Start

Klicka på den gula ruta eller bok i marginalen som intresserar!


* Sinnerogudstjänster i Equmeniakyrkan Läs mer
* Sinnesro i Svenska Kyrkan + Ninna Edgardhs Intro Läs mer
* Utbildning för sinnesro-arbetare
Läs mer

Striden vid främsta linjen

Redan 1865 förklarade William och Catherine Booth krig mot fattigdomen i östra London under parollen Soup, Soap and Salvation. Så föddes Frälsningsarmén. Även Kjell och Anki Karlsten strider i Frälsningsarméns främsta linje i Sverige. För två år sedan startade de tillsammans med Sebastian Stakset Heart Sthlm på Söder (se nedan).

Nyligen öppnade Karlstens en ny frontlinje mot missbruk och kriminalitet i Sundbyberg – Home Sthlm. Här erbjuds stöd och gemenskap för dem som vill bryta med ett destruktivt liv. Målgruppen är 20-45 år och det känns ovant att vara dubbelt äldre än de flesta på gudstjänsten lördag kl 17.00. Redan under sitt första år har församlingen fått se ett 30-tal ansluta sig.

Kjell Karlsten är som klippt och skuren att predika för denna unga, annorlunda publik. Det är starkt tryck och händer lyfts i sångerna om den Högste på tronen och Lammet som vunnit seger i den blodiga kampen. Här på Frälsningsarmén i Sundbyberg är kriget mellan det onda och det goda i full gång i människors liv. Det känns så rätt när armar fulla med tatueringar läggs på människor som begärt förbön vid botbänken. När jag ser barnen som följt sina föräldrar till Home hoppas jag innerligt att Guds rike tar hem segern och ger dem ett nytt liv som de är värda.

Jesus är med i befrielsekampen

“F” berättar i en intervju i tidningen Dagen att han idag lämnat den skottsäkra västen hemma, men att hans bror nyligen blivit  skjuten. Därför har han varit borta från Home en tid och tagit hand om sin bror. “J” berättar att han redan som tuff trettonåring började driva in skulder i utbyte mot droger och snabba pengar. I dag är han 39 år och har sett åtskilliga av sina vänner bli mördade eller knarka ihjäl sig.

“L” har redan invigts till frälsningssoldat och är ute i kampen och predikar. Han är en eldsjäl som ber för folk dit vi andra inte når, säger Kjell Karlsten, frälsningsofficer i snart fyrtio år och deras andliga mentor. I den här säregna församlingen får välkända sånger plötsligt en ny aktualitet:

Jesus från Nasaret går här fram, än som i gången tid,
löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid:
himmelriket är nära.
– Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagnas sår.
Den som var bunden och trött och tom frihet och glädje får:
himmelriket är nära.

På HomeSthlms hemsida finns starka livsberättelser. Lyssna gärna på Carolinas väg från missbruk till AA och Frälsninsarmén: Klicka här.

Malina Abrahamssons viktiga reportage om Home och de tre intervjuade männen finns på Dagen: Klicka här.

Home är Guds verktygspool

* Krukmakarens Hus är deras helhetsinriktade rehabiliteringsprogram. Här utreder en handledare den tilltrasslade tillvaron med den hjälpsökande som får en skräddarsydd handlingsplan utifrån sina behov och resurser. Home samarbetar med olika aktörer och myndigheter. Man har börjat i liten skala hösten 2023, men hoppas kunna utöka redan 2024 – om man beviljas ett substantiellt bidrag från Kriminalvården. Programansvarig: Ann-Christine Karlsten (mer info på hemsidan).

Pastor Daniel Back är en förbindelselänk mellan HomeSthlm och LP-verksamheten.

* LP-verksamheten. Sedan årsskiftet är Daniel Back både pastor i Home och regional ledare för LP-verksamheten. Han har rika ekumeniska erfarenheter med i bagaget: Uppväxt och aktiv i Siljansnäs pingstförsamling, Vineyards teologiska skola, tre år på Örebro missionsskola och andrepastor i Korskyrkan. Där startade han första Kafé i Gemenskap och satt senare i Ny Gemenskaps styrelse. Han känner Frälsningarméns arbete väl efter åren som chef för Templets sociala arbete (2016-2022).

* Helhet genom Kristus är en ekumenisk förböns- och själavårdsrörelse som riktar sig till kristna som vill bli mer hela för att kunna hjälpa andra. Programmet är besläktat med tolvstegsprocessen. Anki Karlsten har länge varit aktiv i rörelsen och nyligen hade ledaren Ingalill Norgren en heldag på Home. Samarbetet pågår kontinuerligt en helg per termin med undervisning om helande och uppföljande förbönssamtal. Förbönssamtal erbjuds vid behov kontinuerligt hela året.

* Ett unikt ekumeniskt pionjärprojekt. I Frälsningsarmén har man sedan starten inget nattvardsfirande och inga dop. Genom samarbetet med pastor Daniel Back och LP-verksamheten firas i församlingen både nattvard, i regel en gång i månaden, och även dopgudstjänster då man lånar Solna Pingstkyrka.

 

Vi ser filmen Jesus Revolution i Kista och blir djupt berörda. Harry ser den en gång till och finner den mycket verklighetstrogen. På nittiotalet gjorde vi en studieresa i hippie-folkets och New Age-rörelsens fotspår till de legendariska platserna i Kalifornien. Bland annat fick vi möta världens då främsta New Age-expert – Gordon Melton, vid University of California i Santa Barbara. Samtidigt fick vi uppleva att New Age-folket vällde in på Brommadialogen och närmast sprängde våra utrymmen. Både studieresan och konferenserna i Bromma skildras i Den kosmiska katedralen. Läs mer

På studieresa i Stockholm

Berörd av Jesusfilmen ger sig Harry ut i Stockholm på ”studieresa” och finner en radikal Jesusrevolution som fortfarande går under radarn för de flesta. Ett allt större antal från New Age fascineras nu av Jesus och vittnar om att de kommit hem. Till den rapporten återkommer vi efter årsskiftet.

Vi börjar med den dramatiska Jesusrörelse som nu befriar alltfler unga där droger, våld och gängkriminalitet sprider skräck och död. Vi får möta en ny typ av evangelister som själva vandrat i dödsskuggans dal – före Jesus grep in och befriade dem till ett nytt liv.

Heart Sthlm – en församling med hjärta för kriminella

Det är söndag kl 17.30 när jag går in i Folkungakyrkan på Söder. Här känner jag varenda vrå från tiden när Brommadialogen fyllde lokalerna med föredrag och recovery-grupper. Nu känner jag inte en enda trots att kyrkan är välfylld. De flesta är 25-45 år och jag vet att många kommer från ett tungt missbruk och kriminella gäng. Men här de inte hårda och känslomässigt avstängda, tvärtom. Jag har aldrig sett folk kramas så i en kyrka och engagera sig i varandras livsöden som här. Här talas svenska, spanska och engelska i en salig röra.

Foto: A.C.F – Stockholm

Flavia och Leo Perez är pastorer och verksamhetsledare i Heart Sthlm. Leo kom till Sverige som fotbollsproffs men blev skadad och tvingades avbryta karriären. Ändå rör han sig livligt på scenen som en vänsterback. När han predikar växlar han över till spanska och Flavia översätter. Före predikan sjunger vi bibelkörer med ett evangeliskt djup. Det påminner starkt om sången vid de tidiga Jesuskonferenserna. När den spanska texten kommer upp på skärmen blir sången extra kraftfull. Flavia påstår att spanska är himlens språk. 

