenska folket och lämnade avtryck på både sökare och kyrkan.

Rickard och Helena Borgenback – precis som Martin Lönnebo – präglades av den lågkyrkliga väckelsetradition, där hjärta talade till hjärta. Det är inte de som sluter sig samman i inre fromhet och renodlar arvet, som bevarar dynamiken bäst. I stället är det de pilgrimer och brobyggare, som vågar bryta upp och möta en ny tids vilda längtan och inre nöd.

Birgitta från Finsta i Roslagen följde sin heta längtan och vågade bryta upp. Utan moderna kommunikationer tog hon sig längs pilgrimslederna till Trondheim, Santiago de Compostela, Assisi, Rom och Jerusalem. Idag strålar pilgrimer från olika färdvägar samman vid hennes klosterkyrka i Vadstena. Vid porten välkomnas de av Rickard Borgenback och ett team, som har egna rika erfarenheter från många pilgrimsstråk. Här är deras berättelse. Läs mer

Andlighet och profetisk diakoni

Hans-Erik Lindström, pilgrimsideolog

Det känns betryggande att den pilgrimsideolog, som var med och sjösatte skutan, och den nya ledare som nu står vid rodret navigerar efter ett sjökort, där andlig fördjupning och profetisk diakoni går hand i hand. Att bådas livskamrater är diakoner borgar för att de inte ens vid köksbordet kan glömma de utsatta.

Vi tackar Hans-Erik Lindström och Rickard Borgenback för att vi får dela deras erfarenheter och visioner! Läs mer.

Biskop Martin Lönnebo skapade den populära Frälsarkransen. Foto: Emanuel Eriksson, Vadstena. Boken om Frälsarkransen och hållbarhet har nyligen kommit ut.

Vandra hållbart med Frälsarkransen

Jag minns hur våra hjärtan brann för fred och framtid när vi möttes och slipade texter i Pärs och Katarinas lilla lägenhet mitt emot Filadelfiakyrkan. Då var de studenter och jag deras lärare på Betelseminariet i Bromma. Ingen anade att båda skulle bli präster i Svenska kyrkan och Pär välkänd pilgrimsledare och ideolog.

För Pär är djurens rättigheter en viktig fråga. Här tillsammans med Sammie – en gatuhund från Rumänien

Nu har Pär och Magnus Myrberg kommit med en angelägen bok som de arbetat med i tre år. De har låtit texterna växa fram under ett flertal pilgrimsvandringar. Det är skapelseteologi i det lilla bokformatet som man lätt kan ta med på vandringar – ensam eller i grupp. Där finns böner, bibeltexter, psalmer, ordning för andakt och mässa/nattvardsgudstjänst.

Några känner Pär Friberg genom debattartiklar i bland annat Kyrkans Tidning, Aftonbladet och Göteborgsposten om klimat, hälsa och djuretik – frågor som han brinner för idag. Under sin tid i Sofia kyrka tog han initiativet till de uppmärksammade gudstjänsterna för husdjur i Vita Bergen. Varje morgon tar han en längre pilgrimsrunda med Sammie – en gatuhund från Rumänien.

Idag är Pär kyrkoherde i Daga församling, Gnesta kommun, i Sörmland. Även här har församlingen startat upp ett pilgrimsarbete och några kommer att delta i Pilgrim´s Walk for Future till klimatmötet i Glasgow. Först följer Pärs text, sedan Harrys recension och sist ett personligt brev av biskop Martin Lönnebo om Frälsarkransen. Läs mer.

Demokrati byggs underifrån

Foto: Caroline Andersson

Jag mötte Vibeke Olsson när hon studerade till pastor på Betelseminariet. Jag var ny i Sverige och visste inte ens att hon redan då var känd för sina ungdomsböcker om nazismen och kriget.

En gång blev jag rejält överraskad över hennes stringenta frågor om romarriket. Förklaringen kom med den uppmärksammade romanserien om romarriket på Bonniers förlag.

Vi möttes också under hennes tid som pastor i Elimkyrkan på Östermalm. Hon inbjöd mig till programkvällar, bland annat en dialog med Stanley Sjöberg om förhållandet mellan den karismatiska och sociala väckelsen.

Vi möttes också i den aktiva freds- och miljögruppen på seminariet, som tidningarna skrev om. Vårt Manifest spreds som bilaga i tidskriften Nytt Liv till tusentals ungdomar. Vibeke och Harry längst till vänster.

