Start

En folkrörelse – beredd på omställning

Jag mötte KG Hammar för en analys av valutgången och hur vi går vidare. Jag blev tagen av hans ärlighet om ”floppen”, men ännu mer av hans människosyn när vi talade om motståndarblocket. Det påminde om Martin Luther King och hans tro att det finns en bundsförvant i varje människa – även hos den värsta fiende. Här fanns nya öppningar och jag utmanade honom att skriva ner sina tankar. Några dagar senare dök hans ”manifest” upp i mailkorgen. Först klipper jag ut frågan och det radikala svaret:

 Det finns fler än hundra olika klimatorganisationer i Sverige och civilsamhället rymmer därtill många freds- rättvise- och MR-engagerade rörelser … Och så har vi alla kyrkor och samfund liksom andra religiösa organisationer i Sverige … Varför fick inte alla dessa rörelser större genomslag i valdebatten och det efterföljande valet?

 – Som jag förstår saken och situationen så skulle det behövas en folkrörelse där vi människor avgav ett klimatlöfte: vi är beredda på omställning! Och vi gör det för framtida generationers skull, för de fattiga folken som bidragit minst till klimatförändringarna men drabbas hårdast och för naturen, djuren och växterna och ekosystemen.

 Här är hela texten Läs mer

 

Klimatnödläge – teologi, gemenskap och andligt uppvaknande

Det är sent på jorden och mörkret skrämmer oss. Då orienterar sig teologerna allt tydligare till ljuset, adventstidens Fredsfurste, som mörkret inte rår på. Plötsligt blir Jesusrörelsen för 2000 år sedan en ledstjärna som inger hopp – precis som för herdarna och Österns vise män.

Därför finns det en slående samklang mellan Lena Bergströms kontemplativa kapitel i boken En grönare kyrka och K G Hammars ”shalom-dynamit” i Lilla Fredsboken. Båda inbjuder oss att bryta upp och bli Jesu efterföljare – inte för kyrkans skull, utan för livets och planetens. Då blir både jorden och kyrkan grönare.

Thorwald Lorenzen har varit professor i Schweiz, USA och Australien, men också gjort MR-insatser på många håll i världen – här tillsammans med Desmond Tutu.

Australien är så långt borta från Norden man kan komma. Ändå har de en själsfrände där – Thorwald Lorenzen, baptistteolog och kosmopolit. Efter ett helt liv på fredens, rättvisans, miljöns och de mänskliga rättigheternas barrikader har han nu skrivit sitt glödande testamente. Budskapet är lika relevant i Norden och vi gläds att få publicera hans eget sammandrag. Läs mer

Även från historien kan vi få vägledning och tanka andlig kraft när mörkret hemsöker oss. Arvet som glöder lyfter fram hoppets bilder om hur modiga människor slöt sig samman och hur andliga uppvaknanden brutit dödlägen och övervunnit mäktiga imperier – alltsedan ett befriat folk drog ut ur Egyptens järngrepp. Läs mer

Religionerna mönstrar för planeten

Boken Faith Voices for Ecocide Law är ett svenskt initiativ, men den är skriven på engelska. Releasen ägde rum vid COP27 i Sharm El Sheikh den 9 november. I boken kommer religionerna till tals, men det är ingen utslätad religionsdialog  som presenteras. Tvärtom, varje religion utmejslar kärnan i sitt unika bidrag i klimatnödläget. Inte minst i KG Hammars kapitel blir det mycket tydligt. Läs mer.

Genom Pella Thiels oförtröttliga arbete har vi här på hemsidan följt rörelsen End Ecocide Sweden alltsedan pionjären, advokaten Polly Higgins, besökte Sverige. I sitt inledande kapitel tar oss Mary Evelin Tucker, Yale University, med till de ursprungliga idéhistoriska flödena för naturens lagstadgade rättigheter – till ekoteologen Thomas Berry  och hans vision om ”the Great Work” som ligger framför oss. Läs mer.

 A Rocha – ett folkligt, jordnära komplement

Hur viktiga naturens rättigheter än är så riktar sig denna mönstring i första hand till ledare, opinionsbildare och politiker. För vanligt folk och församlingar är den kristna naturvårdsrörelsen A Rocha ett handfast komplement. Här får organisationer och församlingar lära känna och slå vakt om känsliga biotoper i närområdet och studera flyttfågelsträcken – Nordens bevingade pilgrimer. Det är en nivå som även scouter och konfirmander kan begripa och engageras av. A Rocha startades i Algarve i södra Portugal 1983 av Peter Harris och finns nu i tjugo länder. Svensk ledare i Malmö är Arne Mörnerud. Läs mer.