Befriad ur ett djävulskt medberoende – i Kartellens skugga

Flavia växte upp i miljonprogrammet i Jordbro med en mamma som led av psykisk ohälsa och en kriminell pappa som avtjänade långa fängelsestraff på Kumla och Hall. När man läser hennes hjärtskärande livsberättelse är det närmast obegripligt att det är samma person som står i talarstolen och utlyser ”ett nådens år från Herren” över Stockholm. Vi står öga mot öga med inget mindre än ett mirakel, en Jesus-revolution! När det var som mörkast mötte hon Jesus – inkarnerad i ett fotbollsproffs från Uruguay.

Den här kvällen är hennes ämne: Vad är kyrkan? Det är inte en religiös gemenskap av präktiga och lyckade människor. Nej, kyrkan är Guds sjukhus – hans egen akutmottagning. Här på Söder har han ett ”fältsjukhus” dit sårade kommer och förbinds. Det är bara början, åtskilliga remitteras till Hjärtkirurgen, som kan befria från ingrodd ondska och destruktiva tankemönster. I den här kyrkan går inte livet på räls, här räknar man med återfall och kamp, men också med hopp och seger, när vi bär varandras bördor.

Inte en enda en som är här ikväll är här av en slump, avslutar Flavia. Gud älskar oss varenda en och har en plan för var och en av oss. Även våra mörkaste erfarenheter kan med hans nåd användas för att sprida ljus och hopp till andra i vår utsatta stad. Vår kallelse är att fortsätta Jesus-revolutionen utifrån hans egen programförklaring: Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare.

Fördjupande reportage

Vi tackar tidningen Världen idag och journalisten Anders Edström för möjligheten att publicera deras artikel om HeartSthlm som ger mera kött på benen, inte minst om kontakter med myndigheter, skolor och den uppsökande verksamheten på fängelser. Läs mer

Från vänster: Oskar Örn (moderator), Christoffer Bohman (f.d. polis, nu trygghetsstrateg), Clarissa Seidou (polis Rinkeby), Diamant Salihu (journalist) och Olle Jonasson (häktespastor).

I gängkriminalitetens natt – ljuset lyser i mörkret

Det såddes ett frö till en angelägen folkrörelse på Rastplats Söder den 10 oktober. Vi var många som fick lyssna till välkända polisers rapporter direkt från den brutala Stockholmsnatten där det skjuts och mördas som aldrig förr. Vi fick lyssna till en journalist, välkänd från SVT, med kontakter in i gängen. Och även till en häktespastor som varje vecka under tystnadsplikt delar allt yngre interners rädsla och hopplöshet – när de nu väller in i våra häkten och fängelser.

I salen satt ideella krafter från kyrkor och organisationer och på läktarna studenter från Polishögskolan beredda att ge sig ut i denna verklighet. Ju längre vi lyssnade, desto mer spred sig frustrationen och maktlösheten i publiken. Ändå slutade kvällen med en säregen hoppfull ton. Panelen menade att om vi alla möttes på barrikaderna kan en folkrörelse födas som vänder utvecklingen – precis som när folkrörelserna en gång lyfte Sverige ur spritens misär, våld och fattigdom. Läs mer

Redan samma kväll togs de första kontakterna till ett sådant nätverk. Rastplats Söder är en utspridd kristen kommunitet mitt i storstadens brusande liv. Läs mer

Fenomenet Sebbe Stakset

Namnet hade flimrat förbi några år, men jag är så hjärtans trött på vittnesbörd om ”härligt frälsta” missbrukare där allt tycks gå på räls. Den 4 augusti 2022 är Sebbe sommarpratare och min bild förändras radikalt på 1½ timme. Även hans bok Bara ljuset kan besegra mörkret (2018) skildrar ärligt och realistiskt en helvetesresa med idel återfall på återfall – även efter omvälvande andliga upplevelser.

Jag är inte främmande för den kriminella missbruksvärld som skildras i boken. Behandlingshemmet Noor hade ett avtal och måste ta emot kriminella narkomaner från samma förorter. Under tystnadsplikt lyssnade jag till bestialiska avrättningar av unga i min blivande svärsons ålder. Några slängdes ner från balkonger på hög höjd och dog som hämnd för påstådda kränkningar. Jag fick blodsmak i munnen när jag lyssnade. Ändå visar Sebbes bok hur våldet och mörkrets gärningar accelererat sedan nittiotalet. Nu drabbas, skjuter och dör tonåringar och unga vuxna på löpande band.

Sebbe är den kriminelle gangsterrapparen som är de ungas ikon och frontfigur i Kartellen. Genom sin musik tolkar och göder de hatet och utanförskapet i förorterna. En höjdpunkt i karriären är en konsert på Gröna Lund. Sebbe kommer raka vägen från psyket efter ångest och suicidplaner. Nu sitter han med en stor ekande tomhet i själen bland musikerna, medan närmare 10.000 entusiastiska fans väntar på deras entré på Stora scenen. Då kommer Flavia och Leo Perez in i logen och frågar försynt om de får be för honom. Sebbe svarar JA till de två som en dag blir hans pastorer och andliga mentorer.

Isabella Stakset – genom krig och fred

Det måste vara segt virke och en gudagiven livsgnista i både Flavia Perez och Isabella Stakset, Sebbes livskamrat. I sina böcker skildrar de insiktsfullt och med oerhörd skärpa medberoendets demoniska kraft som bryter ner och till slut kan utplåna en människa. I mitt samtalsrum på Noor mötte jag hundratals av dessa lidande människor och deras familjer. Tillsammans med Nordens ”guru” på medberoende, Tommy Hellsten, fick jag tala till 450 konferensdeltagare från hela Vårdsverige i Folkets Hus i Stockholm.

Ändå finns det en himmelsvid skillnad mellan mig och Flavia och Isabella. När min arbetsdag var slut fick jag sätta mig i bilen, åka hem och grilla med familjen vid Mälaren. Flavia och Isabella är instängda i lidandet, ofta dygnet runt, år ut och år in. Ändå tänds i detta mörker nere i dödsskuggans dal en hoppets låga – inte bara för dem, utan för tusentals människor i fängelser och utsatta områden där nu ångest råder. Ur den djupa brustenheten flyter en hälsoflod fram från en annan varmare värld – där nåd, liv, försoning och kärlek härskar från strand till strand. Evangeliet i deras böcker kan sammanfattas i en välkänd sång:

Som en härlig gudomskälla,
rik och mäktig, djup och stor,
är den kärlek, nåd och sanning,
som i Jesu hjärta bor.

En gång som en jagad duva,
som en sårad hjort jag var,
men ett djupt förkrossat hjärta
Jesus ej förskjutit har.

Han har öppnat pärleporten,
så att jag kan komma in.
Genom blodet har han frälst mig
och bevarat mig som sin.

Evangelister i dödsskuggans dal

Isabella och Sebastian Stakset

Sebbe och Isabella kunde ha rest runt som ett omskrivet radarpar från den ena kristna konferensen till den andra de närmaste åren. Men de valde en annan väg. Isabella skriver: Kristna konferenser och möten kan vara inspirerande och uppbyggliga, men det får inte stanna där. Tron måste bli verklig. Jag tycker det är mer meningsfullt att hjälpa någon på botten som går i trasiga kläder eller en trasig familj till upprättelse än att åka på den där konferensen. Det är deras språk vi talar och vi kan identifiera oss med dem för vi har själva varit i en liknande situation. (sid 172)

Så snart paret fått fastare mark under fötterna drabbas Isabella våren 2017 av en flickas livsöde, som tog sitt liv som 14-åring: Sebbe, vi måste hjälpa de här barnen. På hösten är det Sebbes tur att drabbas. Han sitter  med iPaden i handen på golvet och gråter, när han ser reportaget om Jasmine – en 13-årig flicka som tar sitt liv på Rebeckahemmet i Stockholm. Det skar ända in i mitt hjärtas innersta vrå, skriver han. Hon tog sitt liv efter att ha skickats mellan olika ”hem” trettiotre gånger. Vad han ser är ett litet inlåst barn med en blick av djup smärta och fruktansvärd ångest. Även hon var skapad med behovet att känna sig älskad och välkommen i världen.

