Helhet genom Kristus

Helhet genom Kristus – en syntes av förbön och själavård

Torbjörn Freij är en av dem som varit med längst och utbildat i förbönssamtal och som fortfarande är verksam. Tillsammans med det norska teamet från Hel gjennom Kristus har han också varit utsänd till Uganda och Kenya.  Efter flera år av regelbundna resor till dessa länder med utbildningssatsningar, så finns där nu ledare som själva kan utbilda andra i förbönssamtal. Ann-Christine Karlsten, frälsingsofficer och ledare för HomeSthlm, gick själv utbildningen i förbönssamtal redan i början av 90-talet. Freij och Karlsten är nu de som har djupast kontakt med “Jesusmiljöerna” ur själavårdsperspektivet i HgK. Freij skriver:

Torbjörn Freij undervisar tusen personer i HgK i Afrika.

Frälsningsofficer Anki Karlsten byggde tidigt upp en rehabiliteringsverksamhet på Gotland – Krukmakarens Hus (i Visby). När hon och hennes make Kjell kom till Stockholm var de verksamma i den nya församlingen Heart. Där började Anki erbjuda förbönssamtal till nykristna, många med en tung bakgrund i kriminalitet, droger och psykisk ohälsa.

Heart fortsätter att satsa på själavård och flera av deras ledare går nu en utbildning i förbönssamtal genom HgK. Även S:ta Clara kyrka började för några år sedan samverka med HgK. Nätverket mellan dessa aktörer utvecklas hela tiden. Dessutom har det växt fram ett samspel mellan HgK och Celebrate Recovery (CR) – det bibelbaserade tolvstegsprogrammet för alla som vill jobba med sina sår, ovanor och beroenden.

Anki och Kjell Karlsten, frälsningsofficerare.

HgK står för den så kallade ”redan/ännu icke”-teologin. Det innebär att vi verkligen är Guds barn och har del i en ny identitet, men det hindrar inte att vi fortfarande har en resa att göra av helgelse och helande. Biskop Bo Giertz uttryckte detta drastiskt: Vi har begravt den gamla människan i dopet, men det aset har lärt sig simma! Därför blir det en daglig omvändelse och överlåtelse till att bli det vi redan är i Guds ögon.

Ann-Christine Karlsten kompletterar:

En gång per termin lägger vi in undervisning om inre helande i HomeSthlms “bibelskola”. Mycket av undervisningen är hämtad från HgK. Detta följs sedan upp med förebedjare från HgK som betjänar i samtal med förbön. Mitt mål är att alla i vårt sammanhang ska få del av förståelsen av upprättelse. När vi puffade för detta nu i maj skickade vi följande info om ämnen och datum Läs mer