Lars-Åke Lundberg

Lars-Åke Lundberg – sinnesrons meste präst

Lars-Åke Lundberg hade många strängar på sin lyra, men i sinnesrogudstjänsterna kände han att han kommit hem och gav dem nästan två årtionden.

Vill du bli etisk rådgivare på ett behandlingshem för unga missbrukare? Nej, svarade jag, men fråga Lars-Åke, kyrkoherde på Kungsholmen. Han blev en fullträff – både som etisk rådgivare och som ”sinnesro-missionär”. Vi agerade sida vid sida i den första sinnesrogudstjänsten i Svenska Kyrkan. Då var Allhelgonakyrkan fullsatt och folk stod längs väggarna. Där fortsatte Lars-Åke ensam i några år. En definitiv höjdpunkt i vårt samarbete var den första sinnesrogudstjänst i Storkyrkan. Den dagen upplevde tolvstegsfolket att de äntligen kommit på Svenska Kyrkans näthinna.

Ingen präst har tänt sinnesrons eldar på så många platser som Lars-Åke. I Stockholm minns vi honom särskilt för hans samarbete med prästen Bo Nordqvist i Maria Magdalena kyrka. Deras Minnesrogudstjänster i Allhegonatid är det mest gripande vi fick vara med om. Ett par hundra tolvstegare och anhöriga bildade en kö genom hela kyrkan för att tända ljus för sina avlidna missbrukare. Att se allvaret i deras ansikten, tårarna och hur de höll om varandra framme vid ljusbäraren kommer vi som var med sent att glömma.

Lars-Åke efterlämnade ett stort tomrum när han dog 2020, men vi kan fortfarande känna hans pulsslag i den viktiga texten Förkunnelse i sinnesrogudstjänsten (Boken om recovery, sid 78-85).