Det leder honom till en annorlunda evangelistturné genom Sverige som tidningarna inte gör stora reportage om. Han besöker åtskilliga av Sveriges tjugofyra SiS-hem (sid 201-206). Han sammanfattar sitt evangelium till internerna med orden: Ni är älskade och så värdefulla och det finns ett helt nytt liv att få. Jesus äskar er.

Barmhärtighetens hus i Östervåla

Sebastian Stakset är initiativtagare till organisationen Heart of Evangelism som vuxit dramatiskt under några år. Deras flaggskepp är Barmhärtighetens hus, tidigare ett gästgiveri i Uppland. Hit kommer unga kvinnor som är söndertrasade av missbruk och psykisk ohälsa. Här möter de samma handfasta barmhärtighet som bibelns samarier ger en främling som fallit i rövares händer på den ensliga, ökända bergsvägen mellan Jeriko och Betlehem. Kari Bergsö har varit lärare, socialpedagog och har elva år i Statens institutionsstyrelse (SiS). Hon är stödboendets föreståndare och berättar:

– Vi upprättar ett avtal med dem som kommer om att den här platsen är drogfri. Här är ju öppet och frivilligt och allt bygger på förtroende. För att det ska fungera behöver kvinnorna leva med sanningen och i ljuset. Det ska kännas som ett hem för kvinnorna som kommer med trasiga kroppar och vilsna själar. Verksamheten bedrivs i samverkan med andra aktörer, bland annat Tolvstegsprogrammet och KBT, kognitiv beteendeterapi. Verksamheten finansieras av sponsorbidrag, gåvor och avgifter för placeringarna.

Ett kampanjtält – som på Frank Mangs storhetstid

Jag var tonåring när jag läste och greps av Frank Mangs väckelser i Oslo och Helsingfors. Tältet i Oslo med sina 4.000 sittplatser och Mässhallen i Helsingfors med 7.000 fylldes ofta till sista plats. Läs mer Därför lystrar jag när jag hör om Det finns hopp-kampanjerna och ser tältet resas med 4.000 sittplatser på plats efter plats. Arrangörer är Heart of Evangelism i samarbete med kyrkorna i regionen. Den senaste ägde rum i Åsa (Vallersvik) nära Kungsbacka och en ny är under planering i Karlstad. 

Det är fantastiskt och löftesrikt att kyrkorna samlas kring evangeliet på brustenhetens våglängd. Närmare Jesusrörelsen i Galileen och vår tids sociala utmaningar och andliga längtan kan man knappast komma. Man anar att en ny andlig vårtid kan ligga i luften, en Jesus Revolution, när vår tids förlorade söner och döttrar intar podiet och skildrar förnedringen i ”främlingslandet” och mötet med pappans villkorslösa kärlek och den stora festen vid hemkomsten. Läs mer

Och samtidigt känner jag ett stänk av oro. Mangs drevs av en helig passion att nå ut till de förlorade, men det gavs ingen tid att respekterade skapelsens lagar och den egna inre brustenheten. Det ledde rakt in i en djup kris, tider av depression och ångest, då tanken på att avsluta sitt liv dök upp. Han som predikat med sådan glöd tolv gånger i veckan kan nu på sin höjd ladda upp och predika en gång på tolv veckor. Därför krävs det även idag en stor andlig vishet och djup respekt för skapelsens lagar av alla parter som har en del i detta löftesrika andliga uppvaknande. Läs mer

 

I tolfte timmen – klimatkrisen ur ett beroendeperspektiv

Skådespelaren Gustaf Skarsgård och hållbarhetsexperten Johan M. Reunanen har gjort en podd om klimatkrisen och de tolv stegens väg till befrielse. Det har många gjort, men det märks att de under flera år “marinerats” i  de tolv stegens process och kan uttrycka den med ett spänstigt och begripligt språk. De gör strandhugg i klimatnödläget, men här kan man med fördel komplettera med Sången om livet (sid 49-58). Eventuellt kommer de med en bok tillsammans – något att se fram emot?

 En profetisk kyrka?

André Jakobsson är kyrkoledare i norr, men är mer känd som talare och vid pianot i gudstjänster i SVT och Sveriges Radio. Han är djupt engagerad i Equmeniakyrkans klimatarbete, men frågar om vi verkligen lystrar till profetrösterna och om vi har ett evangelium för klimatnödläget. Han skriver: Hur ser evangeliet ut i en värld som lider av klimatförändringar, krig och oerhörda orättvisor. Bibelns profeter handlar om en klarsynt analys av samtiden och vad evangelium betyder då.

Vi tackar tidningen Sändaren för artikeln som du kan läsa här!

Ett profetiskt exodusfolk

Vi är alla fångar i ett mäktigt ekonomiskt imperium där allt ska bli effektivare, lönsammare och snabbare. Vi har lurats att bli isolerade konsumenter i en kultur där alla är sin egen lyckas smed. Men det är en illusion att människor kan må bra i ett överhettat fossildrivet samhälle och på en febrig jord som kippar efter andan och brinner.

Det är inte första gången ett pilgrimsfolk hamnat i ett imperiums grepp. Därför kan vi hämta inspiration och vägledning från det ”herdabrev” Uppenbarelsebokens profet skrev till de kämpande församlingarna i Mindre Asien. Från sin utsiktspunkt i förvisningslägret på ön Patmos skildrar han hur Romimperiet förför jordens alla folk med sitt övermod och sin överdådiga livsstil – ända tills det plötsligt kraschar och navet Rom går upp i rök.

Men slutet är inte slutet!

Bibelns sista bok tecknar en Gud som med glöd och patos aldrig ger upp kampen om denna sin skimrande pärla i kosmos – förrän segern är vunnen och skapelsen får andas ut. Pilgrimer i imperiernas järngrepp må känna sig utelämnade och maktlösa, men enligt profeterna kämpar tillvarons starkaste makt på livets sida. Det är denna dynamiska gudsbild som kan ge hopp – även när timmen är sen (se Sången om livet, sid 193-202).

Livets fest- och proteströrelse

* Riksdagsvalet utlöste en andlig kedjereaktion. Först kom Bo Forsberg och Stefan Edman med Upprop för klimatet till Sveriges regering. Det fick 4000 underskrifter, bland andra ett trettiotal välkända kyrkliga profiler.

* Sedan kom uppropet Den åttonde dagenen livets fest- och proteströrelse Texten skrevs av KG Hammar, Lena Bergström, Petra Carlsson och Sven Hillert. Flera hundra har redan avgett sitt löfte och anslutit sig till rörelsen. Läs mer om bakgrund, initiativtagarna och löftestexten: www.skapelseexistens.se/attondedagen

Pilgrimsfolkets guider

Biskop Andreas. Foto: Magnus Aronson

Vill du slå följe med pilgrimernas exodus ut ur förnekelsens och distraktionens dimmor och töcken till ett rimligare liv? Här är några aktuella guider:

* Precis som profeten ute på Patmos skriver biskop Andreas Holmberg ett herdabrev till Stockholm med  Sju nycklar till omvändelse en utmaning till ett liv i omställning och gemenskap i klimatnödens tid.

