Start

Klicka på den gula ruta eller bok i marginalen som intresserar!

Foto: Lena Furusjö

Året när väckelsens folk vaknar?

Är väckelsens arvingar framför Riksdagshuset tecken på ett radikalt andligt uppvaknande? Är spridningen av Grön kyrka och God Jord över landet andra vårtecken? Precis som en gång profeten Jesaja står Lena Bergström och Lennart Renöfält framför maktens högborg med ett angeläget budskap – Klimatboken till 349 ledamöter. Här är Lennarts recension och här Lenas pilgrimsmanifest.

 Valnatten utlöste en andlig kedjereaktion

KG Hammar

Jag mötte KG Hammar för en analys av den olycksbådande valutgången. Som ett resultat skrev han en text som satte igång en kedjereaktion. Läs mer

* Först kom Stefan Edmans och Bo Forsbergs Upprop för klimatet till regeringen. Den har fått 4000 underskrifter, bland andra ett trettiotal välkända kyrkliga profiler.

Petra Carlsson

* Sedan kom uppropet för en livets fest- och proteströrelse – Den åttonde dagen. Texten är skriven av KG Hammar, Lena Bergström, Petra Carlsson och Sven Hillert. På kort tid har flera hundra avgett sitt löfte och anslutit sig till rörelsen.

Stefan Edman

* Equmeniakyrkan möts till årskonferens på Västkusten där historiens vingslag är mäktiga (8-10 september). Då strålar båda dessa initiativ samman till en stor utmaning: Jordens och själens överlevnad (Stefan Edman, Lena Bergström), Omställning för världens och livets skull (Petra Carlsson, Simon Hallonsten) och Verktygslåda i klimatnödläge (Henric Götefelt, Grön kyrka). 

Välkomna till en helg med samtal, bön och föreläsningar där vi delar sorg, självrannsakan och gemenskapens kraft. Läs mer.

Vill du lära känna Rättviksseminariet (ekoteologer och naturvetare) som inbjuder. Läs mer.

Ett arv som befriar och förpliktar

Ny version 2023

Equmeniakyrkan är arvtagare till de metodister, med prästen George Scott och industrimannen Samuel Owens i spetsen, som tände den svenska folkväckelsens första eldhärd i Kungsträdgården. Likaså till de tidiga baptister på Västkusten som betalade ett högt pris när de bröt upp från enhetssamhället. Den lilla församlingen var ett första brofäste för den svenska demokratin där kvinnor och män hade lika rösträtt – sjuttio år före Sverige i övrigt. Det skildras i Arvet som glöder (Kap 1).  Läs mer

Vibeke Olsson

I sina prisbelönta böcker skildrar Vibeke Olsson folkrörelsernas framväxt i en tid när Sverige förändrades i grunden och aldrig mer skulle bli sig likt. Då demokratin firade hundra år skrev hon en text för vår hemsida som utmanar och väcker eftertanke. Den öppnar med orden: 

– Demokratin i Sverige fyller hundra år i år. Nästan ingen talar om att frikyrkan ör demokratins vagga i Sverige – inte heller frikyrkan själv. Den första frikyrkoförsamlingen bildades 1848 i Vallersvik i Halland. Det blev det första sammanhang där drängar och pigor, arbetare och arbeterskor hade rösträtt. Läs mer.

Ett grönare Torp – väckelsens ”Mekka”

Magnus Köpman, Karlstad, är ordförande i den svenska, kristna naturvårdsrörelsen A Rocha, som finns i tjugo länder.

Varje midsommar samlas 15.000 människor till en andlig folkfest i den stora ladan ute på Närkeslätten nära Kumla – en en säregen mix av mission, passion och tradition. Jag var 11 år när jag följde föräldrarna till Torp för att lyssna på Frank Mangs, det magnetiska dragplåstret i mer än 50 år (1925-1990). Det var ungdomsfestivalen Frizon som bröt isen för miljötänkande på Torp, sedan kom God Jord och nu i sommar också A Rocha. Läs mer

Bland annat serveras helt vegetariska rätter i två dagar, övriga dagar som alternativ, kaffet är rättvisemärkt och man arrangerar samåkning till konferensen. De stora gräsmattorna är blomsterängar fram till midsommar. Läs mer

Pilgrimscentrum firar 25 år

Annika Spalde gjorde ett starkt intryck när hon utifrån sin dagbok skildrade vandringen genom Europa till klimatmötet i Glasgow.

Sista helgen i april samlades 160 pilgrimer från Norden för att inspireras av pilgrimens sju ”rösen” för vandringen mot ett rimligare liv och en friskare jord. Jag fick samtala med pionjären Hans-Erik Lindström och Pilgrimscentrums ledare Rickard Borgenback om Vägen hit (genom 25 år) och vägen vidare. Vi tecknade gemensamt en bild av en radikal profetisk alternativrörelse med ett starkt diakonalt patos på väg in i framtiden.

Som syns på bilden spelades alla föredrag in och kommer så småningom att kunna ses i efterskott.  För mig kändes det som om Regissören höll i trådarna när jag insåg hur väl Pilgrimsmötet stämde överens med uppropet Den åttonde dagen som skulle publiceras en vecka senare – på Valborg.

