Länk för startsidan: Vem kan rädda

* Den grundläggande analysen och teserna, som väckt stor uppmärksamhet, formuleras i kap 4 – om Konsumismen, fossilberoendet och jordens framtid.

* Kap 9, från avsnittet Framtiden i våra händer, fördjupar den existentiella analysen ur den unga generationens horisont – med hjälp av aktuell forskning om deras oro och klimatångest.

* Kap 2, från avsnittet När tystnaden talar, ställer frågan om klimatexperterna hjälper oss med den existentiella bearbetningen eller bidrar till klimatångesten? Här är Hans Åkerbergs gedigna forskning om svenska gymnasieungdomars existentiella frågor av stor betydelse och hans gripande exempel svåra att skaka av sig.

Vill du gå till boken, klicka här!