* Hans-Erik Lindströms Pilgrimens sju nyckelord har länge varit den nordiska pilgrimsrörelsens ledstjärnor. De är berikade av Franciskus av Assisi, mötet med utsatta människor i Stockholm och otaliga pilgrimsvandringar med samtal och delande.

* Stefan Edmans bok är för alla som tar klimatproblemen på allvar och vill veta vad forskarna faktiskt säger. Bråttom men inte kört vill ta oss bort från den förlamande pessimismen och i stället fokusera på de positiva lösningar som spirar runtom i världen och i Sverige. Den handlar om resan till en fossilfri värld och visar hur EU och Sverige kan ta ledartröjan – 2020-talet kan och måste bli handlingens årtionde!

En spindel i nätverken

Annelie Anderberg

Annelie Anderberg är full av smittande energi och binder samman viktiga nätverk – Grön kyrka, God Jord och studieförbundet Bilda, där hon är verksamhetsutvecklare för hållbarhet.

Hon har recenserat En grönare kyrka och skrivit studieplanen.

 Boken överträffade mina höga förväntningar. Antologin är en av de vackrare och mer mångfacetterade skrifter jag läst på temat ”fred med jorden – fred på jorden” utifrån en kristen kontext. Läs mer

Bilda: Böcker och studieplaner

Vad är det att vara kyrka i en tid av planetärt nödläge? Hur kan teologin svara på de frågor vi som mänsklighet står inför? Och hur kan vi hjälpa människor som lever med klimatoro och ångest? De här frågorna berörs i den ekoteologiska antologin En grönare kyrka och studieguiden av Annelie Anderberg. Även Sången om livet med studieplan av Karin Olofsdotter aktualiserar vår tids brännande existentiella frågor.

Sök på Bilda och bokens namn. På bild Karin Olofsdotter.

Hoppets plats i en grönare kyrka

Anneli Sandberg är både pastor och biolog. Hon har en karriär inom Kemikalieinspektionen men är idag pastor i Karlstad, studentpräst vid universitetet och eldsjäl inom Grön kyrka. Därför bad jag henne referera temadagen i Karlstad med Grön kyrka-nätverket som arrangör. Läs mer.

Shalomfolket – fred i en sårad värld

KG Hammar har av vissa ansetts för liberal och luddig. Hans djupt bibliska fredsbok tystar den kritiken. Här är det fråga om radikal efterföljelse och den kunde lika gärna ha kallats Lilla Jesusboken. I boken är jag tagen av Benjamin Ulbrichts bidrag – Fred i en sårad verklighet. Här tecknas konturerna av ett Shalomfolk som vårt polariserade samhälle desperat behöver. Benjamin är präst, ledare för Gotlands fredscenter och nu också handläggare för teologi och hållbarhet på Sveriges Kristna Råd. Mer info: www.gotlandsfredscenter.se

Lorenzen – en själsfrände i Australien

Desmond Tutu och Thorwald Lorenzen

Australien är så långt borta från Norden man kan komma. Ändå har vi en själsfrände där – Thorwald Lorenzen, professor, baptistteolog, kosmopolit och MR-kämpe. Vi studerade tillsammans i sex år på ett internationellt seminarium och på Zürich universitet. Efter ett helt liv engagerad för rättvisa, fred och miljö har han nu skrivit sitt teologiska testamente. Budskapet är lika relevant i Norden och vi är tacksamma att få publicera hans eget sammandrag. Läs mer

När väckelsens folk vaknar

Är väckelsens arvingar framför Riksdagshuset tecken på ett radikalt andligt uppvaknande? Är spridningen av Grön kyrka och God Jord över landet andra vårtecken? Precis som en gång profeten Jesaja står Lena Bergström och Lennart Renöfält framför maktens högborg med ett angeläget budskap – Klimatboken till 349 ledamöter. Här är Lennarts recension och här Lenas pilgrimsmanifest.

Foto: Lena Furusjö

Här i Borekullastugan sådde de nydöpta ett radikalt frö till den svenska demokratin en höstkväll 1848.

Equmeniakyrkan är arvtagare till de baptister som betalade ett högt pris när de bröt upp från enhetssamhället. En höstkväll för 175 år sedan blev en liten skara ett första brofäste för vår dyrköpta demokrati. I den lilla församlingen i Vallersvik hade kvinnor och män lika rösträtt – sjuttio år före Sverige i övrigt.

Kan arvet glöda igen – i klimatnödläget?

Ny version

Equmeniakyrkan är också arvtagare till de engelska metodister och industrimän som tände den svenska folkväckelsens första eldhärd i Engelska Kapellet i Kungsträdgården. Den spred sig som en löpeld över landet och Sverige skulle aldrig mer bli sig likt.

Det verkade totalt blåögt när metodismens grundare, John Wesley, skrev det första manifestet mot slaveriet år 1774. Därmed utmanade han ett mäktigt imperium där slavhandeln var basen för Englands blomstrande ekonomi. Dessa väckelsens pionjärer i England, USA och Sverige visar att människors mod och livets värderingar kan bryta historiens dödlägen – om detta handlar kap 1-2 i nya Arvet som glöder Läs mer

Foto: Caroline Andersson

I sina prisbelönta böcker om Bricken skildrar Vibeke Olsson frikyrkans och folkrörelsernas framväxt i en tid när Sverige förändrades i grunden. När demokratin firade 100 år skrev hon en text som utmanar arvtagarna till eftertanke Läs mer

Grön kyrka – en viktig import

I Sverige finns redan närmare 150 kyrkor registrerade som Grön kyrka och antalet växer hela tiden. I England har antalet redan hunnit passera 2000 och de växer snabbt även i Skottland och Frankrike. Eldsjälen Lennart Renöfält är svensk pionjär och fick viktiga impulser från Nederländerna under startsträckan. Vid ett återbesök hösten 2022 var han med när den 406:e Groene Kerk välkomnades i Tilburg (bilden ovan). Här är hans rapport om inspirationen från Europa Läs mer

Grön kyrka – ett växande nätverk

Henric Götefelt utanför soldattorpet.

Grön kyrka är ett ekumeniskt nätverk som nu administreras av Equmeniakyrkan, ett samfund som tidigt utlyste klimatnödläge. Ledare för nätverket är Henric Götefelt som flyttade med sin fru från studentlägenheten i Uppsala till ett nyinköpt soldattorp utanför Fjärdhundra, norr om Enköping. Där lägger de mycket av sin lediga tid på odlingar.

För tidningen Sändaren berättar Henric vad som är på gång. En analys av samfundets nationella och regionala utsläpp läggs fram i januari 2023. En utökad verktygslåda har nyligen lanserats. Där ingår en delatjänst som den kristna miljörörelsen God Jord tagit fram. Bland annat kan man sambruka fordon och dyrare verktyg. Läs mer

För villkoren att registreras som grön församling och för information om nätverksträffar, nyhetsbrev och inspelningar från konferenser (bland annat med DN:s kulturchef Björn Wiman och Martin Hedberg, metereolog) hänvisar vi till: www.gronkyrka.se

Hur ska vi vårda skapelsen?