Två releaser inom en vecka

Den 15 november var det dags för nästa release, Vår Jord – vår tro, i S:ta Eugeniakyrkan i Stockholm. Amanda Lind, kultur- och demokratiminister 2019-2021, inledde kvällen och har skrivit förordet. Hon betonade att det andliga språket kan nå längre existentiellt och väcka djupare känslor av meningsfullhet och sammanhang. Det kan förlösa mer kraft och uthållighet när vi tar an de stora utmaningar vi står inför. Dessutom är religionerna globala rörelser.

I denna skrift från Sveriges interreligiösa råd förmedlar ledare från tretton trossamfund/riktningar hur deras urkunder kan bidra till omsorgen om vårt gemensamma kosmiska hem. Texterna från Katolska kyrkan har sammanställts av Kaj Engelhart och Sofia Rosshagen (välkänd som moderator vid våra konferenser på Katolskt Forum). Katolska kyrkan har även bekostat skriften (som kan laddas ner gratis). Påvens kardinal Arborelius och Sofia Camnerin, SKR, avslutade samlingen. Läs mer

Mobilisering våren 2023:

Nu tänds ljusen i Visionshusen

* Sången om livet läser bibeln med existentiella glasögon och aktualiserar den stora berättelsen som är grunden för våra värderingar.

* Pilgrimsguide för livsresan hjälper oss att tillsammans återerövra det arv som utlöst andliga uppvaknanden och befrielserörelser i historiens mörkaste stunder (den finns på nätet: www.djupareliv.se).

* Arvet som glöder (1988) kommer nu ut i en helt ny version om den andliga Golfström som gett Norden liv och andliga väckelser. Den publiceras som ”följetong” med början i november 2022. Läs mer.

Här är ett infoblad som kan kopieras av dem som vill sprida Existensdialogen till vänner eller i sin kyrka, Läs mer.

Fler aktuella guider för studiegrupper 

Pilgrimens sju nyckelord är ledstjärnor för vår vandring mot ett hållbarare liv och en rimligare värld. Alltfler ger sig ut under de kosmiska valven vägledda av dessa ”rösen”. Pilgrimsfolket är den alternativrörelse stressade människor och en lidande skapelse behöver för sin befrielse. Mer info: www.pilgrimscentrum.se

Benjamin Ulbricht var en av de unga röster som utmanade oss rejält under Rättvikskursen “Det är aldrig så mörkt som före gryningen”

KG Hammar har av vissa ansetts för liberal och luddig. Hans djupt bibliska fredsbok tystar den kritiken. Här är det fråga om radikal efterföljelse och den kunde lika gärna ha kallats Lilla Jesusboken. I samma bok är jag speciellt tagen av Benjamin Ulbrichts bidrag – Fred i en sårad verklighet. Här tecknas konturerna till ett försonande Shalomfolk som vårt polariserade samhälle desperat behöver. Benjamin är präst, initiativtagare och ledare för Gotlands fredscenter: www.gotlandsfredscenter.se

Klimatkrisen handlar inte bara om politik och teknik. Det är en andlig kris som rör samhällets grundläggande inriktning. Författarna i En grönare kyrkateologi för klimatnödläge gör krisens existentiella, teologiska och kulturella dimensioner tydliga. Boken speglar både en överraskande bredd och ett teologiskt djup. Karin Wiborn skriver: Att utlysa klimatnödläge är inte svårt. Men ord behöver följas av handling, nya arbetssätt, resurser och en tid av omställning. Det är en omistlig del av evangeliets efterföljelse idag. Mer info: www.gronkyrka.se

Det är sent på jorden
– men inte för sent.

Vi lever i berusningens, förnekelsens och distraktionens tid. Allt ska bli effektivare, lönsammare, snabbare och vi själva lyckligare. Men det är en illusion att människor kan må bra i ett överhettat fossildrivet samhälle och på en jord som mår allt sämre. Vi har lurats att bli isolerade konsumenter i en kultur där alla är sin egen lyckas smed. Nu behöver vi förenas i en profetisk alternativrörelse som genomskådar lögnen och respekterar livets långsamma processer – både för vårt inre liv och miljön.   Läs mer.