Befrielse under Polstjärnan
– ett löfte och en rörelse

Vi vet att livet på jorden är hotat. Vi känner ångest, vrede och sorg. Vi som skriver under detta löfte lovar nu oss själva att leva annorlunda och att högljutt protestera mot de orättvisor och det slöseri som hotar livet.

Fredagen blir dagen när vi särskilt protesterar mot människans ohämmade utbredning på jorden. Söndagen blir en särskild dag för vila, kontemplation och befrielse från konsumtion. Rik på kultur, natur och gemenskap.

Vill du bli en del av denna rörelse så att pulsen mellan fredag och söndag blir allt tydligare i vår tid? Vill du på detta sätt bidra till en inre och yttre omställning mot ett sundare samhälle och en mer hållbar värld? Skriv under löftet, sprid rörelsen genom att inbjuda fler – och en förändring är på väg!

Läs mer om bakgrund, initiativtagare och löftestexten: www.skapelseexistens.se/attondedagen

Lönnebo – förebild och själsfrände

Biskop Martin Lönnebo. Foto Emanuel Eriksson

Martin Lönnebo var en hängiven vän av dialogen. Han talade vid Brommadialogens största konferens, En rimligare värld, med 450 deltagare och skrev i boken med samma namn. Vi minns alldeles speciellt hans medverkan i den stora dialogkonferensen med alternativ andlighet på Selma Lagerlöfs anläggning. När han predikat i Sunne kyrka fylldes hela mittgången av pilgrimer från olika färdvägar på väg till nattvarden. Saknaden och tacksamheten var påtaglig i Vadstena när vi fick beskedet att denne pilgrim lagt ner sin stav. Vi var själsfränder och få har fångat tonen och budskapet i mina böcker som han Läs mer

Pilgrimsfolkets exodus – guider:

Vi är alla fångar i ett imperium där allt ska bli effektivare, lönsammare, snabbare och vi själva lyckligare. Vi har lurats att bli isolerade konsumenter i en kultur där alla är sin egen lyckas smed. Men det är en illusion att människor kan må bra i ett överhettat fossildrivet samhälle och på en febrig jord som kippar efter andan.

Därför lystrar alltfler till jordens egen sång – den eviga sången om livet. De slår följe med ett profetiskt pilgrimsfolk som genomskådar lögnen och börjar respektera livets långsamma processer. De ”drar ut” från berusningens, förnekelsens och distraktionens imperium mot en ny frihet.

Välkommen med på resan!

Biskop Andreas. Foto: Magnus Aronson

Vill du slå följe med pilgrimernas ”exodus” finns guider med ”rösen” ut ur förnekelsens dimmor och töcken. Pilgrimen sju nyckelord har länge varit pilgrimsrörelsens ledstjärnor. I sitt herdabrev till Stockholm kompletterar biskop Andreas Holmberg med sju nycklar till omvändelse till ett liv i omställning och gemenskap i klimatnödens tid.

Biskopens bok påminner om ”herdabrevet” till församlingarna som skrevs i förvisningslägret på ön Patmos. Profeten skildrar Romimperiet som likt en sköka förför jordens alla folk med sin överdådiga livsstil – ända tills det plötsligt kraschar. Men slutet är inte slutet! Bibelns sista bok tecknar en Gud med patos som aldrig ger upp kampen om jorden förrän segern är vunnen och skapelsen får andas ut (Sången om livet, sid 193-202).

Grön kyrka – en viktig import

I Sverige finns redan närmare 150 kyrkor registrerade som Grön kyrka och antalet växer hela tiden. I England har antalet redan hunnit passera 2000 och de växer snabbt även i Skottland och Frankrike. Eldsjälen Lennart Renöfält är svensk pionjär och fick viktiga impulser från Nederländerna under startsträckan. Vid ett återbesök hösten 2022 var han med när den 406:e Groene Kerk välkomnades i Tilburg (bilden ovan). Här är hans rapport om inspirationen från Europa Läs mer

Grön kyrka – ett växande nätverk

Henric Götefelt utanför soldattorpet.

Grön kyrka är ett ekumeniskt nätverk som nu administreras av Equmeniakyrkan, ett samfund som tidigt utlyste klimatnödläge. Ledare för nätverket är Henric Götefelt som flyttade med sin fru från studentlägenheten i Uppsala till ett nyinköpt soldattorp utanför Fjärdhundra, norr om Enköping. Där lägger de mycket av sin lediga tid på odlingar.

För tidningen Sändaren berättar Henric vad som är på gång. En analys av samfundets nationella och regionala utsläpp läggs fram i januari 2023. En utökad verktygslåda har nyligen lanserats. Där ingår en delatjänst som den kristna miljörörelsen God Jord tagit fram. Bland annat kan man sambruka fordon och dyrare verktyg. Läs mer

För villkoren att registreras som grön församling och för information om nätverksträffar, nyhetsbrev och inspelningar från konferenser (bland annat med DN:s kulturchef Björn Wiman och Martin Hedberg, metereolog) hänvisar vi till: www.gronkyrka.se

En spindel i nätverken

Annelie Anderberg

Annelie Anderberg är full av smittande energi och binder samman viktiga nätverk – Grön kyrka, God Jord och studieförbundet Bilda, där hon är verksamhetsutvecklare för hållbarhet.