Peter Harris (till höger) grundade A Rocha i Portugal 1983. Arne Mörnerud är svensk ledare i Skåne (Hyllie Park)

Hur viktiga naturens rättigheter än är så riktar sig denna mönstring i första hand till ledare, opinionsbildare och politiker. För vanligt folk och församlingar är den kristna naturvårdsrörelsen A Rocha ett handfast komplement. Här får organisationer och församlingar lära känna och slå vakt om känsliga biotoper i närområdet och studera flyttfågelsträcken – Nordens bevingade pilgrimer. Det är en nivå som även scouter och konfirmander kan begripa och engageras av. A Rocha startades i Algarve i södra Portugal 1983 av Peter Harris och finns nu i tjugo länder. Svensk ledare i Malmö är Arne Mörnerud. Läs mer.

Förnekelse, ekoteologi och frälsarkransen

Ett uppmärksammat inslag i Sången om livet är jämförelsen mellan drogberoende och fossilberoende. Stefan Edman och Pär Holmgren har läst boken och lyfter fram just dessa insikter. Lena Bergström är kyrkoledare, brobyggare och stamgäst på Mynttorget. Hon drömmer om en grönare kyrka.

Johannes Widlund startade God Jord, en ung kristen miljö- och livsstilsrörelse. Han är väckelsefolkets ”Stefan Edman”. Karin Olofsdotter är ekoteolog, styrelsemedlem i God Jord  och pilgrimsledare i Equmeniakyrkan och Brommadialogen sedan starten. Pär Friberg är kyrkoherde och pilgrimsteolog som skrivit Hållbar vandring med Frälsarkransen.

* Stefan Edman: Dialog med Harry Månsus. Läs mer…
* Pär Holmgren: Dialog och Vision i Europas smältdegel. Läs mer…
* Lena Bergström: En dröm om förvandlade liv och en förvandlad värld. Läs mer…
* Karin Olofsdotter – pastor, pilgrimsledare och ekoteolog. Läs mer…
* God Jord – fröet till en ny Jesusrörelse? Läs mer…
Pär Friberg, pilgrimsteolog och kyrkoherde. Läs mer…

Nordens bevingade pilgrimer

Varför har vi människor så svårt att hitta vår plats i den livsväv som ger färg och perspektiv åt våra liv? En av Harry Månsus mest lästa och älskade texter tar upp den frågan. Läs mer

Mellan Tåkern och Hornborgarsjön ligger Vadstena Pilgrimscentrum. Där är bordet rikligt dukat året om för pilgrimer från olika färdvägar: www.pilgrimscentrum.se

Två folk – där vägarna möts

Pionjären Hans-Erik, Harry och ledaren Rickard Borgenback hade ett samtal när Nordiskt pilgrimsteologiskt seminarium firade 25 är med 160 deltagare.

Under ett föredrag av Hans-Erik Lindström växer plötsligt bilden fram av två folk på den öppna slätten där sökare och kyrkfolk möts. Både Pilgrimsfolket och Sinnesro- och Recoveryfolket har upptäckt kraften när man delar sina erfarenheter och värmer sina händer tillsammans vid lägerelden. Det är med den bilden för ögonen jag skrev Sången om livet – pilgrimsfolket och jordens framtid. Jag är ödmjukt tacksam att Pilgrimscentrum ville ta en delupplaga och att vi fått resa tillsammans några år.

Vi lever i ett samhälle på högvarv som förnekar konsekvenserna av vår livsstil – precis som alkoholister gör. Därför behöver vi alla ”avgiftas” och komma ner i varv. Det sker hos Pilgrimsfolket. Ingen alkoholist eller annan missbrukare tillfrisknar om inte förnekelsens skal brister och man tar itu med oron, skulden och skammen som fjättrar oss vid missbruket. Hos Sinnesro- och Recoveryfolket säger man som det är. Där släpper förnekelsen sitt grepp, hoppets stjärnor tänds och tillfrisknandet kan börja – en dag i taget.

Tolvstegspilgrimerna

Karin Olofsdotter är pilgrimsledare och talare vid Kristen Humanisms sommarmöte 2023.

Efter att ha vandrat i två år inbjöd pilotgruppen Tolvstegspilgrimerna till sin första offentliga samling i Triangelkyrkan . Karin Olofsdotter höll ett uppskattat föredrag om relationen mellan pilgrimens sju nyckelord och de tolv stegens andlighet. Här är Karins föredrag Läs mer. Veteranen från Pilgrimscentrum i Vadstena, Hans-Erik Lindström, skrev om heliga Franciskus som är viktig för båda rörelserna. Läs mer

För info om pilgrimsvandringar en lördag i månaden.
Kontakta:  wiggobratsberg@yahoo.no

Martin Lönnebo – pilgrimssjäl och förebild

Biskop Martin Lönnebo. Foto Emanuel Eriksson

Martin Lönnebo var en hängiven vän av dialogen. Han talade vid Brommadialogens största konferens, En rimligare värld, med 450 deltagare och skrev i boken med samma namn. Vi minns alldeles speciellt hans medverkan i den stora dialogkonferensen med alternativ andlighet på Selma Lagerlöfs anläggning. När han predikat i Sunne kyrka fylldes hela mittgången av pilgrimer från olika färdvägar på väg till nattvarden. Saknaden och tacksamheten var påtaglig i Vadstena när vi fick beskedet att denne pilgrim lagt ner sin stav. Vi var själsfränder och få har fångat tonen och budskapet i mina böcker som han Läs mer

Andlighet och profetisk diakoni

Hans-Erik Lindström, pilgrimsideolog

Det känns betryggande att den pilgrimsideolog, som var med och sjösatte skutan, och den nya ledare som nu står vid rodret navigerar efter ett sjökort, där andlig fördjupning och profetisk diakoni går hand i hand. Att bådas livskamrater är diakoner borgar för att de inte ens vid köksbordet kan glömma de utsatta. Läs mer

Berättelsen om pionjären Hans-Erik Lindström och Pilgrimscentrum i Vadstena finns nu i Sången om livet (sid 61-67).

Från de djupa skogarna till Pilgrimscentrum i Vadstena

Rickard Borgenback

När jag läser Rickard Borgenbacks gripande livsberättelse slår det mig hur många författare och andliga ledare som laddats vid de norrländska älvarna, sjöarna och milsvida skogarna. Jag tänker speciellt på den pilgrimssjäl, som fick sin djupa ton vid Storkågeträsk, biskop Martin Lönnebo, som nådde djupt in i det svenska folket och lämnade avtryck på både sökare och kyrkan.

Rickard och Helena Borgenback – precis som Martin Lönnebo – präglades av den lågkyrkliga väckelsetradition, där hjärta talade till hjärta. Det är inte de som sluter sig samman i inre fromhet och renodlar arvet, som bevarar dynamiken bäst. I stället är det de pilgrimer och brobyggare, som vågar bryta upp och möta en ny tids vilda längtan och inre nöd.

Birgitta från Finsta i Roslagen följde sin heta längtan och vågade bryta upp. Utan moderna kommunikationer tog hon sig längs pilgrimslederna till Trondheim, Santiago de Compostela, Assisi, Rom och Jerusalem. Idag strålar pilgrimer från olika färdvägar samman vid hennes klosterkyrka i Vadstena. Vid porten välkomnar ett team som har egna erfarenheter från olika färdvägar. Knappast någon känner Sinnesrofolket så väl och kan välkomna dem som Rickard – han kommer raka vägen från tio år som ledare i Andrum Brynäs vid sinnesrons Mekka i Gävle.  Läs mer

Rickard Borgenback (till vänster) med pionjärerna för Andrum Brynäs: Eva Stibe, Per-Erik Lindberg och Lennart Thorsell. Läs mer.