 

Vibeke Olsson  Foto: Caroline Andersson

Utan en profetisk helhetssyn kan även diakoni, själavård, retreater, pilgrimsvandringar och körsång kidnappas och bli smörjmedel så att maskineriet inte gnisslar så illa. Vi tar hand om offren utan att säga något om den utveckling, som slår ut allt fler och tar ett struptag på hela skapelsen. Det är hög tid för ett existentiellt, andligt uppvaknande – en folklig mobilisering med samma mod, beslutsamhet och vilja att betala priset som när våra folkrörelser ställde om Sverige  Läs mer.

Det blir ingen kraftfull rörelse om vi bara studerar och begriper forskningens fakta. Vi måste också gripas och svetsas samman av en gemensam dröm. Enligt Martin Luther King var frihetssångerna rörelsens själ. Kanske hänger en kulturell väckelse i luften – Sverige är ju världens körtätaste land? Redan övar tvåhundra Gospelkörer på befrielsens repertoar.

 

Inspirerande tjuvstart i Lund

Filippa Johansson (God Jord) och Annelie Anderberg (Bilda sydväst).

Höstmörkret blev kompaktare ju längre valnatten pågick. Men på Bilda-kurs i Lund tändes hoppets gnista igen. Där fick jag samarbeta med kompetenta eldsjälar som var nästan 50 år yngre. Henric Götefelt, Grön kyrka, skildrade hur rörelsen sprider sig över landet. Annelie Anderberg, Bilda Sydväst, spelade tillsammans med Filippa Johansson, God Jord, in en podd om ungas konkreta steg i Jesus efterföljd Läs mer. Historiens vingslag märktes tydligt när Magnus Franzén ledde temadagen. Hans pappa, rektor Bert Franzén i Bromma, öppnade dörrarna och bad Brommadialogen spänna ut vingarna i sin fulla bredd.

När jag nu tar del av Bildas ambitiösa framtidsplan Hållbart liv 2023-2026 känns det som om dagen i Lund med det inspirerande teamet var en tjuvstart.

Foto: Kristoffer Lignell, hållbarhetsteamet Bilda sydväst.

 

Stafettväxling på gång

Vid kurshelgen i Rättvik (21-23/10) sattes ett nytt rekord – en av de andra talarna var 60 år yngre. Det finns mycket kompetens samlad i Rättviksseminariet (naturvetare och ekoteologer), men en framtidsrörelse behöver mer än veteraner. Den mycket uppskattade kursen var ett löfte om föryngring: 

 Jorunn Hellman (till vänster) bodde som barn i Guatemala och deltog senare i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan i Costa Rica. Efter en tid i Linköpings stift arbetar hon nu som internationell handläggare på Jordens Vänner med organisationer i Latinamerika och Mocambique. Samuel Hall studerar vid Johannelunds teologiska högskola för att bli präst. Han är djupt engagerad i Fridays For Future. Malin Östman är kurssamordnare vid CEMUS, Centrum för miljö och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon jobbar med kurser för Hållbar Utveckling, existentiella frågor och med  konferensen KlimatExistens, ett samarbete mellan CEMUS och Sigtunastiftelsen. Mer info: www.cemus.uu.se och www.climateexistence.se

RÄTTVIKSSEMINARIET

Vill du lära känna bakgrundshistorien och läsa presentationen av de enskilda naturvetarna och ekoteologerna som ingår i kärngruppen Läs mer

Nätverksträff i Ockelbo

Vi bodde pampigt i herrgården när kyrkorna och Wij Trädgårdar inbjöd till en gemensam temadag. Även Naturskyddsföreningen, Grön kyrka, kooperativet Fårskallarna med flera var på plats med sina montrar. För oss var temadagens höjdpunkt mötet med eldsjälen Annelie Engqvist, kursledare på Wij som också driver Grobo odlingar i Värmland. Hon talade om yttre och inre miljö med rubriken “Med moroten som morot” Läs mer

Initiativtagare till dagen var Göran Strömner, pastor, författare och pilgrimsvandrare (Harrys student på 80-talet). Trots att han bor och varit pastor i Ockelbo kände han knappt häften av deltagarna – sådana gränsöverskridande möten inger hopp! Ledare för dagen var kyrkoherde Christina Danielsson som berättade om pilgrimsvandringar, sinnesrogudstjänster och välbesökta ungdomsträffar i Missionskyrkan på fredag kvällar där Svenska Kyrkan är medarrangör. Dessutom delar man varje vecka ut matpaket till behövande.