Hon har recenserat En grönare kyrka och skrivit studieplanen som kommer ut lagom till fastan.

 Boken överträffade mina höga förväntningar. Antologin är en av de vackrare och mer mångfacetterade skrifter jag läst på temat ”fred med jorden – fred på jorden” utifrån en kristen kontext. Läs mer

Ny studieplan – En grönare kyrka.

Vad är det att vara kyrka i en tid av planetärt nödläge? Hur kan teologin svara på de frågor vi som mänsklighet står inför? Och hur kan vi hjälpa människor som lever med klimatoro och ångest? De här frågorna berörs både i den ekoteologiska antologin En grönare kyrka och studieguiden till den. Tolv olika författare från olika kristna traditioner och sammanhang har bidragit med texter som rör relationen människa – Gud, människa – medskapelse, mellanmänskliga relationer och profetiska röster i ord och ton. Studieplanen är gjord av Annelie Sandberg, som du också möter under GRÖN KYRKA (längre ner).

Hämta studieplanen här!

Hoppets plats i en grönare kyrka

Anneli Sandberg är både pastor och biolog. Hon har en karriär inom Kemikalieinspektionen men är idag pastor i Karlstad, studentpräst vid universitetet och eldsjäl inom Grön kyrka. Därför bad jag henne referera temadagen i Karlstad med Grön kyrka-nätverket som arrangör.

.

Minst lika viktiga är de två dokument hon bifogar på slutet. Det första speglar teologin i kretsen kring professor Petra Carlsson Redell vid Enskilda Högskolan Stockholm där Anneli finns med (klicka på ”full text”). Den andra texten har närmast profetisk lyskraft om Delandets plats och kraft i den ekologiska krisen. Den är skriven av Anneli tillsammans med Sofie Söderin, präst och samordnare av nätverket Skapelse&Existens Läs mer

A Rocha – ett folkligt, jordnära komplement

Peter Harris (till höger) grundade A Rocha i Portugal 1983. Arne Mörnerud är svensk ledare i Skåne (Hyllie Park)

Hur viktiga naturens rättigheter än är så riktar sig denna mönstring i första hand till ledare, opinionsbildare och politiker. För vanligt folk och församlingar är den kristna naturvårdsrörelsen A Rocha ett handfast komplement. Här får organisationer och församlingar lära känna och slå vakt om känsliga biotoper i närområdet och studera flyttfågelsträcken – Nordens bevingade pilgrimer. Det är en nivå som även scouter och konfirmander kan begripa och engageras av. A Rocha startades i Algarve i södra Portugal 1983 av Peter Harris och finns nu i tjugo länder. Svensk ledare i Malmö är Arne Mörnerud. Läs mer.

Förnekelse, ekoteologi och frälsarkransen

Ett uppmärksammat inslag i Sången om livet är jämförelsen mellan drogberoende och fossilberoende. Stefan Edman och Pär Holmgren har läst boken och lyfter fram just dessa insikter. Lena Bergström är kyrkoledare, brobyggare och stamgäst på Mynttorget. Hon drömmer om en grönare kyrka.

Johannes Widlund startade God Jord, en ung kristen miljö- och livsstilsrörelse. Han är väckelsefolkets ”Stefan Edman”. Karin Olofsdotter är ekoteolog, styrelsemedlem i God Jord  och pilgrimsledare i Equmeniakyrkan och Brommadialogen sedan starten. Pär Friberg är kyrkoherde och pilgrimsteolog som skrivit Hållbar vandring med Frälsarkransen.

* Stefan Edman: Dialog med Harry Månsus. Läs mer…
* Pär Holmgren: Dialog och Vision i Europas smältdegel. Läs mer…
* Lena Bergström: En dröm om förvandlade liv och en förvandlad värld. Läs mer…
* Karin Olofsdotter – pastor, pilgrimsledare och ekoteolog. Läs mer…
* God Jord – fröet till en ny Jesusrörelse? Läs mer…
Pär Friberg, pilgrimsteolog och kyrkoherde. Läs mer…

Shalomfolket och Jesusrörelsen 

KG Hammar har av vissa ansetts för liberal och luddig. Hans djupt bibliska fredsbok tystar den kritiken. Här är det fråga om radikal efterföljelse och den kunde lika gärna ha kallats Lilla Jesusboken. I boken är jag tagen av Benjamin Ulbrichts bidrag – Fred i en sårad verklighet. Här tecknas konturerna av ett Shalomfolk som vårt polariserade samhälle desperat behöver. Benjamin är präst, ledare för Gotlands fredscenter och nu också handläggare för teologi och hållbarhet på Sveriges Kristna Råd. Mer info: www.gotlandsfredscenter.se