Stafettväxling på gång

Det finns mycket kompetens samlad i Rättviksseminariet (naturvetare och ekoteologer), men en framtidsrörelse behöver mer än veteraner. Den mycket uppskattade kursen (21-23 okt 2022) var ett löfte om föryngring: 

 Jorunn Hellman (till vänster) bodde som barn i Guatemala och deltog senare i utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan i Costa Rica. Efter en tid i Linköpings stift arbetar hon nu som internationell handläggare på Jordens Vänner med organisationer i Latinamerika och Mocambique. Samuel Hall studerar vid Johannelunds teologiska högskola för att bli präst. Han är djupt engagerad i Fridays For Future. Malin Östman är kurssamordnare vid CEMUS, Centrum för miljö och utvecklingsstudier vid Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon jobbar med kurser för Hållbar Utveckling, existentiella frågor och med  konferensen KlimatExistens, ett samarbete mellan CEMUS och Sigtunastiftelsen. Mer info: www.cemus.uu.se och www.climateexistence.se

Eva Katarina Agestam, Sven Hillert, Kristina Belfrage, Kåre Olsson

Vill du lära känna bakgrundshistorien och läsa presentationen av de enskilda naturvetarna och ekoteologerna som ingår i kärngruppen Läs mer

Kursprogram, Klicka här!

Hängiven andlighet – på brustenhetens våglängd

Sinnesrogudstjänsterna är en svensk exportprodukt. Men hade de funnits om inte Olle Jonasson, idag fängelsepastor, fört samman Olle Carlsson och Harry Månsus på Café Rival en vårdag 1990? Ingen anade att det ur deras möte och samarbete på behandlingshemmet Noor skulle välla upp andliga strömmar som enligt forskare och biskopar vitaliserat många kyrkor.

Rembrandts berömda tavla om den förlorade sonen

År 1992 tog Harry initiativet till sinnesrogudstjänsterna som på femton år spred sig till 150 kyrkor i landet. Läs mer. Senare inbjöd Olle till de tolvstegsinspirerade mässorna i Allhelgonakyrkan och Katarina kyrka. Där samlas än idag skaror av kyrkfolk och sökare. Det är den erfarenhetsbaserade andligheten på brustenhetens våglängd som attraherar.

Efter millennieskiftet började “bränsledepån” på Campus Bromma sina och bokutgivningen ebbade ut. På flera håll upphörde också gudstjänsterna – ofta när eldsjälar bytte församling eller gick i pension. Nu visar det sig att sinnesrogudstjänsterna är seglivade och poppar upp på nya platser med nya eldsjälar. Några påstår att det är enda gången kyrkan är full på orten. Här är ett urval sinnesrokyrkor i ABC-området och södra Norrland som är representativa och lämpliga för studiebesök. Först följer exempel från Equmeniakyrkan och sedan från Svenska Kyrkan, där målgrupperna vidgats – inte minst till konfirmander och deras föräldrar. Här är ett urval röster från Svenska Kyrkan Läs mer

Tre aktuella recovery-verktyg:

Torbjörn Freij har gett oss en kort beskrivning av Celebrate Recovery. Läs mer

Olle och Fotini Carlsson har länge varit ett radarpar när det gäller att skriva böcker och utbilda i Livsstegens metodik. Bilden togs när vi samarbetade i Katarina kyrka, idag är Kontempel deras bas: www.livsstegen.se

Roder – om du vill behålla kursen i livet Läs mer.

Ett reportage i tidningen Sändaren visar hur Roder sprider sig och attraherar både kyrkfolket och existentiella sökare Läs mer

Sinnesrons marschaller tändes i Bromma

Den 27 september 1992 tändes sinnesrons marschaller för första gången i höstmörkret utanför Betelseminariet. Efter ett år var kapellet med sina 145 sittplatser för litet och gudstjänsterna flyttade till Kyrkan vid Brommaplan. Därifrån spred sig gnistorna till City, Sverige, Norge, Island, Kanarieöarna – och nyligen också till Thailand.

Återigen ett uppskattat besök av Kummelby Gospel i sinnesrogudstjänsten den 19 mars.

Efter trettio är atmosfären fortfarande densamma när vi bildar en stor ring framför altartavlan med den gode herden som funnit sitt förlorade får. Vi sjunger Må din väg gå dig till mötes och ber Sinnesrobönen. När jag ser längtan och hoppet i ansiktena fylls jag som teolog av tacksamhet – närmare Jesusrörelsen för 2000 år sedan kan man inte komma.

Vi fick uppleva en ny höjdpunkt i höstmörkret vid sinnesrogudstjänsten den 15 oktober, när “spontankören” under Rose-Marie Engström ledning sjöng Py Bäckman-sånger. Här är ett litet smakprov från Gabriella Sång med Joel Almroth som solist. Här.

Seglivade gudstjänster i Sundsvall

Birgitta Grossby läser ett kapitel ur Stora Boken (AA).

Gunnar och Birgitta Grossby satt försynt längst bak på temadagen om Sinnesro på Brommadialogen. Snart nås vi av rapporter om hundra deltagare i deras sinnesrogudstjänster i Elimkyrkan i Sundsvall. Det var i samarbete med dem SVT sände den första sinnesrogudstjänsten på nyårsdagen 1997. “TV-biskopen” Bengt Bergius bad mig spegla tonen och budskapet från de första gudstjänsterna – här är mitt försök! Läs mer

Elin och Larsåke samarbetade vid sinnesro-jubileet i Sundsvall.

Larsåke W Persson, själavårdare och “sinnesro-författare”, predikade vid den första sinnesrogudstjänsten i Elimkyrkan. Gunnar Grossby blev en välkänd sinnesro-ikon, etisk rådgivare och social entrepenör, men bröts alltför tidigt ner av cancer. Eldsjälen Elin är en av dem som burit arvet från Gunnar vidare genom åren. Larsåke talade när de firade 25 år och berättar att det fortfarande är hundra som bildar en ring runt kyrksalen när de ber Sinnesrobönen.

Sinnesro i Elimkyrkan har tagit ett djärvt men också kontroversiellt beslut (med tanke på AA:s Tolv Traditioner). De har valt att lägga ut flera av sina sinnesrogudstjänster på YouTube. Det ger folk ända ut i glesbygden möjlighet att vara med och vi får alla göra ett eller flera “studiebesök” – utan att ta tåget till Sundsvall.

Här är länken till sinnesrogudstjänsten den 20 augusti (2023) där vi möter eldsjälen Elin och kan lyssna till pastorns dramatiska predikan:  Länk till programmet

Nu blinkar hoppets fyrbåk i Visby

Det är inte bara stora församlingar som inbjuder till sinnesro. Metodistförsamlingen i Visby hotades av nedläggning när den fick vind i seglen från oväntat håll. De beslöt att lära känna tolvstegsfolket som var hyresgäster i Vårdklockans kyrka med vidunderlig utsikt över havet och hamnen. Det ledde till en sinnesro-ton som nu genomsyrar inte bara deras välbesökta sinnesrogudstjänster – utan alla möten i kyrkan.

Diakonen Lilian Edman skildrar deras resa från präktighetskultur till ärlighetskultur Läs mer. Texten har några år på nacken och pastor Ann-Christne Lindholm uppdaterar Läs mer. Vårdklockan välkomnar arbetslag från fastlandet till studiebesök.