PILGRIMSFOLKET

Två folk ute på slätten

När Hans-Erik Lindström håller föredrag om pilgrimsrörelsen händer något. Plötsligt växer bilden fram av två folk som vandrar sida vid sida på den öppna slätten under de kosmiska valven. Hos både Sinnesrofolket och Pilgrimsfolket delar sökare, oroade, tolvstegare och kyrkligt aktiva sina liv och erfarenheter vid lägerelden. Det är med den visionen för ögonen Sången om livet – pilgrimsfolket och jordens framtid skrevs.

Vi lever mitt i ett fossildrivet samhälle på högvarv som förnekar konsekvenserna av vårt missbruk – precis som alkoholister gör. Därför behöver vi alla ”avgiftas” och komma ner i varv. Det sker hos Pilgrimsfolket. Ingen alkoholist blir nykter om inte behandlingsteamet kommer igenom förnekelsens pansar och kan ta itu med rädslan, sorgen, skulden och skammen som fjättrar honom eller henne vid missbruket. Hos tolvstegsfolket säger man som det är. Där släpper förnekelsen sitt grepp, hoppets stjärnor tänds och tillfrisknandet kan börja – en dag i taget. 

Förövning på Pilgrimscentrum

När Nordiskt pilgrimsteologiskt seminarium firar 25 år medverkar en hel kavalkad andliga stigfinnare och ekumeniska brobyggare. På grund av pandemin flyttades jubileet till 2023 (24-28 april), men redan den 1 april möttes Pilgrimscentrums nya ledare Rickard Borgenback, pionjären Hans-Erik Lindström och Harry Månsus i en dialog – tillsammans med arbetslaget, kommuniteten och inbjudna från Vadstena folkhögskola och Linköpings stift. Här är hela jubileumsprogrammet:

https://www.pilgrimscentrum.se/program/pilgrimsteologiska-seminariet/

Från de djupa skogarna till Pilgrimscentrum i Vadstena

Rickard Borgenback

När jag läser Rickard Borgenbacks gripande livsberättelse slår det mig hur många författare och andliga ledare som laddats vid de norrländska älvarna, sjöarna och milsvida skogarna. Jag tänker speciellt på den pilgrimssjäl, som fick sin djupa ton vid Storkågeträsk, biskop Martin Lönnebo, som nådde djupt in i det svenska folket och lämnade avtryck på både sökare och kyrkan.

Rickard och Helena Borgenback – precis som Martin Lönnebo – präglades av den lågkyrkliga väckelsetradition, där hjärta talade till hjärta. Det är inte de som sluter sig samman i inre fromhet och renodlar arvet, som bevarar dynamiken bäst. I stället är det de pilgrimer och brobyggare, som vågar bryta upp och möta en ny tids vilda längtan och inre nöd.

Birgitta från Finsta i Roslagen följde sin heta längtan och vågade bryta upp. Utan moderna kommunikationer tog hon sig längs pilgrimslederna till Trondheim, Santiago de Compostela, Assisi, Rom och Jerusalem. Idag strålar pilgrimer från olika färdvägar samman vid hennes klosterkyrka i Vadstena. Vid porten välkomnar ett team som har egna erfarenheter från olika färdvägar. Knappast någon känner Sinnesrofolket så väl och kan välkomna dem som Rickard – han kommer raka vägen från tio år som ledare i Andrum Brynäs vid sinnesrons Mekka i Gävle.  Läs mer

Rickard Borgenback (till vänster) med pionjärerna för Andrum Brynäs: Eva Stibe, Per-Erik Lindberg och Lennart Thorsell. Läs mer om Andrum Brynäs i vår Reportage-serie!

Andlighet och profetisk diakoni

Hans-Erik Lindström, pilgrimsideolog

Det känns betryggande att den pilgrimsideolog, som var med och sjösatte skutan, och den nya ledare som nu står vid rodret navigerar efter ett sjökort, där andlig fördjupning och profetisk diakoni går hand i hand. Att bådas livskamrater är diakoner borgar för att de inte ens vid köksbordet kan glömma de utsatta. Läs mer

Berättelsen om pionjären Hans-Erik Lindström och Pilgrimscentrum i Vadstena finns nu i Sången om livet (sid 61-67).