Desmond Tutu och Thorwald Lorenzen

Australien är så långt borta från Norden man kan komma. Ändå har vi en själsfrände där – Thorwald Lorenzen, professor, baptistteolog, kosmopolit och MR-kämpe. Vi studerade tillsammans i sex år på ett internationellt seminarium och på Zürich universitet. Efter ett helt liv engagerad för rättvisa, fred och miljö har han nu skrivit sitt teologiska testamente. Budskapet är lika relevant i Norden och vi är tacksamma att få publicera hans eget sammandrag. Läs mer

Pilgrimssommar för klimatet och biologisk mångfald

I Vadstena är sommaren full av gudstjänster, events och pilgrimsvandringar (www.pilgrimscentrum.se). Här vill vi speciellt lyfta fram vandringen genom Värmland där flera av ledarna är välkända för denna hemsidas kontakter (www.walkforfuture.se)

Nordens bevingade pilgrimer

Varför har vi människor så svårt att hitta vår plats i den livsväv som ger färg och perspektiv åt våra liv? En av Harry Månsus mest lästa och älskade texter tar upp den frågan. Läs mer

Två folk ute på slätten

När Hans-Erik Lindström håller föredrag om pilgrimsrörelsen växer bilden fram av två folk på den öppna slätten under de kosmiska valven. Hos både Sinnesrofolket och Pilgrimsfolket delar sökare, oroade, tolvstegare och kyrkligt aktiva sina liv och erfarenheter vid lägerelden. Det är med den visionen för ögonen jag skrev Sången om livet – pilgrimsfolket och jordens framtid.

Vi lever mitt i ett samhälle på högvarv som förnekar konsekvenserna av vårt missbruk – precis som alkoholister gör. Därför behöver vi alla ”avgiftas” och komma ner i varv. Det sker hos Pilgrimsfolket. Ingen alkoholist blir nykter om inte behandlingsteamet kommer igenom förnekelsens pansar och kan ta itu med rädslan, sorgen, skulden och skammen som fjättrar honom eller henne vid missbruket. Hos tolvstegsfolket säger man som det är. Där släpper förnekelsen sitt grepp, hoppets stjärnor tänds och tillfrisknandet kan börja – en dag i taget. Det är ett löfte för både planetens och mänsklighetens tillfrisknande.

Andlighet och profetisk diakoni

Hans-Erik Lindström, pilgrimsideolog

Det känns betryggande att den pilgrimsideolog, som var med och sjösatte skutan, och den nya ledare som nu står vid rodret navigerar efter ett sjökort, där andlig fördjupning och profetisk diakoni går hand i hand. Att bådas livskamrater är diakoner borgar för att de inte ens vid köksbordet kan glömma de utsatta. Läs mer

Berättelsen om pionjären Hans-Erik Lindström och Pilgrimscentrum i Vadstena finns nu i Sången om livet (sid 61-67).

Från de djupa skogarna till Pilgrimscentrum i Vadstena

Rickard Borgenback

När jag läser Rickard Borgenbacks gripande livsberättelse slår det mig hur många författare och andliga ledare som laddats vid de norrländska älvarna, sjöarna och milsvida skogarna. Jag tänker speciellt på den pilgrimssjäl, som fick sin djupa ton vid Storkågeträsk, biskop Martin Lönnebo, som nådde djupt in i det svenska folket och lämnade avtryck på både sökare och kyrkan.

Rickard och Helena Borgenback – precis som Martin Lönnebo – präglades av den lågkyrkliga väckelsetradition, där hjärta talade till hjärta. Det är inte de som sluter sig samman i inre fromhet och renodlar arvet, som bevarar dynamiken bäst. I stället är det de pilgrimer och brobyggare, som vågar bryta upp och möta en ny tids vilda längtan och inre nöd.

Birgitta från Finsta i Roslagen följde sin heta längtan och vågade bryta upp. Utan moderna kommunikationer tog hon sig längs pilgrimslederna till Trondheim, Santiago de Compostela, Assisi, Rom och Jerusalem. Idag strålar pilgrimer från olika färdvägar samman vid hennes klosterkyrka i Vadstena. Vid porten välkomnar ett team som har egna erfarenheter från olika färdvägar. Knappast någon känner Sinnesrofolket så väl och kan välkomna dem som Rickard – han kommer raka vägen från tio år som ledare i Andrum Brynäs vid sinnesrons Mekka i Gävle.  Läs mer

Rickard Borgenback (till vänster) med pionjärerna för Andrum Brynäs: Eva Stibe, Per-Erik Lindberg och Lennart Thorsell. Läs mer.