Sedan kom hennes sju romaner om Bricken och framväxten av våra folkrörelser och demokratin. Det finns en inlevelse och ett patos i dessa böcker, som berör många läsare idag – mitt i en tid av tystnad kring det förpliktande arvet.

Vi är många som år efter år berörts av Vibekes krönikor i tidningen Sändaren. För mig har de varit en skarp tidsanalys och en livsfläkt, som hållit glöden vid liv i en kylslagen tid. Därför är det med stor tacksamhet vi nu publicerar hennes nyskrivna text om demokratins glödande arv. Se också intervjun som så fint speglar ett författarskap och demokratins födelse för 100 år sedan. Läs mer

Dialog, reportage och visioner

Pär Holmgren.
Läs mer.

Karin Olofsdotter.
Läs mer.

Stefan Edman.
Läs mer.

Hans-Erik Lindström.
Läs mer.

Rickard Borgenback. Läs mer.

Sven Gösta Holst.
Läs mer.

Lena Bergström. Läs mer

Björn Wiedel.  Läs mer

Vibeke Olsson. Läs mer.

Pär   Friberg.
Läs mer

Lyckligtvis finns den nödvändiga kompetensen inom flera yrken och rörelser i de flesta samhällen och församlingar i Norden. Vi ger våra bidrag till den processen genom några böcker, Reportagen, Resursbanken och serien Dialog och Vision:

* Lena Bergström: En dröm om förvandlade liv och en förvandlad värld. Läs mer…
* Björn Wiedel: Dialog och Vision. Läs mer…
* Vibeke Olsson: Demokratin byggdes underifrån. Läs mer…
* Rickard Borgenback: Min livsresa till Pilgrimscentrum. Läs mer… 
* Pär Holmgren: Dialog och Vision i Europas smältdegel. Läs mer…
* Stefan Edman: Dialog med Harry Månsus. Läs mer…
* Karin Olofsdotter – pastor, pilgrimsledare och ekoteolog. Läs mer…
* Sven-Gösta Holst – visionär och strateg i Brommadialogen
. Läs mer…
* Hans-Erik Lindström och pilgrimsrörelsen. Läs mer…
* Brobygge i klimatkrisens tid. Läs mer…
* God Jord – fröet till en ny Jesusrörelse? Läs mer…
Roder – om vi vill hålla kursen i livet. Läs mer…
* Ingvar Ruud: Min samiska resa – från skam till stolthet. Läs mer…
Gerard Willemsen: Samerna kan berika oss. Läs mer…
* Frälsningsarmén anfaller på två fronter. Läs mer...
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…
* Andrum Brynäs firar 20 år. Läs mer…
* Sinnesrogudstjänstens “Mekka” i Gävle. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Vårdklockan – hoppets fyrbåk i Visby. Läs mer…

 

SINNESROFOLKET

Finns det en Regissör för våra liv?

Hur skulle våra liv och vår verksamhet ha sett ut, om inte Olle Jonasson fört samman Harry och Olle Carlsson på Café Rival en vårdag 1990 på Söder? Ingen anade då att det ur deras möte och samarbete på behandlingshemmet Noor skulle välla upp två andliga strömmar som enligt forskare och biskopar vitaliserat många kyrkor – och inte minst gudstjänstlivet.

År 1992 tog Harry initiativet till sinnesrogudstjänsterna som på femton år spred sig till 150 kyrkor i landet – från Arvidsjaur till Ystad. Kort därefter inbjöd Olle Carlsson till de välbesökta och älskade mässorna i Allhelgonakyrkan, Katarina kyrka och numera också Kontempel. I båda rörelserna fyller sökare och icke-kyrkligt aktiva bänkarna. Det är den personliga, erfarenhetsbaserade andligheten – sänd på brustenhetens våglängd – som attraherar.

Pilotgruppen tolvstegs-pilgrimerna

Pilotgruppen började sitt arbete med en veckas pilgrimsvandring i Årefjällen (augusti 2020). Tolvstegs-pilgrimerna söker beröringspunkter mellan pilgrimens sju nyckelord och de tolv stegens andlighet. Du kan komma i kontakt med gruppen genom att skriva: Till tolvstegspilgrimerna (info@djupareliv.se)

Resursbanken – unik i Norden

       

Djupare Livs Resursbank är ensam i sitt slag i Norden, men ligger långt efter sin förebild: www.hindsfoot.org Om du klickar på den ruta som intresserar dig mest öppnas Resursbankens valv! Boken Guds verkstad är större skildrar nätverk och andliga källflöden för en ny generation brobyggare mellan kyrka, sinnesro, recovery och planetens helande (gratis på nätet: www.djupareliv.se) Harrys text finns också i Vägar till befrielse (red Andreas Carlgren och Torbjörn Freij).