Ledare från Andrum Brynäs-teamet (från vänster): Rickard Borgenback (Svenska Kyrkan), Eva Stibe, Per-Erik Lindberg och Lennart Thorsell. Sedan något år tillbaka är Rickard Borgenback ledare för Pilgrimscentrum i Vadstena. Läs mer

Andrum Brynäs – Guds recovery-verkstad

På nittiotalet fylldes kristna tidningar av reportage om sinnesrogudstjänster, tolvstegsgrupper och dialoger i Stockholm. Plötsligt kom det överraskande rapporter om ett liknande arbete i Gävle. Jag inbjöds att medverka där och inser då att i Gävle med omnejd händer mer än i Stockholm – om man tar hänsyn till folkmängden.

Många av grupperna i Andrum Brynäs arbetade utifrån Keith Millers recovery-klassiker Steg in i livet (som kom ut i tre upplagor). Eva Stibe var en resursperson i teamet och snart utgick grupper även från hennes tolvstegs-böcker. Vi tackar henne för speglingen av 20 år och mot slutet nämns hennes böcker. Läs mer

Sinnesro – från Tromsö till Pattaya

De två skidåkarna Yngvar Ruud och Ole Jakob Vestvik firar sinnesrogudstjänst i Tromsö.

Det är märkligt vad ett tips under en skidtur på Hardangervidda kan få för konsekvenser. Det leder till att metodistprästen Yngvar Ruud startar sinnesrogudstjänster i Norge – först långt upp i norr, senare i Oslo och Bergen. Nyligen firade de två skidåkarna ett jubileum i Tromsö för världens nordligaste sinnesrogudstjänst. Deras nätverk bidrog också till att världens sydligaste nyligen startade på semesterorten Pattaya. Läs mer

Biskopen talar vid Sinnesro-jubileet

Biskop Christian Ahlstedt

Christian Alstedt från Danmark är metodisternas biskop för Norden och Baltikum – sedan 30 april även för Ukraina. Det är metodisterna som importerade och hela tiden varit den främsta bäraren av sinnesrogudstjänsterna i Norge som nyligen firade 20 år. Biskopen talade varmt om vad dessa gudstjänster och Sinnesrobönen betytt för många människor. Tyvärr tar det någon minut att ladda ner hans korta, finstämda tal på “skandinaviska”. Ladda ner här.

Folket som tar bort skammen

Ingvar Ruud

Men mötet med folket som lyfter bort skammen och ger oss tolv ”rösen” för resan hem till oss själva får omvälvande konsekvenser för teologen Yngvar Ruud. Därför får ett av barnbarnen följa med på en ny resa till Samiland. ”Morfar, jag har aldrig sett dig så glad” utbrister barnbarnet när Yngvar provar sin nya kolt. Det är en både tankeväckande och gripande livshistoria Yngvar ger oss om sin samiska hemkomst sent i livet. Läs mer

Ninna Edgardh har gett oss en ovärderlig skildring inifrån hur sinnesrogudstjänsterna i Svenska Kyrkan startade, spred sig och berikades genom nya målgrupper i boken Vägar till befrielse (sid 165-180). Vid skrivandet hade hon just avslutat en prästtjänst i Salabackekyrkan (Uppsala) som fått tillåtelse att fira gudstjänsten som församlingens huvudgudstjänst. Hon skriver:

– Sinnesrogudstjänsterna har växt fram som ett svar på behov som handlar om liv och död. Det är i den livsnerven som fröet finns till en vidare andlig förnyelse inom Svenska Kyrkan. Sinnesrogudstjänsten sätter den mänskliga sårbarheten och beroendet av Gud och varandra i centrum . Läs mer.

Sinnesrons största eldhärd fanns i Gävle

Här säger Jan-Erik Isaksson, kyrkoherde och nykter alkoholist, farväl efter en legendarisk livsgärning bland tolvstegsfolket i mer än 25 år. Foto: Lennart Thorsell

En rikstäckande undersökning (2013) visade att fler besökte sinnesromässor och recovery i Gävle-regionen än vid alla sinnesro-, Allhelgona- och Katarinamässor tillsammans i Stor-Stockholm. Norrlandskusten intog då täten med fler deltagare än i hela det tättbefolkade Sverige söder om Stockholm. Gävles svårslagna rekord berodde i hög grad på ikonen Jan-Erik Isaksson, kyrkoherde, etisk rådgivare och Gävles mest kända alkoholist.

Ninna Edgardh, numera pensionär och forskare

Jan-Erik har haft ofattbara två tusen ”femtestegssamtal” med tillfrisknande missbrukare. Han har i årtionden samlat 150-300 deltagare i sinnesrogudstjänsterna i Staffans kyrka – någon gång 500! Jag har själv starka intryck från en sådan gudstjänst när jag fick predika och samarbeta med honom. Ninna Edgardh, då sinnesro-präst i Salabacke kyrka och professor vid Uppsala universitet, intervjuade honom och gav oss en ovärderlig dokumentation av ett kvart sekels rika erfarenheter. Läs mer

Här följer två mail av präster som ger oss en uppdatering om både sinnesrogudstjänsterna i Gävle och Salabackekyrkan i Uppsala Läs mer

Sinnesro som församlingens huvudgudstjänst

Catharina Segerbank är kyrkoherde och leder den spännande gudstjänstförnyelsen i Stefanskyrkan.

Jag mötte Catharina Segerbank i korridorerna när hon var lektor på Teologiska Högskolan i Bromma. Då hade hon redan varit präst på flera platser i Sverige och kyrkoherde i Frankfurt. Efter Bromma nappade hon på en prästtjänst i Johannes församling eftersom det var en experimentförsamling. Idag är hon kyrkoherde och leder förnyelsearbetet i Stefanskyrkan. Det var en märklig upplevelse att återse akademikern Catharina när hon rörde sig fritt med mikrofonen mellan altaret och oss i bänkarna under ”Gudstjänst med hopp för små och stora”.

Från höger: Christer Schwartz, Erland Ros (hovpredikant) och musikern Ingemar Berglind, som medverkade vid de första sinnesrogudstjänsterna i Bromma.

Här mitt i Stockholm är ett spännande och genomtänkt experiment på gång med gudstjänsttyper riktade till olika målgrupper. Här har man fått tillåtelse att fira sinnesrogudstjänst som församlingens huvudgudstjänst under ledning av en diakon – Christer Schwartz. Vid mitt studiebesök hade han två medhjälpare. Sångaren Buster både sjöng och delade erfarenheter från ett liv i missbruk. Och det kändes nästan som uppståndelse från de döda när hovpredikanten Erland Ros åter kliver fram till predikstolen och håller en märgstark predikan. Artrosen var lika besvärande som förr, men efter en kris har han åter fått luft under vingarna i denna generösa experimentmiljö. Vi har bett Catharina Segerbank beskriva det hoppingivande experimentet med nya gudstjänsttyper Läs mer

Christer Schwartz – sinnesrons meste diakon

Diakonen Christer Schwartz

Ifrån första stund har diakoner varit initiativtagare och ankarfästen för sinnesro-arbetet. Genom sin nära kontakt med utsatta har de ofta lättare att pejla in brustenhetens våglängd för evangeliet i dessa gudstjänster. När vi startade den tolvstegsinspirerade Själavårdsskolan på Kungsholmen var diakonen Lars Stenberg (Ersta Vändpunkten) vår mentor och en av gruppledarna. Vi kunde räkna upp många diakoner runtom i Norden som varit avgörande för Sinnesro-arbetet. Christer Schwartz är definitivt en av dem och vi har bett honom spegla sina insatser på olika håll i Sverige. Läs mer

Sinnesrogudstjänster i Salabackekyrkan i Uppsala

Vi har nära kontakt med de tolvstegsgrupper som har sina möten i våra lokaler och våra Sinnesrogudstjänster är ett möte mellan tolvstegsrörelsen och kyrkan där erfarenheter och berättelser delas. Det blir till välsignelse och upprättelse och ett tydligt tecken på att delande kan leda till helande och hur viktigt det är att vi möts i det livsnära och ärliga.