Stafettväxling på gång

Det finns mycket kompetens samlad i Rättviksseminariet (naturvetare och ekoteologer), men en framtidsrörelse behöver mer än veteraner. Den mycket uppskattade kursen (21-23 okt 2022) var ett löfte om föryngring: 

 Jorunn Hellman (till vänster) bodde som barn i Guatemala och deltog senare i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan i Costa Rica. Efter en tid i Linköpings stift arbetar hon nu som internationell handläggare på Jordens Vänner med organisationer i Latinamerika och Mocambique. Samuel Hall studerar vid Johannelunds teologiska högskola för att bli präst. Han är djupt engagerad i Fridays For Future. Malin Östman är kurssamordnare vid CEMUS, Centrum för miljö och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon jobbar med kurser för Hållbar Utveckling, existentiella frågor och med  konferensen KlimatExistens, ett samarbete mellan CEMUS och Sigtunastiftelsen. Mer info: www.cemus.uu.se och www.climateexistence.se

Eva Katarina Agestam, Sven Hillert, Kristina Belfrage, Kåre Olsson

Vill du lära känna bakgrundshistorien och läsa presentationen av de enskilda naturvetarna och ekoteologerna som ingår i kärngruppen Läs mer

Sinnesrons marschaller tändes i Bromma

Den 27 september 1992 tändes sinnesrons marschaller för första gången i höstmörkret utanför Betelseminariet i Bromma. Efter ett år var kapellet med sina 145 platser för litet och gudstjänsterna flyttade till Kyrkan vid Brommaplan. Därifrån spred sig gnistorna vidare till Stockholm, Sverige, Norge, Island och Kanarieröarna. Här skildrar två av pionjärerna bakgrunden, atmosfären och andligheten vid dessa tidiga gudstjänster. Läs mer

Återigen ett uppskattat besök av Kummelby Gospel i sinnesrogudstjänsten den 19 mars.

Efter trettio år är atmosfären fortfarande densamma. Precis som i Sundsvall (se nedan) avslutar vi med att bilda en ring inför altartavlan med den gode herden som funnit sitt förlorade får. Vi fattar varandras händer och sjunger Må din väg gå dig till mötes … och tills vi möts igen må Gud hålla dig i sin hand. Sedan ber vi Sinnesrobönen. Jag är teolog och när jag ser längtan och hoppet speglas i ansiktena i ringen, då fylls jag av en djup tacksamhet – närmare Jesusrörelsen för 2000 år sedan kan man inte komma. Läs mer

Lars-Åke Lundberg – sinnesrons meste präst

Lars-Åke Lundberg hade många strängar på sin lyra, men i sinnesrogudstjänsterna kände han att han kommit hem och gav dem nästan två årtionden.

Vill du bli etisk rådgivare på ett behandlingshem för unga missbrukare? Nej,svarade jag, men fråga Lars-Åke, kyrkoherde på Kungsholmen. Han blev en fullträff – både som etisk rådgivare och som ”sinnesro-missionär”. Vi agerade sida vid sida i den första sinnesrogudstjänsten i Svenska Kyrkan. Då var Allhelgonakyrkan fullsatt och folk stod längs väggarna. Där fortsatte Lars-Åke ensam i några år. En definitiv höjdpunkt i vårt samarbete var den första sinnesrogudstjänst i Storkyrkan. Den dagen upplevde tolvstegsfolket att de äntligen kommit på Svenska Kyrkans näthinna.

Ingen präst har tänt sinnesrons eldar på så många platser som Lars-Åke. I Stockholm minns vi honom särskilt för hans samarbete med prästen Bo Nordqvist i Maria Magdalena kyrka. Deras Minnesrogudstjänster i Allhegonatid är det mest gripande vi fick vara med om. Ett par hundra tolvstegare och anhöriga bildade en kö genom hela kyrkan för att tända ljus för sina avlidna missbrukare. Att se allvaret i deras ansikten, tårarna och hur de höll om varandra framme vid ljusbäraren kommer vi som var med sent att glömma.

I AA får inget lukta politik (som splittrar deras enhet), men vid dessa Minnesrogudstjänster predikade Lars-Åke med ett socialt patos mitt i nedskärningarnas tid då behandlingshem stängdes på löpande band. Han efterlämnade ett stort tomrum när han dog 2020, men vi kan fortfarande känna hans pulsslag i den viktiga texten Förkunnelse i sinnesrogudstjänsten (Boken om recovery, sid 78-85).

Sinnesro-härdsmälta i Stockholm City

Sinnesrons starkaste fästen vid den tiden var Ersta Kyrka (med diakonen Lars Stenberg, Ersta Vändpunkten), Allhelgonakyrkan, Maria Magdalena och Stefanskyrkan (med prästen och hovpredikanten Erland Ros). Det var ett dråpslag när dessa sinnesro-ikoner slutade nästan samtidigt – utan ”påläggskalvar”. Lars Stenberg flyttade till Kristianstad och startade sinnesrogudstjänster och Vändpunkten där. De andra drabbades av sjukdom och skröplighet.

Biskop Andreas Holmberg, Stockholms stift.

Det var då jag styrde mina steg till Stockholms stift med ett rakt besked: Åttio procent av sinnesrogudstjänsterna äger rum i Svenska Kyrkan, det är orimligt att lilla Baptistsamfundet och Brommadialogen ska axla ansvaret för allt! Mitt besök blev ett välsignat lyckokast. Andreas Holmberg (idag biskop i Stockholm) tog situationen på allvar och startade ett ekumeniskt Sinnesro-nätverk. Än idag är nätverket en viktig sambandscentral för sinnesrogudstjänsterna där arrangörerna kan lyssna till viktiga föredrag och berika varandra ett par gånger om året. Efter Andreas fortsatte Sara Garpe, Stockholms stift, samarbetet med Equmeniakyrkan och Brobygge (Lena Bergström).