SINNESROFOLKET

Andlighet – på brustenhetens våglängd

Hur hade vår verksamhet sett ut, om inte Olle Jonasson fört samman Harry och Olle Carlsson på Café Rival en vårdag 1990? Ingen anade då att det ur deras möte och samarbete på behandlingshemmet Noor skulle välla upp två andliga strömmar som enligt forskare och biskopar vitaliserat många kyrkor – och inte minst gudstjänstlivet.

År 1992 tog Harry initiativet till sinnesrogudstjänsterna som på femton år spred sig till 150 kyrkor i landet – från Arvidsjaur till Ystad. Kort därefter inbjöd Olle Carlsson till de välbesökta och älskade mässorna i Allhelgonakyrkan, Katarina kyrka och numera också Kontempel. I båda rörelserna fyller sökare och icke-kyrkligt aktiva bänkarna. Det är den personliga, erfarenhetsbaserade andligheten – sänd på brustenhetens våglängd – som attraherar.

Resursbanken –  unik i Norden

       

Klicka på den ruta som intresserar dig så öppnas Resursbankens valv! Boken Guds verkstad är större skildrar nätverk och andliga källflöden (www.djupareliv.se). Harrys text om De tolv stegen finns också i pappersboken Vägar till befrielse (red Andreas Carlgren och Torbjörn Freij). 

Brobygge förvaltar idag dialogarvet under Lena Bergströms ledning. Hon presenterar sin vision i vår serie Dialog och Vision. Läs mer. Kolla vad som är aktuellt: www.brobygge.se

 

Pilgrimsrörelsen och tolvstegsrörelsen

Karin Olofsdotter, pastor och pilgrimsledare

Efter att ha vandrat i två år inbjöd pilotgruppen Tolvstegspilgrimerna till sin första offentliga samling i Triangelkyrkan (8 maj). Karin Olofsdotter höll ett uppskattat föredrag om relationen mellan pilgrimens sju nyckelord och de tolv stegens andlighet. Här är Karins föredrag Läs mer. Veteranen från Pilgrimscentrum i Vadstena, Hans-Erik Lindström, skrev om heliga Franciskus som är viktig för båda rörelserna. Läs mer

Den tredje samlingen höll tolvstegspilgrimerna själva i. Det blev en berikande kväll marinerad i de tolv stegens andlighet. Samtidigt kände vi tydligt att den processen inte kan fångas i en text. Därför är det bäst att inbjuda ett par tolvstegspilgrimer för att spegla sina erfarenheter av mötet mellan pilgrimens nyckelord och tolvstegsfolkets andlighet och deviser. För detta och för info om pilgrimsvandringar en lördag i månaden.
Kontakta:  wiggobratsberg@yahoo.no

 

Det tog 29 år för sinnesrogudstjänsterna att ta sig från Bromma till Järfälla. I en tidning till alla 34.000 hushåll i kommunen skildras starten i ett stort uppslaget reportage. Det ger en god inblick både i hur det började för 30 år sedan och hur den omtyckta sinnesromässan firas varje måndag kl 17.30 i Maria kyrka i Jakobsbergs centrum – fem minuter från pendeltågsstationen. Det är värt ett studiebesök! Läs mer

Reportage, dialoger och visioner

Pär Holmgren.
Läs mer.

Karin Olofsdotter.
Läs mer.

Stefan Edman.
Läs mer.

Hans-Erik Lindström.
Läs mer.

Rickard Borgenback. Läs mer.

Sven Gösta Holst.
Läs mer.

Lena Bergström. Läs mer

Björn Wiedel.  Läs mer

Vibeke Olsson. Läs mer.