Vi har en delare varje gång som berättar om sin väg till tillfrisknande och andra fasta inslag är psalm 819, Sinnesrobönen, olika bönestationer med ljuständning och bönelappar, en kortare reflektion av präst, diakon eller volontär samt mycket musik och alltid hembakat fika efteråt. Gemenskapen där är minst lika viktig som själva gudstjänsten.

Ett helt gäng volontärer

Anna-Stina har varit diakon i Sala Backe och engagerad i sinnesrogudstjänsterna sedan våren 2019.

Sinnesrogudstjänsterna firas första fredagen varje månad. Den planeras och genomförs tillsammans med ett stort gäng volontärer som bara växer – för närvarande ett tiotal. Stommen i gudstjänsterna utgörs av AA:s tolv steg och vi fokuserar på ett steg per gång, vilket innebär att vi hinner med alla steg på ett år. Vi läser alltid kvällens steg i inledningen, och sedan märks det i delning, reflektion och musikval.

Våra gudstjänstdeltagare består till stor del av personer från tolvstegsgrupper, men också flera församlingsbor som går på våra andra gudstjänster och även unga vuxna från vår ungdomsverksamhet. Sinnesrogudstjänsten har, med sin värme och öppenhet, blivit en väg in i ett kyrkligt engagemang för många och det är vi extra glada och tacksamma över! 

 Anna-Stina Nyström (diakon)

Anna Johansson Blomberg

Det tog hela 29 år för sinnesrogudstjänsterna att ta sig från Bromma till Järfälla där vi bor. Då kom prästen och eldsjälen Anna Johansson Blomberg och startade den omtyckta sinnesromässan i Maria Kyrka varje måndag kl 17.30. Kyrkan finns i Jakobsbergs centrum, fem minuter från pendeltåget, och är värt ett studiebesök. I en tidning till 34.000 hushåll skildras både starten i Bromma och sinnesromässan i Maria kyrka. Läs mer.

Cirkeln är sluten – i Knivsta

Karin Andersson

Det kändes märkligt att köra samma väg jag så ofta körde till behandlingshemmet (Noor) i Knivsta på nittiotalet. Nu efter trettio år har man startat sinnesrogudstjänster i den vackra S:ta Birgittakyrkan där också tolvstegsgrupper möts varje vecka. Alltid andra söndagen i månaden möts man till sång, predikan, livsberättelser, bön, ljuständning och gemenskap med fika. Predikan hålls av prästen Karin  Andersson, som också är väl bevandrad i ignatiansk andlighet.

In memoriam.

Lars-Åke Lundberg – sinnesrons meste präst

Lars-Åke Lundberg hade många strängar på sin lyra, men i sinnesrogudstjänsterna kände han att han kommit hem och gav dem nästan två årtionden.

Vill du bli etisk rådgivare på ett behandlingshem för unga missbrukare? Nej,svarade jag, men fråga Lars-Åke, kyrkoherde på Kungsholmen. Han blev en fullträff – både som etisk rådgivare och som ”sinnesro-missionär”. Vi agerade sida vid sida i den första sinnesrogudstjänsten i Svenska Kyrkan. Då var Allhelgonakyrkan fullsatt och folk stod längs väggarna. Där fortsatte Lars-Åke ensam i några år. En definitiv höjdpunkt i vårt samarbete var den första sinnesrogudstjänst i Storkyrkan. Den dagen upplevde tolvstegsfolket att de äntligen kommit på Svenska Kyrkans näthinna.

Ingen präst har tänt sinnesrons eldar på så många platser som Lars-Åke. I Stockholm minns vi honom särskilt för hans samarbete med prästen Bo Nordqvist i Maria Magdalena kyrka. Deras Minnesrogudstjänster i Allhegonatid är det mest gripande vi fick vara med om. Ett par hundra tolvstegare och anhöriga bildade en kö genom hela kyrkan för att tända ljus för sina avlidna missbrukare. Att se allvaret i deras ansikten, tårarna och hur de höll om varandra framme vid ljusbäraren kommer vi som var med sent att glömma.

Lars-Åke efterlämnade ett stort tomrum när han dog 2020, men vi kan fortfarande känna hans pulsslag i den viktiga texten Förkunnelse i sinnesrogudstjänsten (Boken om recovery, sid 78-85).

I tjugo år vallfärdade tolvstegfolket och kyrkornas arbetslag till Campus Bromma för att få inspiration och praktiska verktyg. Sinnesrogudstjänsterna spred sig till 150 kyrkor i Sverige – dessutom till Norge, Island och Kanarieöarna.

När ”bränsledepån” i Bromma stängde ebbade arbetet ut på flera håll. Nu visar det sig att sinnesrogudstjänster poppar upp på allt fler platser och att recovery-arbetet verkligen fått vind i seglen. Uppenbarligen möter de ett behov i en tid av brustenhet bakom fina och även fromma kulisser.

Utbildningen består av studiebesök, läsning och viss handledning. Den vänder sig till tre kategorier. Den första är präster, pastorer, diakoner och ideella krafter i kyrkan. En annan viktig målgrupp är tolvstegare som vill fördjupa sig i sin historia och de tolv stegens andliga källflöden. Den tredje kategorin är speciellt viktig för framtiden –  studenter vid Nordens teolog- och diakonutbildningar.

Handledning (sponsring) och bokdepå

De bästa mentorerna hittar du förhoppningsvis i de tolvstegsgrupper och sinnesrokyrkor där du är på studiebesök. Vid behov kan också Harry Månsus sponsra en handfull sinnesro-arbetare. Kontakt: info@mansus.se  De flesta böcker finns att köpa (nya eller begagnade) och några kan laddas ner gratis från nätet. Det finns några ex kvar av Boken om recovery (i Barkarby)likaså av Vägar till befrielse på Artos förlag.

Om det visar sig svårt att få tag på någon bok så finns de flesta i bokdepån i Barkarby. De kan lånas (en månad) av dem som fullföljt utbildningens tre första moment samt av dem som skriver fördjupningsarbeten vid ovannämnda utbildningar. Här finns en beskrivning av utbildningens olika moment.  Läs mer

REPORTAGE, DIALOGER OCH VISIONER

Efter 30 år avslutade vi våra konferenser hösten 2019. Kort därefter tog pandemin allt i sitt grepp. Samma innehåll som konferenserna ges sedan i reportage, dialoger och visioner – utan att man behöver åka till Stockholm:

Pär Holmgren.
Läs mer.

Karin Olofsdotter.
Läs mer.

Stefan Edman.
Läs mer.

Hans-Erik Lindström.
Läs mer.

Rickard Borgenback. Läs mer.

Sven Gösta Holst.
Läs mer.

Lena Bergström. Läs mer

Björn Wiedel.  Läs mer

Vibeke Olsson. Läs mer.

Pär   Friberg.
Läs mer

Samisk helhetssyn och profetisk diakoni
* Yngvar Ruud: Min samiska resa – från skam till stolthet. Läs mer…
Gerard Willemsen: Samerna kan berika oss. Läs mer…
* Anna Ardin – ska diakonerna bli profetiska? Läs mer…
* Frälsningsarmén tar strid mot människohandeln. Läs mer…