Christer Schwartz – sinnesrons meste diakon

Diakonen Christer Schwartz

Ifrån första stund har diakoner varit initiativtagare och ankarfästen för sinnesro-arbetet. Genom sin nära kontakt med utsatta har de ofta lättare att pejla in brustenhetens våglängd för evangeliet i dessa gudstjänster. När vi startade den tolvstegsinspirerade Själavårdsskolan på Kungsholmen var diakonen Lars Stenberg (Ersta Vändpunkten) vår mentor och en av gruppledarna. Vi kunde räkna upp många diakoner runtom i Norden som varit avgörande för Sinnesro-arbetet. Christer Schwartz är definitivt en av dem och vi har bett honom spegla sina insatser på olika håll i Sverige. Läs mer

Sinnesro som församlingens huvudgudstjänst

Catharina Segerbank är kyrkoherde och leder den spännande gudstjänstförnyelsen i Stefanskyrkan.

Jag mötte Catharina Segerbank i korridorerna när hon var lektor på Teologiska Högskolan i Bromma. Då hade hon redan varit präst på flera platser i Sverige och kyrkoherde i Frankfurt. Efter Bromma nappade hon på en prästtjänst i Johannes församling eftersom det var en experimentförsamling. Idag är hon kyrkoherde och leder förnyelsearbetet i Stefanskyrkan. Det var en märklig upplevelse att återse akademikern Catharina när hon rörde sig fritt med mikrofonen mellan altaret och oss i bänkarna under ”Gudstjänst med hopp för små och stora”.

Från höger: Christer Schwartz, Erland Ros (hovpredikant) och musikern Ingemar Berglind, som medverkade vid de första sinnesrogudstjänsterna i Bromma.

Här mitt i Stockholm är ett spännande och genomtänkt experiment på gång med gudstjänsttyper riktade till olika målgrupper. Här har man fått tillåtelse att fira sinnesrogudstjänst som församlingens huvudgudstjänst under ledning av en diakon – Christer Schwartz. Vid mitt studiebesök hade han två medhjälpare. Sångaren Buster både sjöng och delade erfarenheter från ett liv i missbruk. Och det kändes nästan som uppståndelse från de döda när hovpredikanten Erland Ros åter kliver fram till predikstolen och håller en märgstark predikan. Artrosen var lika besvärande som förr, men efter en kris har han åter fått luft under vingarna i denna generösa experimentmiljö. Vi har bett Catharina Segerbank beskriva det hoppingivande experimentet med nya gudstjänsttyper Läs mer

Sinnesro – från Tromsö till Pattaya

De två skidåkarna Yngvar Ruud och Ole Jakob Vestvik firar sinnesrogudstjänst i Tromsö.

Det är märkligt vad ett tips under en skidtur på norska Hardangervidda kan få för konsekvenser. Först leder det till att metodistprästen Yngvar Ruud startar sinnesrogudstjänster i Norge. Den första långt upp i norr och senare i Oslo och Bergen. Nyligen firade de två skidåkarna 10 år med kaffe och tårta för världens nordligaste sinnesrogudstjänst. Samtidigt bidrog deras nätverk till att världens sydligaste sinnesrogudstjänst startar på semesterorten Pattaya i Thailand. Vi tackar Yngvar för hans bilder och färska rapport från andra sidan kölen.  Den visar att impulserna från Sverige fortsätter, nu genom Olle Carlssons besök och lanseringen av Livsstegen i Norge. Läs mer

Men mötet med folket som lyfter bort skammen och ger oss tolv ”rösen” för resan hem till oss själva får omvälvande konsekvenser för teologen Yngvar Ruud. Därför får ett av barnbarnen följa med på en ny resa till Samiland. ”Morfar, jag har aldrig sett dig så glad” utbrister barnbarnet när Yngvar provar sin nya kolt. Det är en både tankeväckande och gripande livshistoria Yngvar ger oss om sin samiska hemkomst sent i livet. Läs mer

Hoppets fyrbåk i Visby visar vägen

Vårdklockans församling hotades av nedläggning när den plötsligt fick vind i seglen från oväntat håll. De beslöt att lära känna tolvstegsfolket som var hyresgäster i deras kyrka. Det ledde dem till en sinnesro-ton som nu genomsyrar gudstjänster och andra möten i kyrkan. Diakonen Lilian Edman skildrar den spännande upptäcktsresan från präktighetskultur till ärlighetskultur Läs mer

 Vårdklockan välkomnar team och arbetslag från fastlandet till några dagars studiebesök. Lilians berättelse har några år på nacken och vi har bett pastor Ann-Christine Lindholm om en uppdatering Läs mer

Ny utbildning för sinnesro-brobyggare

I tjugo år vallfärdade kyrkornas arbetslag och tolvstegsfolket till Campus Bromma för att få inspiration, kunskap och erfarenheter. Sinnesrogudstjänsterna spred sig till 150 kyrkor i Sverige och till Norge, Island och Kanarieöarna. Även om de började i frikyrkan ägde om några år åttio procent rum i Svenska Kyrkan. Sannolikt har de minskat eller rent av ebbat ut på många håll, men nu poppar sinnesrogudstjänster åter upp på ständigt nya platser. Uppenbarligen därför att de möter ett behov.