Pär   Friberg.
Läs mer

Efter 30 år avslutade vi våra konferenser hösten 2019, kort därefter tog pandemin allt i sitt grepp. Samma innehåll som i våra konferenser finns nu i våra reportage, dialoger och visioner – utan att man behöver resa till Stockholm. Här finns de uppdelade enligt ämnen Läs mer:

Sinnesro och recovery
* Sinnesrogudstjänstens “Mekka” i Gävle. Läs mer…
* Andrum Brynäs firar 20 år. Läs mer…
* Vårdklockan – hoppets fyrbåk i Visby. Läs mer…
* Roder – om vi vill hålla kursen i livet. Läs mer…

Klimat och miljö
* Stefan Edman: Dialog med Harry Månsus. Läs mer…
* Pär Holmgren: Dialog och Vision i Europas smältdegel. Läs mer…
* Lena Bergström: En dröm om förvandlade liv och en förvandlad värld. Läs mer…
* Karin Olofsdotter – pastor, pilgrimsledare och ekoteolog. Läs mer…
* God Jord – fröet till en ny Jesusrörelse? Läs mer…

Pilgrimsliv
* Hans-Erik Lindström och pilgrimsrörelsen. Läs mer…
* Rickard Borgenback: Min livsresa till Pilgrimscentrum. Läs mer… 
Pär Friberg, pilgrim och kyrkoherde. Läs mer…

Övriga
* Vibeke Olsson: Demokratin byggdes underifrån. Läs mer…
* Björn Wiedel: Dialog och Vision. Läs mer…
* Sven-Gösta Holst – visionär och strateg i Brommadialogen. Läs mer…
* Yngvar Ruud: Min samiska resa – från skam till stolthet. Läs mer…
Gerard Willemsen: Samerna kan berika oss. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…

 

Ett urval recensioner och intervjuer:

Med jämna mellanrum publicerar vi texter som speglar Sången om livet. Först ut var Birger Thureson, journalist och författare till ett tjugotal böcker. Han har varit chefredaktör för Evangelii Härold och Norra Västerbotten, ledarskribent på Västerbottenskuriren och medarbetare i olika funktioner på tidningen Dagen. Klicka på hans recension i marginalen!

 

När Harrys resor till hembygden ebbat ut håller tidningarna kontakten vid liv. Vasabladet var först ut  att recensera hans nya bok. Kyrkpressen når utan jämförelse flest hushåll i Svenk-Finland. Där finns den stringenta intervjun som lyfter fram en av bokens viktigaste teser. Klicka här för att läsa. Henry Byskata har studerat teologi i Finland och Tyskland, undervisat vid Helsingfors universitet och varit kyrkoherde i hembygdens katedral – Trefaldighetskyrkan i Vasa. Läs hans recension av Sången om livet här.

 

Eva Gustafsson är journalist och mångårig trotjänare på tidningen Hemmets Vän. I sin stora intervju lyfter hon fram viktiga aspekter, som kompletterar övriga recensioner och intervjuer, bland annat kopplingen till Frank Mangs. Frank utövade ett starkt inflytande på mig redan under tonåren och vi samarbetade under tio år, bland annat kring nyutgåvan av hans Sången om livet. Läs hennes texter överst i marginalen till höger!

 

Efter en tid som präst blev Sixten Ekstrand verksamhetsledare för Kyrkans Ungdom, en väckelserörelse i Svenskfinland. Efter tio år på den posten valdes han till lektor och professor i praktisk teologi vid Åbo Akademi (1999-2007). Hans avhandling handlade om Moralisk Upprustning, som är ursprunget till Anonyma Alkoholister. Efter Akademin följde centrala uppgifter i kyrkan, först som stiftsdekan i Borgå stift och nu som direktor vid Kyrkostyrelsen i Helsingfors. Hans recension finns i marginalen. Han betraktar den lågkyrkliga väckelsen inom Kyrkans Ungdom och folkkyrkan som sina andliga hem. Läs mer.

 

Hans Växby är smålänningen och metodistprästen, som hittade sin livskamrat i Finland. Det ledde till att han var församlingspastor i Finland (17 år). Därefter valdes han till biskop i Metodistkyrkan, först för Norden och Baltikum (12 år) och sedan i Eurasien (8 år) . Hans hustru Kaija-Riikka (kallad Kaikka) är en välkänd radio- och konferensröst i Finland. Även båda sönerna är välkända musiker. Läs mer.

 

Efter studier på Betelseminariet i Bromma och vid ett teologiskt seminarium i Schweiz har Leif Olin varit pastor, lärare och en av pionjärerna för tolvstegsbaserad missbruksvård i Svenskfinland. Han är känd för sitt handfasta engagemang för flyktingar. Leif laddar energi ute i naturen, är fågelskådare och leder med sin hustru Catarina pilgrimsvandringar i Israel. Flera av bilderna på våra hemsidor är tagna av Leif. Hans recension publicerades först i Vasabladet och nu i Sändaren (klicka på bild i marginalen).