Idag förvaltar Brobygge dialogens idéarv under Lena Bergströms ledning (www.brobygge.se). Hon presenterar sin vision i serien Dialog och Vision i Brobygge i klimatkrisens tid.

 

Ett stort tack till pater Carls, Sofia Rosshagen och Katolskt Forum!

Djupare Liv startade i Trefaldighetskyrkan på Östermalm, som kort därefter såldes. Då fick arbetet ett nytt hem i S:ta Eugeniakyrkan vid Kungsträdgården – med fantastiska konferenslokaler och ett Café. Att konferenserna blev så välbesökta och uppskattade berodde i hög grad på Sofia Rosshagen, eldsjäl och programansvarig på Katolskt Forum. Att de fick substans och andligt djup berodde i hög grad på samarbetet med nestorn för ignatiansk andlighet – pater Rainer Carls. Vi tackar dem för deras insatser och minnesbilder hur vårt samarbete började och kom att utvecklas Läs mer

Ett urval recensioner och intervjuer:

Med jämna mellanrum publicerar vi texter som speglar Sången om livet. Först ut var Birger Thureson, journalist och författare till ett tjugotal böcker. Han har varit chefredaktör för Evangelii Härold och Norra Västerbotten, ledarskribent på Västerbottenskuriren och medarbetare i olika funktioner på tidningen Dagen. Klicka på hans recension i marginalen!

 

När Harrys resor till hembygden ebbat ut håller tidningarna kontakten vid liv. Vasabladet var först ut  att recensera hans nya bok. Kyrkpressen når utan jämförelse flest hushåll i Svenk-Finland. Där finns den stringenta intervjun som lyfter fram en av bokens viktigaste teser. Klicka här för att läsa. Henry Byskata har studerat teologi i Finland och Tyskland, undervisat vid Helsingfors universitet och varit kyrkoherde i hembygdens katedral – Trefaldighetskyrkan i Vasa. Läs hans recension av Sången om livet här.

 

Eva Gustafsson är journalist och mångårig trotjänare på tidningen Hemmets Vän. I sin stora intervju lyfter hon fram viktiga aspekter, som kompletterar övriga recensioner och intervjuer, bland annat kopplingen till Frank Mangs. Frank utövade ett starkt inflytande på mig redan under tonåren och vi samarbetade under tio år, bland annat kring nyutgåvan av hans Sången om livet. Läs hennes texter överst i marginalen till höger!

 

Efter en tid som präst blev Sixten Ekstrand verksamhetsledare för Kyrkans Ungdom, en väckelserörelse i Svenskfinland. Efter tio år på den posten valdes han till lektor och professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi (1999-2007). Hans avhandling handlade om Moralisk Upprustning, som är ursprunget till Anonyma Alkoholister. Efter Akademin följde centrala uppgifter i kyrkan, först som stiftsdekan i Borgå stift och nu som direktor vid Kyrkostyrelsen i Helsingfors. Hans recension finns i marginalen. Han betraktar den lågkyrkliga väckelsen inom Kyrkans Ungdom och folkkyrkan som sina andliga hem. Läs mer.

 

Hans Växby är smålänningen och metodistprästen, som hittade sin livskamrat i Finland. Det ledde till att han var församlingspastor i Finland (17 år). Därefter valdes han till biskop i Metodistkyrkan, först för Norden och Baltikum (12 år) och sedan i Eurasien (8 år) . Hans hustru Kaija-Riikka (kallad Kaikka) är en välkänd radio- och konferensröst i Finland. Även båda sönerna är välkända musiker. Läs mer.

 

Efter studier på Betelseminariet i Bromma och vid ett teologiskt seminarium i Schweiz har Leif Olin varit pastor, lärare och en av pionjärerna för tolvstegsbaserad missbruksvård i Svenskfinland. Han är känd för sitt handfasta engagemang för flyktingar. Leif laddar energi ute i naturen, är fågelskådare och leder med sin hustru Catarina pilgrimsvandringar i Israel. Flera av bilderna på våra hemsidor är tagna av Leif. Hans recension publicerades först i Vasabladet och nu i Sändaren (klicka på bild i marginalen).