Den nya utbildningen på distans vänder sig speciellt till tre kategorier. Den första målgruppen är präster, pastorer, diakoner och ideella krafter i kyrkan. En annan minst lika viktig målgrupp är tolvstegare som vill fördjupa sig i sin historia och i de tolv stegens andliga källflöden. Den tredje målgruppen är speciellt viktig för framtiden –  studenter vid Nordens många teolog- och diakonutbildningar.

Nu finns en Bokdepå i Bromma med Harry Månsus bibliotek i ämnet. Kontakt: info@mansus.se  Böckerna kan användas av två grupper: De som fullföljt distansutbildningens tre första moment och de som vill skriva fördjupningsarbeten och akademiska uppsatser vid ovannämnda utbildningar. Här finns en närmare beskrivning av utbildningens olika moment Läs mer

Sinnesrons största eldhärd fanns i Gävle

Här säger Jan-Erik Isaksson, kyrkoherde och nykter alkoholist, farväl efter en legendarisk livsgärning bland tolvstegsfolket i mer än 25 år. Foto: Lennart Thorsell

En rikstäckande undersökning (2013) visade att fler besökte sinnesromässor och recovery i Gävle-regionen än vid alla sinnesro-, Allhelgona- och Katarinamässor tillsammans i Stor-Stockholm. Norrlandskusten intog då täten med fler deltagare än i hela det tättbefolkade Sverige söder om Stockholm. Gävles svårslagna rekord berodde i hög grad på ikonen Jan-Erik Isaksson, kyrkoherde, etisk rådgivare och Gävles mest kända alkoholist.

Ninna Edgardh, numera pensionär och forskare

Jan-Erik har haft ofattbara två tusen ”femtestegssamtal” med tillfrisknande missbrukare. Han har i årtionden samlat 150-300 deltagare i sinnesrogudstjänsterna i Staffans kyrka – någon gång 500! Jag har själv starka intryck från en sådan gudstjänst när jag fick predika och samarbeta med honom. Ninna Edgardh, då sinnesro-präst i Salabacke kyrka och professor vid Uppsala universitet, intervjuade honom och gav oss en ovärderlig dokumentation av ett kvart sekels rika erfarenheter. Läs mer

Här följer två mail av präster som ger oss en uppdatering om både sinnesrogudstjänsterna i Gävle och Salabackekyrkan i Uppsala Läs mer

Ledare från Andrum Brynäs-teamet (från vänster): Rickard Borgenback (Svenska Kyrkan), Eva Stibe, Per-Erik Lindberg och Lennart Thorsell. Sedan något år tillbaka är Rickard Borgenback ledare för Pilgrimscentrum i Vadstena. Läs mer

Andrum Brynäs firar 20 år

På nittiotalet fylldes kristna tidningar med reportage om Brommadialogens sinnesrogudstjänster, Själavårdsskolan och ”filialer” i åtta Stockholmskyrkor. Keith Millers två besök i Sverige väckte uppmärksamhet och hans klassiker Steg in i livet – tolvstegsprogrammet som modell för andligt växande gick i tre upplagor.

Plötsligt fick vi höra märkliga rapporter från Gävle där tre av våra studenter från Bromma var pastorer. Jag inbjöds snart att medverka i Andrum Brynäs och inser att här händer mer än i Stockholm – om man tar hänsyn till folkmängden. Ibland kunde vi hålla föredragen i den rymliga Café-våningen, men flera gånger måste de flyttas upp i kyrkan för att få plats för ett par hundra åhörare.

Vid Andrum Brynäs arbetade grupper i många år utifrån Keith Millers bok. Eva Stibe blev en allt viktigare resursperson och snart utgick grupper även från hennes tolvstegs-böcker. Vi tackar Eva för hennes fina spegling av de tjugo åren och mot slutet nämns hennes böcker. Läs mer

Sinnesrons seglivade gudstjänster

Birgitta Grossby läser ett kapitel ur Stora Boken (AA).

Jag minns hur Gunnar och Birgitta Grossby satt försynt längst bak på temadagen om sinnesro i Bromma. Kort därefter kom rapporterna om hundra deltagare i deras sinnesrogudstjänster i Elimkyrkan i Sundsvall. Det var tillsammans med dem jag fick medverka när SVT sände den första sinnesrogudstjänsten på nyårsdagen 1997här är predikan. Gunnar blev en välkänd sinnesro-ikon, etisk rådgivare och social entreprenör i Sundsvall, men bröts alltför tidigt ner av cancer. Birgitta finns kvar och läste som vanligt ett kapitel ur AA:s Stora Boken – ett inslag i deras gudstjänster från första stund.

