Richard Rohr

Yngvar Ruud om Richard Rohr (franciskan):

Kontemplation, aktion och tolv steg

För 15 år sedan upptäckte jag Richard Rohr och hans Daily Reflections på webbplatsen för Center for Action and Contemplation, New Mexico. Sedan dess har jag läst hans böcker, lyssnat på hans poddar och hört honom predika på YouTube. Det har gjort djupa intryck och nu har jag översatt hans bok The Universal Christ till norska (Verbum förlag, 2024).

Bibeltrohet och livsförvandling

I likhet med den unge Rohr kommer jag från en bibeltroende, karismatisk bakgrund. Det slog mig från första stund hur hans undervisning var grundad i bibeln – ofta med direkta citat. Jag var tvungen att läsa med en uppslagen bibel i närheten. Samtidigt är Rohrs bibelsyn långt ifrån fundamentalistisk. Han har ett befriande sätt att vara “bibeltroende” på, där Skriftens mål inte i första hand är att upplysa vårt förstånd utan att förvandla våra liv. Livsförvandling (transformation) är hans ledord.

Retreat och Recovery

Jag har gjort både välsignade och negativa erfarenheter i den karismatiska förnyelsen. Det ledde mig till ett vägskäl och ett uppbrott. Den här processen började när jag var mitt i livet och den blev både smärtsam och utmanande. Viktigast av allt var att jag hittade en rörelse som gav mig en känsla av tillhörighet och trygghet. Genom retreatrörelsen och ignatiansk spiritualitet fick jag vara mig själv och jag hittade så småningom både ett fotfäste och en väg vidare.

Några år senare mötte jag en annan rörelse – recovery. Jag har beskrivit mitt möte med tolvstegsfolket och Harry Månsus tidigare. Läs mer. Jag är djupt tacksam att dessa två rörelser ledde till ett djupt andligt uppvaknande och en förnyelse av mitt liv och min tjänst. Hos Rohr hittade jag en syntes som smälter samman vad retreat- och recoveryrörelsen står för.

Vi är alla beroende – på något sätt

Rohr betonar ofta hur viktigt tolvstegsprogrammet är och hävdar att vi alla är beroende på ett eller annat sätt. Han går djupare in på detta i boken Breathing Under Water; Spirituality and the Twelve Steps. Rohr slår fast att när det gäller livsförvandling är Jesu budskap och Bill Wilsons tolvstegsprogram i stort sett samma utmaning. Han tycks föredra ordet beroende som metafor framför det bibliska ordet synd. Det som Nya testamentet kallar frälsning och helgelse kallar tolvstegsprogrammet tillfrisknande. Mötet med Richard Rohr fördjupade min samhörighet med recoveryrörelsen.

En andlighet – för natur och miljö

Trogen sitt arv från Franciskus har Rohr en stark förankring i skapelsen, både i förhållande till djur och natur. Han kallar skapelsen vår första bibel. Jag som tillhör en samisk släkt kan identifiera mig med denna Rohrs starka förankring i skapelsen Läs mer. Han delar urfolkens djupa respekt för Moder Jord, för djuren och hela universum. Han talar med en profets skärpa mot miljöförstöring och militarism. Hans vision för Center for Action and Contemplation är: Förvandlade människor som arbetar tillsammans för en mer rättvis och integrerad värld.

Rohr har förmodligen själv varit en arg ung man i sitt brinnande engagemang för miljö och rättvisa och observerade hur arga och ibland cyniska många aktivister kunde bli. I stället för att anklaga andra pekar Rohr på Jesus som en förebild. Hans solidaritet och medkänsla verkade läkande. I dagens religiösa och politiska klimat är vårt medkännande engagemang angeläget och viktigt. Det är här kontemplationen kommer in.

När vi upplever en djupare enhet med Gud, andra människor och skapelsen följer naturligt rättfärdiga och helande handlingar. Om vi arbetar för att skapa en hel värld kommer kontemplation att ge våra handlingar en prägel av icke-våld och en kärleksfull kraft. Rohr betonar att ordet ”och” är viktigt i namnet – Center for Action and Contemplation.

Helhetssyn och brustenhet

Här är kärnan i Rohrs budskap: Allt hör ihop. Han hatar dualistiska termer som antingen/eller och menar att det har skapat både fiendskap och en illusion om att för att jag ska ha rätt, måste någon annan ha fel. Vi måste lära oss att leva med livets paradoxer. Han är en svuren motståndare till religiöst och politiskt maktmissbruk. Med Jesus som exempel visar han hur brister, misslyckanden och lidande är en del av att vara människa.

Vi behöver lära oss att omfamna både livets stora gåva och brustenheten och låta båda bli Guds redskap i vår andliga tillväxt och utveckling. Budskapet om att allt hör ihop gör att jag kan slappna av och veta att Kristus ger oss en tro som är radikalt inkluderande och kan förändra vår relation till Gud, varandra, kyrkan och samhället.

Richard Rohr är en mystiker som vägleder mot målet: Att introducera kristen kontemplativ visdom och praktiker som stöder transformation och inspirerar till kärleksfull handling. Kontemplativ medvetenhet i världen är viktigare nu än någonsin tidigare. Han hävdar att vi behöver ett nytt sätt att vara tillsammans i världen som förkroppsligar verkligheten att allt liv  är heligt, värdefullt och sammanvävt. Endast det kontemplativa sinnet kan föda fram den nya medvetenhet som behövs för att skapa en mer kärleksfull, rättvis och hållbar värld.

Yngvar Ruud
(metodistpräst och initiativtagare till sinnesrogudstjänster i Norge)

Faktaruta: Richard Rohr (f. 1943) är en franciskansk präst från USA. Han startade 1971 New Jerusalem-kommuniteten i Cincinnati, Ohio och flyttade 1986 till Albuquerque, New Mexico där han grundade Center for Action and Contemplation. Rohr har publicerat ett stort antal böcker som har en stor läsekrets i USA och långt utanför dess gränser. I 50 år har han varit  en högt efterfrågad talare och föreläsare och anser att predikandet av evangeliet är hans främsta kallelse. Dessutom är han upptagen med relaterade ämnen som eko-andlighet, Skriften som vägen till befrielse och transformation, integrationen av handling och kontemplation, freds- och rättvisefrågor, och mystikernas sätt att se från enhet (non-dual consciousness), för att nämna några frågor han brinner för.