Borden är dukade till fest

Borden är dukade till fest

Lunch i gemenskap inkarnerar vad Hela Människan och Jesusrörelsen står för.

I caféet och hela församlingssalen står borden tätt dukade. ”Servitörerna” kryssar mellan borden och bär ut brickorna med en mycket välsmakande Lasagne med sallad och bröd till var och en. De frågar vad vi vill dricka och om vi önskar mjölk till kaffet? Mitt emot sitter en välvårdad man och jag undrar om han är på studiebesök som jag? – Nej, jag är uteliggare. Jag har visserligen ett arbete på ett hem för missbrukare och uteliggare, men lönen räcker inte längre till att betala hyran för en egen bostad.

Lunch i Gemenskap är ett nätverk av organisationer och församlingar som tillsammans inbjuder till måltiderna. Ingen av oss har huvudansvar utan en projektgrupp möts regelbundet för att lägga schema och fatta beslut om t.ex. frågor kring säkerhet, annonsering, bemötande m.m. Hela Människan i Stockholms län är verksamma på flera platser och har sedan många år samverkat med Norrmalmskyrkan där vi är ansvariga för både volontärer och för ekonomi/betalning av lunch.