Elin och Larsåke samarbetade vid sinnesro-jubileet i Sundsvall.

Själavårdaren och sinnesro-författaren Larsåke W Persson predikade i den allra första sinnesrogudsjänsten i Elimkyrkan. Det skulle han också göra när de firade 25 år, men det blev ett par års försening på grund av pandemin. Vid den historiska gudstjänsten nyligen samarbetade han med eldsjälen Elin som hängivet burit arvet från Gunnar vidare genom åren. Larsåke berättar att det fortfarande var hundra deltagare som bildade en ring runt hela kyrksalen när de bad Sinnesrobönen.

Mer om sinnesrogudstjänster här

Andlighet – på brustenhetens våglängd

Hur hade vår verksamhet sett ut, om inte Olle Jonasson fört samman Harry och Olle Carlsson på Café Rival en vårdag 1990? Ingen anade då att det ur deras möte och samarbete på behandlingshemmet Noor skulle välla upp två andliga strömmar som enligt forskare och biskopar vitaliserat många kyrkor – inte minst gudstjänstlivet.

År 1992 tog Harry initiativet till sinnesrogudstjänsterna som på femton år spred sig till 150 kyrkor i landet – och även till Norge. Kort därefter inbjöd Olle Carlsson till de älskade mässorna i Allhelgonakyrkan, Katarina kyrka och numera också Kontempel.

I båda rörelserna fyller sökare och icke-kyrkligt aktiva bänkarna. Det är den personliga, erfarenhetsbaserade andligheten – sänd på brustenhetens våglängd – som attraherar. Nu 30 år senare gör vi under våren nedslag i flera sinnesro-miljöer i Sverige och Norge.

Cirkeln är sluten – i Knivsta

Karin Andersson

Det kändes märkligt att köra samma väg jag så ofta körde till behandlingshemmet (Noor) i Knivsta på nittiotalet. Nu efter trettio år har man startat sinnesrogudstjänster i den vackra S:ta Birgittakyrkan där också tolvstegsgrupper möts varje vecka. Alltid andra söndagen i månaden möts man till sång, predikan, livsberättelser, bön, ljuständning och gemenskap med fika. Predikan hålls av prästen Karin  Andersson, som också är väl bevandrad i ignatiansk andlighet.

Anna Johansson Blomberg

Det tog hela 29 år för sinnesrogudstjänsterna att ta sig från Bromma till Järfälla där vi bor. Då kom prästen och eldsjälen Anna Johansson Blomberg och startade den omtyckta sinnesromässan i Maria Kyrka varje måndag kl 17.30. Kyrkan finns i Jakobsbergs centrum, fem minuter från pendeltåget, och är värt ett studiebesök. I en tidning till 34.000 hushåll skildras både starten i Bromma och sinnesromässan i Maria kyrka. Läs mer.

 Fyra aktuella livsverktyg:

Torbjörn Freij har gett oss en kort beskrivning av Celebrate Recovery. Läs mer

Olle och Fotini Carlsson har länge varit ett radarpar när det gäller att skriva böcker och utbilda i Livsstegens metodik. Bilden togs när vi samarbetade i Katarina kyrka, idag är Kontempel deras bas: www.livsstegen.se

Roder – om du vill behålla kursen i livet Läs mer.

Ett reportage i tidningen Sändaren visar hur Roder sprider sig och attraherar både kyrkfolket och existentiella sökare Läs mer

Tolvstegspilgrimerna

Efter att ha vandrat i två år inbjöd pilotgruppen Tolvstegspilgrimerna till sin första offentliga samling i Triangelkyrkan (8 maj). Karin Olofsdotter höll ett uppskattat föredrag om relationen mellan pilgrimens sju nyckelord och de tolv stegens andlighet. Här är Karins föredrag Läs mer. Veteranen från Pilgrimscentrum i Vadstena, Hans-Erik Lindström, skrev om heliga Franciskus som är viktig för båda rörelserna. Läs mer

För info om pilgrimsvandringar en lördag i månaden.
Kontakta:  wiggobratsberg@yahoo.no

REPORTAGE, DIALOGER OCH VISIONER

Efter 30 år avslutade vi våra konferenser hösten 2019. Kort därefter tog pandemin allt i sitt grepp. Samma innehåll som konferenserna ges sedan i reportage, dialoger och visioner – utan att man behöver åka till Stockholm:

Pär Holmgren.
Läs mer.

Karin Olofsdotter.
Läs mer.

Stefan Edman.
Läs mer.

Hans-Erik Lindström.
Läs mer.

Rickard Borgenback. Läs mer.

Sven Gösta Holst.
Läs mer.

Lena Bergström. Läs mer

Björn Wiedel.  Läs mer

Vibeke Olsson. Läs mer.

Pär   Friberg.
Läs mer

Samisk helhetssyn och profetisk diakoni
* Yngvar Ruud: Min samiska resa – från skam till stolthet. Läs mer…
Gerard Willemsen: Samerna kan berika oss. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…